فروش تعهدی سهام چیست؟


فروش تعهدی سهام چیست؟

فرض بر این است موسسین یا خریداران سهام شرکت سهامی کلیه وجوه مربوطه را بلافاصله پرداخت نموده اند ، این وضعیت معمولا زمانی رخ می دهد که شرکتی سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار یا از طریق واسطه ها به فروش رسیده باشد .

اما سهام را می توان به صورت دیگری نیز به فروش رسانید . به این ترتیب که سهام داران بخشی از سرمایه را پرداخت نموده و متعهد شوند که بخش دیگر آن را بعدا پرداخت کنند بنابراین می توان شرکت را با سرمایه نقدی و غیر نقدی کمتر از سرمایه به ثبت رسیده تاسیس نمود .

در شرکت های سهامی عام هئیت موسس متعهد می شود که درصد معینی از سرمایه را که قانون تعیین می کند روسا تامین نموده و بخشی از سرمایه تعهد شده را فورا پرداخت کنند بعلاوه باید تعهد نمایند که باقی مانده را در آینده پرداخت خواهند کرد .

افزون بر این در شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) متقاضیان خرید سهام می توانند بخشی از بقای سهام را که قانون تعیین نماید نقدا پرداخت نموده و بقیه را بعدا پرداخت کنند .

این نوع سهام که به شکل فوق به متقاضایان فروخته می شود ، سهام موقت می نامند و مبلغی را که سهام داران پرداخت نکرده اند بدهی آنها به شرکت قلمدار گشته و در حسابی تحت عنوان تعهد صاحبان سهام درج می گردد .

به این ترتیب هر گاه سهام شرکت به صورت تعهدی به متقاضیان واگذار گردد حساب وجه نقد برابر وجه نقد در یافت شده بدهکار ، حساب تعهد صاحبان سهام برابر بدهی خریدار سهام بدهکار ، و حساب سهام تعهد شده بستانکار می شود .مانده حساب تعهد صاحبان سهام در پایان دوره مالی به بخش مربوط به فروش تعهدی سهام چیست؟ دارایی های جاری ، ترازنامه منتقل می شود . اگر خریداران سهام تعهد شده تعداد قابل توجهی باشند , برای حساب تعهد صاحبان سهام دفتر معین تعریف شده و به نام هر سهام دار سر فصلی در آن افتتاح می شود . طبیعی است در چنین شرایطی این حساب در مقام یک حساب کنترل عمل خواهد کرد . حساب تعهد صاحبان سهام همانند حساب کنترل بدهکاران است .

تا زمانیکه تعهد کنندگان به کلیه تعهدات خود عمل نکرده و با شرکت تسویه حساب نکرده اند اوراق رسمی سهام به آنها واگذار نشده و فقط گواهی موقت سهام در اختیار آنها داده می شود .

هنگامی که دارندگان گواهی موقت سهامی بدهی تعیین شده را به شرکت پرداخت کنند اوراق سهام معمولی شرکت به آنها واگذار شده و گواهی موقت سهام باطل می شود .

همزمان ، حساب سهام تعهد شده بدهکار ، و سهام بستانکار می شود . به این ترتیب سهام تعهد شده تبدیل به سهام معمولی شده و زمره سایر سهام قرار می گیرد .

اضافه می نماید که مانده حساب سهام تعهد شده ، در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس می شود در صورتیکه سهام به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی و به صورت تعهدی فروخته شود ، حساب تعهد صاحبان سهام ، معادل قیمت فروش بدهکار، حساب وجه نقد برابر پول دریافت شده بدهکار ، حساب سهام تعهد شده معادل ارزش اسمی سهام بستانکار ، و حساب صرف سهام را برابر ما به التفاوت ارزش اسمی و قیمت روز سهام بستانکار می شود .

اگر شرکت اقدام به فروش سهام عادی تعهد شده و یا سهام ممتاز تعهد شده نماید ، باید برای هر یک از انواع سهام ، حساب سهام تعهد شده ، حساب تعهد صاحبان سهام ، و حساب صرف سهام مربوط به آن را در دفتر کل افتتاح نماید .

شرکت سهامی لوازم خانگی پیشنهاد خرید 200 سهم عادی 8.000 ریال و 1.000 سهم ممتاز 10.000 ریالی 12 درصد ، از طرف دو نفر متقاضی به نام های آگاه و گویا دریافت می نماید .

سهام عادی شرکت به ارزش اسمی و سهام ممتاز هر سهم به مبلغ 11.000 ریال فروخته می شود خریداران 35درصد بهای سهم را نقدا پرداخت نموده و متعهد می شوند بقیه را عندالمطالبه تادیه نمایند.

شرکت در زمان انجام معامله فوق به نام هر کدام از متقاضیان گواهی نامه موقت سهام صادر نموده و ثبت های زیر را انجام می دهد .

انتشار 200 سهام عادی هر سهم 8.000 ریالی به نام آقای آگاه و در یافت 35درصد آن به صورت نقد و صدور گواهینامه موقت سهام عادی

انتشار 1.000سهم ممتاز هر سهم 11.000ریال به نام اقای گویا در یافت 35درصد آن به صورت نقد و صدور موقت سهام ممتاز

تا زمانی که دارندگان سهام بدهی خود را به حساب شرکت واریز ننمایند مانده حساب سهام تعهد شده در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت منعکس می شود .بلافاصله پس از ثبت مربوط به انتشار سهام ممتاز بخشی از حقوق صاحبان سهام که نشان دهنده رویداد مالی فوق است به ترتیب زیر خواهد بود .

فروش استقراضی (short sell) یا فروش تعهدی سهام چیست؟

زمانیکه قیمت ها در بازار در حال صعود هستند یک سرمایه گذار می تواند با خرید سهام و فروش آن در قیمت های بالاتر کسب سود کند. همچنین در برخی بورس ها این امکان وجود دارد تا از نزول قیمت ها نیز کسب سود کرد. اگر سرمایه گذار پیش بینی کند که سهام شرکت خاصی رو به کاهش خواهد بود می تواند تعداد مشخصی از سهام آن شرکت را از سهامدار دیگر قرض گرفته و در بازار به فروش برساند. پس از کاهش قیمت، سهام مذکور را با قیمت کمتر از بازار خریداری می کند و به شخص قرض دهنده پس می دهد. بدین صورت فروشنده استقراضی به میزان اختلاف قیمت خرید و فروش منتفع می شود. البته قرض گیرنده بایستی بهره تعداد روزهایی که سهام را قرض گرفته است به قرض دهنده سهام پرداخت کند. معمولا اکثر اوقات سهام برای قرض گرفتن یافت می شود. اما سهامی که نزولی است و تقاضا برای استقراض آن بالا است دارای بهره بالاتری می باشد.

اگر در دوره قرض، سود نقدی تقسیم شود یا سهام تجزیه شود همه منافع برای دارنده اصلی سهم محفوظ است. زمانیکه یک شخص سهامی را خریداری کرده باشد قیمت سهم و در نتیجه سود سرمایه گذار می تواند تا بی نهایت رشد کند. اما زیان شخص در بدترین سناریو این است که قیمت سهم به صفر رسیده و صد درصد سرمایه اش را ضرر کند. در فروش استقراضی عکس این مسئله صدق می کند. یعنی حد اکثر سود برابر با میزان سرمایه است و در صورتی رخ می دهد که قیمت سهم به صفر رسیده باشد. همچنین حد اکثر زیان بی نهایت است چرا که قیمت می تواند تا بی نهایت رشد کند. بنابراین جهت امنیت معامله، وجوه حاصل از فروش استقراضی نزد قرض دهنده سهم بعنوان وثیقه می ماند. این وجوه وثیقه در اوراق بدهی کوتاه مدت سرمایه گذاری می شود و از مجموع بهره ای که شخص قرض گیرنده باید به قرض دهنده پرداخت کند کاسته می شود. نرخ بهره ای که به وجوه حاصل از فروش استقراضی تعلق می گیرد، نرخ تخفیف فروش گفته می شود. در واقع قسمتی از بهره که قرض گیرنده باید پرداخت کند از این طریق تامین می شود. زیرا منافع وجوه حاصل از فروش نصیب فروشنده استقراضی است. اگر سهم خاصی در بازار برای استقراض یافت نشود یا به سختی یافت شود نرخ تخفیف فروش آن سهم نیز بسیار پایین یا حتی منفی خواهد بود.

همانگونه که قبلا اشاره شد در فروش استقراضی ممکن است زیان فروشنده تا بی نهایت ادامه یابد. این ریسک متوجه کارگزار است. زیرا مسئولیت مشتریان هر کارگزار با همان کارگزار می باشد. پس جهت کنترل این ریسک فروشنده استقراضی وجهی بعنوان وجه تضمین نزد کارگزار خود به امانت می گذارد.

آیا در بازار بورس تهران امکان فروش استقراضی سهم وجود دارد؟

هر ابزاری مالی که در بازار سرمایه کشورمان در حال معامله است از فیلتری تحت عنوان کمیته فقهی بورس عبور کرده است. این کمیته تلاش می کند تا برای ابزارهای مالی یک توجیه شرعی بیاورد تا برای معامله گران بازار، ریسک شریعت وجود نداشته باشد. خوشبختانه به تازگی کمیته فقهی توانسته است تا این نوع معامله را از نظر شرعی توجیه کند و روش جدیدی برای معامله در بازار سهام ایجاد شود.

ساز و کار فروش استقراضی در بورس تهران به چه صورت است؟

مطالبی که قبلا به آن اشاره شد درباره کلیات فروش استقراضی می باشد که تقریبا در همه بورس های دنیا به این شکل عمل می شود. اما هر بورس ممکن است تفاوتهایی در جزئیات عملیاتی خود داشته باشد.

در بورس تهران به شخصی که تمایل به قرض دادن سهم خود را دارد “مالک” و به شخصی که تمایل دارد یک سهم را بصورت استقراضی بفروشد “متقاضی” می گویند. اولین موضوعی که درباره فروش استقراضی در بورس تهران باید به آن توجه شود این است که امکان فروش استقراضی بر روی همه سهم ها وجود ندارد. نمادهایی که امکان فروش استقراضی بر روی آنها فراهم است طی اطلاعیه بورس به همه اعلام می شود.

قبل از اینکه یک شخص بتواند بعنوان “مالک” یا “متقاضی” وارد معامله فروش استقراضی شود بایستی قرارداد مربوط به این نوع معامله را نزد کارگزار خود امضاء کرده باشد. پس از این مرحله، “مالک” به سامانه ای تحت عنوان “سامانه تامین”، دسترسی پیدا می کند. نمادهای بورسی که مالک می تواند سهام خود را به دیگران قرض دهد علاوه بر اطلاعیه بورس، در سامانه تامین نیز قابل مشاهده است. مالک در این سامانه، نماد و تعداد سهامی را که تمایل به قرض دادن دارد مشخص می کند. سپس دوره تنفس را تعیین می کند. دوره تنفس، تعداد روزهایی است که مالک نمی تواند سهم خود را از قرض گیرنده باز پس بگیرد. مگر اینکه متقاضی با اختیار خود، سهام قرضی را دوباره از بازار خریداری و به مالک برگرداند. اما پس از این دوره اگر مالک درخواست سهام خود را بدهد متقاضی باید بلافاصله آن را از بازار تهیه و به مالک تحویل بدهد. در صورتیکه سهم با صف خرید همراه باشد و متقاضی نتواند آن را تهیه کند قرارداد بصورت نقدی تسویه می شود و متقاضی بایستی علاوه بر قیمت روز سهم جرائم مربوطه را نیز به مالک پرداخت کند.

زمانیکه متقاضی، سهم مورد نظر را از یک مالک قرض می گیرد و در بازار به فروش می رساند وجه آن به فروش تعهدی سهام چیست؟ مالک برگردانده می شود. مالک می تواند وجوه را یا در سپرده بانکی و یا در صندوق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری کند. این کار بصورت سیستماتیک انجام می پذیرد. همچنین مالک ممکن است درصدی را بعنوان نرخ تشویقی مشخص کند. نرخ تشویقی، درصدی از سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه(وجوه فروش استقراضی) است که مالک تمایل دارد به متقاضی بدهد. این کار بمنظور جذب متقاضی انجام می شود. ممکن است در زمانهایی که قیمت سهم صعودی است مالک این نرخ را افزایش دهد.

متقاضی در صورت سود بردن از معامله باید درصدی از سود خود را به مالک بدهد. این سود، تنها زمانی پرداخت می شود که معامله فروش استقراضی در کمتر از دو روز به پایان برسد. یعنی متقاضی سهم مورد نظر را طی دو روز از بازار تهیه و به مالک پس دهد. اگر بازخرید سهام در همان روز فروش استقراضی انجام شود سود مشارکت مالک 20%، یک روز پس از فروش استقراضی 10% و دو روز پس از آن 5% می باشد. همچنین در نظر داشته باشید که معاملات فروش استقراضی صرفا بصورت آنلاین انجام می شود.

قرارداد اختیار معامله (Option Contract) چیست؟ | قرارداد اختیار (Option Contract)

سرمایه گذاران در هر زمینه ای معمولا با اصطلاح قرارداد اختیار (Option Contract) در یک معامله آشنا هستند. شما چطور؟ آیا شما نیز جز افرادی هستید که در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند؟ آیا با این اصطلاح آشنا هستید؟ بیائید در این مقاله به بررسی قرارداد اختیار (Option Contract) معاملات بپردازیم. با رمزینکس همراه شوید.

قرارداد اختیار (Option Contract) چیست؟

به زبان ساده می توان گفت که قرارداد اختیار یک ابزار مالی است که سرمایه گذاران در هر زمینه ای، می توانند از آن برای پیش بینی تغییرات بازار و یا تغییرات پورتفولیوی آن ها استفاده کنند.

قرارداد اختیار (Option Contract)

یک قرارداد اختیار برای دارنده ی آن حقی را جهت خرید یا فروش مقدار مشخصی از سهام اصلی ، شاخص یا کالا با یک قیمت ثابت تا یک تاریخ معین، تعیین می کند اما بدون هیچ تعهدی. قرارداد اختیار ، یک قرارداد مشتق نامیده می شود زیرا ارزش آن به قیمت اصلی بازار آن بستگی دارد.

برای بخش اختیار در قرارداد اختیار یا Option Contract دو گزینه در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

  • Call : برای دارنده ی آن این حق را قائل می شود تا سهام اصلی یا کالای اساسی خود را خریداری کند.
  • Put : دارنده ی این نوع قرارداد حق فروش آن سهام یا کالا را دارد.

با وجودی که قراردادهای اختیار مبتنی بر انواع بازارها از جمله بازارهای عجیب و غریب خارج از کشور نیز وجود دارد ، بیشتر سرمایه گذاران گزینه های موجود در سهام های معمولی را خریداری کرده و می فروشند.

این موضوع بسیار مهم است زیرا اختیارهایی که معاملات آن ها در بورس های داخلی انجام می شود استاندارد و تنظیم شده هستند. این بدان معنی است که شما می توانید مطمئن باشید آنچه خریداری می کنید دقیقاً همان چیزی است که در ذهن دارید.

به این نکته توجه کنید که یک سرمایه گذار باید در مورد اینکه چه کسی اختیارات را می فروشد و اینکه شما در حال پرداخت پول به چه کسی هستید، نگرانی داشته باشد. از دیگر این روش های میتوان به کپی تریدینگ اشاره کرد که در مقاله «کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟» به طور کامل به آن پرداخته شده است.

آیا مایلید تا با بخش های قرارداد اختیار آشنا شوید؟ پس همچنان با رمزینکس همراه باشید.

بخش های یک قرارداد اختیار (Option Contract) معامله را بشناسید

به طور کلی اصطلاحات یک تجارت ، در قرارداد اختیار آن تجارت و معامله تعریف می شود. در این بخش ما یک مثال در مورد موارد موجود در قرارداد اختیار را برای شما آورده ایم. گرچه ممکن است ترتیب این موارد در قراردادهای مختلف، متفاوت باشد؛ اما فرمت هرچه که باشد، آنچه در ادامه برای شما خواهیم گفت، همه ی آنچه می باشد که شما لازم دارید تا اصطلاحات قرارداد اختیار را با آن تعریف کنید.

قرارداد اختیار (Option Contract)

  • سهام اصلی برای اختیار، به طور مثال شرکت اپل
  • تاریخ انقضای اختیار
  • تعیین نوع اختیار که از نوع put است یا call
  • آخرین قیمت. این عددی است که آخرین خریدار برای آن پرداخته است. این عدد باید در ۱۰۰ ضرب شود تا قیمت آن به دلار محاسبه شود.

چگونه از قرارداد اختیار استفاده می شود؟

به طور کلی دو لیل اصلی برای استفاده از قرارداد اختیار وجود دارد که عبارتند از : پیش بینی و مراقبت.

بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دند به جای خرید یا فروش کامل سهام اصلی، به استفاده از پیش بینی ها و گمانه زنی ها بپردازند.

به عنوان مثال ، اگر شما در بورس سهام صعودی قرار گرفته اید ، می توانید برای کسری از هزینه سهام خود ، گزینه call در آن سهام را خریداری کنید. اگر سهام روند افزایشی داشته باشد ، درصد بازده در گزینه های شما می تواند چندین برابر آنچه شما برای تملک سهام می فروش تعهدی سهام چیست؟ خواهید، باشد.

روش های بسیار زیادی برای استفاده از قراردادهای اختیار وجود دارد. شما حتی می توانید آنها را ترکیب کنید تا استراتژی های سفارشی ایجاد کنید که بتوانید درآمد بیشتری کسب کنید. در کل می توانید به هر اندازه که مایل هستید، آن را ساده یا پیچیده کنید.

در این مقاله سعی کردیم شما را با قرارداد اختیار (Option Contract) معامله آشنا کنیم. امید است آنچه گفته شد مورد توجه و رضایت شما واقع شده باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

ویژگی‌های فروش تعهدی سهام چیست؟

حسن امیری با بیان اینکه فروش تعهدی یکی از ابزار‌هایی است که در بازار‌های مختلف تحت عنوان short sell مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این ابزاری است که تا کنون در بازار سرمایه ایران به دلیل ملاحظات فقهی عملیاتی نشده بود. با توجه به مصوبه‌ای که کمیته فقهی داده است ساز و کار مربوط به این موضوع از طریق وکالت فراهم شده است و می‌توان این ساز و کار را در بازار سرمایه عملیاتی کرد.

حسن امیری درمورد تاثیر فروش تعهدی بر بازار سرمایه توضیح داد: در بازار سرمایه پیش‌بینی‌های مختلفی درمورد افزایش یا کاهش یک سهم خاص وجود دارد و افراد مختلف با نگاه‌های متفاوت می توانند موقعیت بگیرند. با راه اندازی فروش تعهدی یک سهام‌دار می‌تواند آپشن خرید را انتخاب کند، یک سهام‌دار آپشن فروش و یکی دیگر هم آپشن فروش تعهدی.
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با راه اندازی فروش تعهدی کلکسیون ابزارها کامل شد و اینکه یک نفر می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا خیر به خودش مربوط است. مهم این است که ساز و کار همچین ابزاری فراهم شده است.
امیری درمورد اینکه گفته می‌شود راه اندازی فروش تعهدی سهام چیست؟ فروش تعهدی باعث ریزش بازار می‌شود نیز توضیح داد: این موضوع به ریزش بازار ربطی ندارد و کسی که می گوید باعث ریزش بازار می شود به دلیل از عدم شناخت این ابزار است.
فروش تعهدی چیست؟
فروش تعهدی منجر خواهد شد تا سرمایه‌گذاران در هر دو شرایط مثبت و منفی بتوانند در بازار سرمایه فعال باشند و کسب درآمد کنند. براین اساس، با به کارگیری این ابزار در بازار سرمایه، سرمایه گذاری که تصور می‌کند قیمت سهام یک شرکت بیش از اندازه رشد کرده یا در آینده احتمال کاهش قیمت آن سهم به دلایل بنیادین و یا تحلیل شخصی او وجود دارد می تواند یک استراتژی معاملاتی انتخاب کند؛ به طوریکه می تواند سهام را به وکالت از شخص دیگر (مالک سهام) بفروشد و هر زمان که خود یا مالک سهام اراده کرد مثل اوراق فروش رفته را برای مالک خریداری کند.
البته شرایط و ضوابط وکالت باید بین طرفین مشخص و تعهدات هر طرف در قرارداد فروش تعهدی تعیین شده باشد. در نتیجه با افت قیمت سهم که بر اثر بررسی شرایط و تحلیل ارزش سهام با عملکرد یک شرکت صورت گرفته کسب منفعت می کنند.

مقدمه

جواب این سوال را در پایان این نوشتار کاربردی با هم مرور خواهیم کرد.

سود ناخالص:

اگر درآمد حاصل از کل فروش یک شرکت را برای یک دوره خاص (مثلا 1 ساله) داشته باشیم و بهای تمام شده کالا و خدمات به فروش رفته را از آن کسر کنیم، باقیمانده را سود ناخالص می نامند.

سود عملیاتی:

سود ناخالص فعلا اختلاف بین کل فروش و بهای تمام شده را نشان می دهد،حال اگر از سود ناخالص هزینه های مربوط به فروش، هزینه های عملیاتی، واحد تجاری از جمله اجاره و بیمه،حمل و نقل و کرایه، حقوق و دستمزد و استهلاک و . را کسر کنیم حاصل آن سود عملیاتی خواهد بود.

سود خالص:

برخی دیگر از هزینه ها از جمله بهره، مالیات و همچنین کلیه جریانات وجوه ورودی و خروجی را باید در سود عملیاتی اثر داد. حاصل این تغییرات در سود عملیاتی و عددی که پس از محاسبه کل کسورات به دست می آید را سود خالص می نامیم.

حاشیه سود چیست؟

به طور ساده اگر هر کدام از سودهای محقق شده شامل سود ناخالص، عملیاتی و یا خالص را بر کل درآمد شرکت در آن دوره تقسیم و حاصل را در 100 ضرب کنیم، حاشیه سود شرکت به واحد درصد به دست می آید.

برای مثال در شرکت هجرت با فروش 2250 میلیارد تومانی، 70 میلیارد سود خالص محقق شده است، در نتیجه حاشیه سود خالص 3.1 می باشد.

منظور از EPS چیست ؟

سود خالص را اگر در بازه یک ساله در نظر بگیریم و بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم به آن EPS ( Earning Per Share ) یا سود هر سهم که اصطلاحی رایج به حساب می آید اطلاق می شود.

منظور از DPS چیست ؟

بخشی یا کل سودی که برای هر سهم در یک سال مالی محقق شده را می توان بین سهامداران بصورت نقدی توزیع کرد که به آن DPS (Dividend Per Share) می گویند.

نسبت پی بر ای ( P/E ) :

یکی از نسبت های موثر و کاربردی در تحلیل سهام نسبت قیمت سهم به سود یا درآمد آن می باشد. برای مثال اگر قیمت سهم 100 تومان و سود هر سهم 20 تومان باشد، نسبت پی به ای آن 5 مرتبه خواهد بود که با مقایسه این نسبت در گروه های مالی میتوان رشد قیمت نسبت به درآمد سهم را سنجید.

نکات مهم:

در تعریف سود و محاسبه حاشیه سود باید هر گروه را بصورت مستقل در نظر داشت. برای مثال نمی توان حاشیه سود یک شرکت پخش دارویی را با یک شرکت خودروساز مقایسه کرد.

لزوما کل سود محقق شده بصورت سود نقدی یا DPS بین سهامداران توزیع نمی شود و ممکن است برای اموری همچون سود انباشته استفاده گردد.

نسبت پی به ای به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل ارزندگی شرکت ها نیست.برای بسیاری از شرکت ها که سود قابل تحقق یا تحقق یافته ندارند و اتفاقا هر دوره در حال شناسایی زیان هستند و همچنین در شرایطی که تورم بر ارزش گذاری شرکت ها حاکم است، باید از روش های دیگری برای سنجش استفاده کرد.

روش های محاسبه سود

در این مقاله سعی شده است تا شما را با دو روش محاسبه سود آشنا کنیم

سود به روش لایفو بهتر محاسبه می شود یا فایفو؟

fifo / فایفو

روشی است كه موجودی ها همواره به طور منظم گردش داشته و همواره كالاهای جديد وتازه در دسترسی باشد.

مثلا در يك كارخانه رنگ سازی ممكن است ابتدا قوطی های رنگ قديمی به فروش برسد واز ماندن زياد وفساد آن جلوگيری گردد به اين روش كه از اولين موجودی های اول استفاده شود روش اولين وارده يا فايفو گويند.

اما در مورد برخی از اقلام ديگر موجودی روش اولين صادره آن معمولا از آخرين محموله كه در سطح بالا فروش تعهدی سهام چیست؟ قرار گرفته است صورت ميگيرد اما داروها ويا سبزيجات يا كالاهای زود فاسد شدنی بايد ابتدا به مصرف برسد يعنی كالاهای اول وارده اول صادر شود به روش اولين صادره از آخرين وارده لايفو گويند.

كاربرد اين روش كه متداولترين فروش تعهدی سهام چیست؟ روش ارزيابی موجودی هاست بسيار آسان است گردش اقلام بهای تمام شده در اين روش معمولا با گردش فيزيكی اقلام موجودی ها مطابقت ميكند.

ضمنا اجرای اين روش در دوره هايی كه قيمت ها در حال افزايش است موجب ايجاد سود ناخالص بيشتر ميشود عليرغم مزايای فوق سود بيشتر موجبات ماليات بر درآمد بيشتر را فراهم می آورد ودرآمدهای جاری با اقلام بهای تمام شده نسبتا قديمی مقايسه می شود ودر نتيجه كارايی و سودآوری بيش از واقع نشان داده می شود ضمن اينكه برای جايگزينی اقلام موجودی ها بهای بيشتري نيز بايد پرداخت كرد.

تطابق (مقابله) اقلام بهای تمام شده قديمی با درآمدهای جاری موجب ايجاد سوء ناشی از نگهداری موجودی ها ميشود كه بنوبه خود باعث نشان دادن قدرت سود آوری بيش از واقع واحتمالا گمراهی گروههای ذینفع می شود.

lifo / لایفو

مزيت عمده اين روش اين است كه در دوره افزايش قيمتها سود ناخالص به ميزاني كمتر محاسبه و ماليات بر درآمد كمتری پ رداخت گردد. كه موجب بهبود وضعيت نقدينگی وگردش وجوه نقد می شود ضمنا درآمد جاري با اقلام بهای تمام شده نزديك به قيمت های جاری مقايسه و مقابله و در نتيجه سود ناخالص نيز سود آوری تجاری را بهتر نشان می دهد.

اگر اين روش در چند دوره مالی متوالی به كار برده شود اقلام موجودی های منعكس در ترازنامه با ارزش به مراتب كمتر از قيمتهاي جاری در موقع افزايش قيمت ها نشان داده ميشود زيرا مبنای اقلام بهای تمام شده قديمی ونسبتا ارزان (كه موجب پايين آمدن غير عادی بهای تمام شده كالای فروش رفته است) محاسبه و ارزيابی شده است وافزايش سود غير معقولی را موجب خواهد شد.

در دورهايی كه قيمت ها در حال افزايش باشد اجرای لايفو موجب محاسبه سود ناخالص كمتر در مقايسه با روش فايفو می شود اگرچه سود كمتر موجب پرداخت ماليات كمتری می گردد اما سود هر سهم ارائه تصويری نادرست از قدرت سودآوری شركت يا واحد تجاری را موجب می شود لذا اين است كه مسئولين كشورهاي صنعتی شركتها را مقيد كرده اند تا جهت مقاصد مالياتی در صورت استفاده از لايفو آن را در محاسبه سود ناخالص به منظور گزارشگری مالی نيز بكار برند.

حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان ، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنشهای بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.