محاسبه میانگین


محاسبه میانگین

محمد هادی افشار - دانشیار بازنشسته (اجباری) دانشگاه علم و صنعت ایران

ابتدا لازم است بر این نکته محاسبه میانگین تاکید شود که مساله اصلی امروز ما تمهید مقدمات گذار از نظام ولایت فقیه و برقراری یک نظام سکولار دمکراتیک است. تعیین شکل نظام یعنی جمهوری یا پادشاهی موضوعی فرعی است که میتوان و باید پس از گذار از نظام موجود در مورد آن گفتگو کرد و سپس از طریق صندوق رای در مورد آن تصمیم گرفت. هر گونه دوگانه سازی از جمهوری/پادشاهی در شرایط کنونی بعنوان مانعی بر سر راه تمرکز بر روی مشکل اصلی شده و نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند بصورت عاملی بازدارنده در مقابل خواست تحقق نظام سکولار دمکراتیک عمل کند و باید از آن شدیدأ پرهیز کرد. بویژه اگر محاسبه میانگین این دوگانه سازی از حد گفتگوی استدلالی و مبتنی بر شواهد فراتر رفته و به مجادلات و مناقشاتی بیانجامد که در آن طرفین بجای اثبات خود تنها بر نفی طرف مقابل تمرکز کنند، در آنصورت نتیجه ای جز آب ریختن به اسیاب استبداد دینی از آن نخواهیم گرفت. شواهد کاملا آشکاری هم وجود دارد که سایبریهای نظام بصورتی سازمان یافته و در قالب افراد ناشناس در تلاشند تا مساله جمهوری/پادشاهی را به یک شکاف فعال در عرصه سیاسی کشور تبدیل کنند و از این آب گل الود به نفع تداوم استبداد دینی ماهی بگیرند. متاسفانه برخی از اپوزوسیون نیز بدون توجه به استراتژی نظام، در این تله افتاده و اینجا و آنجا در تنور مجادله و مناقشه سلبی می دمند. آغازیدن و یا دامن زدن به چنین مجادلاتی از جانب هر فعال یا جریان سیاسی یا محصول تسلط عشق/نفرت بر عقلانیت و لذا نشانه حماقت و یا نشان دهنده ارتباط پنهان و پشت پرده آنها با نظام حاکم است، چرا که برنده اصلی چنین مجادلاتی تنها و تنها نظام استبداد دینی است.

با این حال روشن است که هر گونه گفتگوی استدلالی میتواند در نزدیکی دیدگاههای طرفین و یا دست کم فهم یکدیگر مفید باشد مشروط بر آنکه از حد گفتگوی ایجابی فراتر نرود و به مرحله جعل، افترا و توهین و فریب نرسد.

ارزیابی آماری میزان موفقیت دو نظام جمهوری و پادشاهی

اینروزها بحث و گفتگو در محاسبه میانگین مورد شکل نظام سیاسی مطلوب اینده ایران بیش از حد داغ شده است. اگرچه کم و بیش همه فعالان سیاسی دست کم نظراً قبول دارند که محتوای نظام سیاسی بیش از شکل آن اهمیت دارد، ولی حجم گفتگوها در مورد شکل نظام اینده نشان میدهد برخی بر این باورند که شکل نظام سیاسی نقش تعیین کننده ای بر میزان تحقق محتوای مطلوب آن خواهد داشت. من شخصا خودم این ادعا را قبول ندارم ولی شکل نظام را از منظری دیگر حائز اهمیت بسیاری میدانم که بعدا در مورد آن سخن خواهم گفت. با این حال بنظر میرسد که هرگونه ادعایی در زمینه برتری یکی از اشکال ممکن بر گزینه های رقیب مستلزم ۱- استدلال در حوزه نظر و ۲- ارایه شواهد و قرائن در حوزه واقعیت است.

بیشتر گفتگوهای صورت گرفته در فضای مجازی حول مباحث نظری است که آنهم متاسفانه بیشتر بر نفی و رد دیگری استوار شده است تا اثبات مدعای خود. تاسف دیگر اینکه بیشتر این نفی کردنها نه بر اساس واقعیتها و پیشفرضهای مورد اجماع که بر اساس پیشفرضهای منقح نشده و تعاریف شخصی بنا شده است.

با اینکه دامن زدن به گفتگوی استدلالی در مورد فواید و مضار نظری نظامهای پادشاهی/جمهوری میتواند مفید باشد ولی پیچیدگیهای زیاد فرایندهای سیاسی-اجتماعی موجب شده است تا همواره محاسبه میانگین شاهد دره عمیقی بین "پیش بینی و تحلیل های نظری "با "واقعیتهای محقق شده" باشیم. بر این اساس لازم است تا در کنار مباحث نظری از روشهای دیگری هم برای پیش بینی نتایج فرایندهای سیاسی-اجتماعی از جمله تاثیر شکل نظام سیاسی بر محتوای آن استفاده کنیم. مدلهای ریاضی امروزه کاربردهای بسیار وسیع و موفقی در حوزه علوم تجربی طبیعی یافته اند. این مدلها در صورت استفاده مناسب میتوانند ابزار خوبی برای پیش بینی نتیجه فرایندهای سیاسی- اجتماعی نیز باشند. تا آنجا که من میدانم، برای این منظور میتوان از مدلهای مفهومی، اماری و هوش مصنوعی استفاده کرد که برخی از آنها خارج از تخصص من و حوصله مخاطبین است. علاوه بر ابن روشن است که مدلهای پیچیده نیازمند اطلاعات زیادی است که دسترسی بدانها یا مشکل و یا ناممکن است. مهمتر اینکه، مدلهای پیچیده بطور طبیعی مخاطبان کمتری را در میان عامه مردم بعنوان بازیگران اصلی جنبشهای سیاسی- اجتماعی پیدا میکند.

من در اینجا از طریق یک تحلیل اماری تلاش کرده ام تا ظرفیت دو نظام سیاسی جمهوری و پادشاهی در تحقق حکمرانی مطلوب را در عرصه واقعیت جهان امروز ارزیابی کنم. بر این اساس ابتدا اصلی ترین اهداف کیفی مورد نظر انسانها، مثلا ما ایرانیان، از برقراری حکمرانی مطلوب در قالب ده شاخص دمکراسی[۱]، سرانه تولید داخلی[۲]، رضایتمندی[۳]، ثبات سیاسی[۴]، حاکمیت قانون[۵]، توسعه انسانی[۶]، نبود فساد [۷]، نابرابری جنسیتی [۸]، آزادی اقتصادی[۹]، و عملکرد زیست محیطی[۱۰] را از طریق مشورت اولیه و سپس نظر سنجی از همکاران و دوستان در دو گروه تلگرامی و واتساپی انتخاب کردم. پس از آن روشهای ارزیابی تاثیر شکل نظام سیاسی بر میزان تحقق شاخصهای حکمرانی مطلوب از طریق یک نظر سنجی مشورتی بصورت زیر تعیین شدند:

طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی

در این طرح می‌توانید با افتتاح حساب و ایجاد ۳ تا ۸ ماه میانگین حساب ۳۲۵ درصد سپرده خود تسهیلات با سود ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.

سود این تسهیلات ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد بر حسب ضریب برابری تسهیلات است

برای دریافت این تسهیلات به ۳ تا ۸ ماه میانگین حساب نیاز است

حداقل میزان سپرده در این طرح ۱۰۰ هزار تومان است

مدت زمان خواب سپرده بین ۳ تا ۸ ماه است

بازپرداخت این تسهیلات ۶ و ۱۲ ماهه است

  • برای سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۲۶.۶۵۴.۶۳۷ میلیون تومان است
  • برای سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۲۶.۹۳۶.۱۳۵ میلیون تومان است
  • برای سود محاسبه میانگین ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۱۹.۸۵۵.۶۳۹ میلیون تومان است
  • برای سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۲۳.۲۳۳.۶۲۳ میلیون تومان است
  • برای سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۳۱۹.۹۳۰.۶۴۰ میلیون تومان است
  • برای سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماه این مبلغ ۳۲۳.۳۰۸.۶۲۴ میلیون تومان است

۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد

در وام طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی شما می‌توانید با افتتاح حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۲۵ برابر سپرده خود تسهیلات با سود ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد دریافت کنید.

این طرح دارای دوره بازپرداخت ۶ و ۱۲ ماهه است و بین ۳ تا ۸ ماه میانگین حساب برای شامل تسهیلات شدن نیاز دارد. شرایط و جزئیات بیشتر این طرح را در جداول زیر می‌توانید مشاهده کنید:

محاسبه سود و زیان سهامداران بورسی در هفته گذشته

محاسبه سود و زیان سهامداران بورسی در هفته گذشته

به گزارش اکوایران، روند شاخص کل بورس در ابتدای هفته اخیر صعودی بود. در اولین روز کاری هفته شاخص افزایش 7 هزار و 671 واحدی را پشت سر گذاشت. روز یکشنبه شاخص 5 هزار و 949 واحد تنزل کرد و روز دوشنبه هزار و 49 واحد مثبت شد. اما روز سه‌شنبه بار دیگر افت کرد و 3 هزار و 875 واحد پائین آمد. در روز چهارشنبه روند نزول شاخص برای سومین روز پیاپی ادامه داشت و 7 هزار و 975 واحد تنزل کرد. بدین ترتیب شاخص در آخرین روز کاری هفته پائین‌تر از سطح هفته قبل ایستاد. بازدهی هفته شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و 412 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 26 هزار و 538 واحد پائین‌تر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 2 درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین هزار و 573 واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی 0.4 درصدی را ثبت کرد. افت معاملات خُرد سهام در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته 41 هزار و 597 تومان بود که نسبت به رقم 40 هزار و 92 میلیاردی هفته پیشین، رشد 4 درصدی داشته است. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 726 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 244 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 16 درصدی داشته است. میانگین روزانه ارزش صف‌های پایانی بازار میانگین ارزش صف‌های فروش پایانی بازار در هفته اخیر 29 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 19 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 190 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 32 میلیارد تومان بود که در روز سه‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز یکشنبه برمی‌گردد. میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 101 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 2 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 2 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 142 میلیارد تومان بود و در محاسبه میانگین روز‌ سه‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز شنبه برمی‌گردد که 45 میلیارد تومان بود. خروج سرمایه حقیقی در هفته اخیر شاهد تداوم روند خروج پول حقیقی بودیم. روز شنبه 430 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شد. این روند در روزهای یکشنبه و دوشنبه ادامه داشت و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود. روز یکشنبه 182 میلیارد تومان و روز دوشنبه 97 میلیارد تومان خارج شد. روز سه‌شنبه باز هم پول حقیقی از بازار خارج شد و به 78 میلیارد تومان رسید و روز چهارشنبه به 178 میلیارد تومان بالغ شد. در مجموع کل هفته 965 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 193 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افزایش 37 درصدی داشته است.

ویژگی های روانسنجی سیاهه خودشیفتگی بیمارگون در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 1398

این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگی های روانسنجی سیاهه خودشیفتگی بیمارگون و بررسی ویژگی های خودشیفتگی بیمارگون در نمونه ای از دانشجویان ایرانی انجام شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. این پژوهش بر روی 659 نفر از دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف و در سال تحصیلی 1398-1397 انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روایی صوری با اجرای سیاهه در یک گروه متشکل از 30 نفر محاسبه شد. روایی همگرا با استفاده از آزمون عاطفه خودآگاه، سیاهه شخصیت خودشیفته، سیاهه افسردگی بک و مقیاس عز ت نفس روزنبرگ محاسبه شد. برای بررسی ساختار هفت عاملی سیاهه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تفاوت میانگین جنسیت ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره محاسبه و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 وISREL نسخه 8/8 انجام شد.

یافته های این مطالعه، مدل هفت عاملی سیاهه خودشیفتگی بیمارگون در جمعیت دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران را تایید کرد. همسانی درونی مقیاس های این سیاهه (به جز مقیاس خشم محق) بین 0/73 تا 0/85 برابر با 0/66 به دست آمد. همچنین همبستگی محاسبه شده میان دو عامل کلی خودشیفتگی بزرگ منشانه و آسیب پذیر با زیرمقیاس های آزمون عاطفه خودآگاه، سیاهه افسردگی بک و مقیاس عزت نفس روزنبرگ معنادار بود و در رابطه با سیاهه شخصیت خودشیفته رابطه معناداری نداشت (در سطح خطای 0/05). مقایسه نمرات خودشیفتگی در جنسیت های مختلف نشان داد مقیاس بزرگ منشی در جنسیت مذکر به طور معناداری بالاتر است.

یافته های این مطالعه تایید کننده اعتبار سیاهه خودشیفتگی بیمارگون در جمعیت دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران است

پایش و پهنه بندی وضعیت خشک سالی در استان فارس برپایه میانگین متحرک پارامترهای اقلیمی توسط دو شاخص هیدرولوژیکی RDI و AI

خشک سالی از معضلات بزرگی است که گریبان گیر کشورهای واقع در عرض های جنب حاره ای هم چون ایران است. استان فارس که از جمله استان های جنوبی و در حوزه گردشگری و کشاورزی حایز اهمیت بوده، مدت هاست که با مشکل خشک سالی و کم آبی مواجه است لذا بررسی روند خشک سالی در این استان جهت مدیریت بهتر معضل خشک سالی و بهبود وضعیت کشاورزی و گردشگری کشاورزی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی روند خشک سالی این استان با استفاده از شاخص خشکی و شاخص شناسایی خشک سالی است. پارامترهای مورد استفاده در این شاخص ها، بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل بوده که در همین راستا از داده های بارندگی و دمای بیشینه 10 ایستگاه در سال های آماری 1378-1399 استفاده و با به کارگیری روش لاری جانسون تبخیر و تعرق هر ایستگاه محاسبه گردید. شاخص ها و نمودارهای لازم توسط نرم افزار متلب (2020a) ترسیم و بر اساس نتایج بدست آمده میانگین بیشترین و کم ترین شدت خشک سالی به ترتیب در سال های 1387 و 1383 رخ داد، هم چنین سال 1399 وضعیت خشک و نرمال را نمایش داد. در انتها با توجه به نقشه های پهنه بندی بدست آمده از نرم افزار Arc map 10.8 افزایش شدت خشک سالی در نواحی جنوبی و مرکزی استان مشاهده شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.