شاخص کل چطور حساب می‌شود؟


نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز به این صورت است که برای مثال اگر ازدواج در سال ۷۴ صورت گرفته باشد ودر سال ۸۹ درخواست مهریه صورت گرفته و مبلغ مهریه به ازش ۱۵ میلیون تومان باشد، شاخص سال ۸۸(یعنی یک سال قبل از سالی که وصول صورت گرفته باشد) را تقسیم بر شاخص سال ۷۴(همان سالی که عقد صورت گرفته) می‌کنیم و عدد بدست آمده را ضربدر مبلغ مهریه می‌کنیم. عدد بدست آمده مهریه حال حاضر و مهریه به نرخ روز عقد می‌شود.
[readmore]3431[/readmore] نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز و نحوه محاسبه مهریه سالهای قبل

انواع شاخص در بورس

یکی از ابزارهای تحلیلی در بورس شاخص نام دارد، شاخص نمودار یا نماگری برای نشان دادن تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در یک زمان مشخص است؛ شاخص انواع مختلفی دارد که بر اساس متغییرهای آن دسته بندی می‌شود و هرکدام نشانگر متغییر خاصی هستند.

یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری یا تحقیق و تحلیل نیاز به بررسی قیمت یا بازدهی سهام یک شرکت یا حوزه مشخص دارد و برای دستیابی به این اطلاعات باید قیمت سهام شرکت مورد نظر را در زمان های مختلف بررسی کند، اما زمانی که این بررسی ابعاد بیشتری را در بر بگیرد، نیاز به یک نماگر یا نمودار مشخص دارد که وضعیت عمومی قیمت یا بازدهی در میان شرکتهای مورد بررسی را نشان خواهد داد. به نماگری که چنین اطلاعاتی را در اختیار فرد می گذارد شاخص می گویند. ، شاخص نوعی شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ داده آماری است که به سرمایه گذار یا تحلیلگر اطلاعاتی از تغییرات انجام شده در متغییرهای مختلف در یک زمان معین را می دهد در واقع شاخص نوعی نمودار است که وضعیت متغییر ها را در یک زمان مشخص به صورت جامع نمایش می دهد. شاخص ها به ۵ دسته زیر تقسیم می شوند که هر کدام نشان دهنده تغییرات متغییر خاصی هستند:

شاخص کل قیمت تپیکس

شاخص بازده نقدی تپیکس

شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر

همه چیز درباره شاخص کل قیمت تپیکس

شاخص کل قیمت که در بازار سرمایه tipex نامیده می شود نوعی داده اطلاعاتی است که بازدهی سطح قیمتی کل سهام موجود در بازار را نشان می دهد. درواقع شاخص شرایط عمومی شرکتهای مورد بررسی را نشان می دهد و معیاری برای سنجش وضعیت کلی بازار اوراق بهادار است. شاخص کل به دو دسته شاخص کل قیمت و شاخص کل هم وزن تقسیم می شود.

شاخص کل قیمت (tipex) یک عدد است و تغییرات آن را با واحد بیان می کنند. شاخص کل قیمت سطح قیمت را در مقایسه با تاریخ مشخصی که تاریخ مبداء نام دارد نشان می دهند یعنی یک سال معین را به عنوان سال پایه تعیین می کنند و تمامی ارقام شرکت‌ها در آن سال را به عنوان ارقام مبدا در سال پایه معفی می کنند و بعد از آن هرگونه تغییری در ارقام نسبت به سال و قیمت مبدا سنجید می شود. بر همین اساس سرمایه گذار یا تحلیل گر می تواند روند صعود و نزول کل بازار را در مدت زمان مشخصی مورد بررسی قرار دهد و این داده آماری قابلیت تفسیر پیدا می کند. در بازار سرمایه ایران سال مبدا در بورس اوراق بهادار سال ۱۳۶۹ تعیین شده است. در شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها در چگونگی تغییرات آن دارد. یعنی بر اساس بزرگی و کوچکی شرکت ها تغییرات شاخص قیمت کل تغییر می کند.

شاخص کل هم وزن بخشی از شاخص کل تیپکس است که در این شاخص همه شرکت ها در یک سطح قرار گرفته و بزرگی و کوچکی شرکت در چگونگی تغییرات آن نقشی ندارد و همه شرکت ها در یک سطح قرار میگیرند و بر اساس خرید و فروش ها انجام شده در طول روز شاخص کل هم وزن تغییر می کند.

تغییرات شاخص کل و هم وزن چه چیزهایی را نشان می دهند؟

تغییرات شاخص قییمت کل و هم وزن در کنار یکدیگر تفسیرهای مختلفی دارند به طور مثال زمانی که شاخص قیت کل مثبت است اما شاخص هم وزن منفی بیانگر این است که سهام بیشتر شرکت ها کاهش قیمت داشته است و تنها شرکت شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ های شاخص ساز یا بزرگ هستند که معاملات مثبتی داشته و بر این اساس توانسته اند شاخص را مثبت نگه دارند. بالعکس آن هم امکان دارد یعنی شاخص قیمت کل منفی است اما شاخص هم وزن مثبت که این نشان می دهد که اکثر سهام شرکت ها با رشد قیمت همراه بوده اند اما شرکت های شاخص ساز به دلیل معملات منفی که داشته اند روی شاخص قیمت کل تاثیر گذاشته و آن را منفی کرده است.

شاخص قیمت و بازده نقدی (tidpix)

شاخص قیمت و بازده نقدی که در بازار سرمایه tidpix نامیده می شود یک داده آماری است که نماگر بازدهی کل بورس اوراق بهادار است. تغییرات این شاخص نشانگر بازدة کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازدة نقدی پرداختی، متأثر میشود. این شاخص کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس را دربردارد و شیوة وزندهی و محاسبۀ آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX (است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوة تعدیل آنها است. در این شاخص سود به دو روش به سرمایه گذار داده می شود. یکی از روش ها سود تقسیمی سالیانه است که در مجامع شرکت ها تقسیم خواهد شد و دیگر سودی است که از افزایش قیمت سهام سرمایه گذار کسب سود می کند.

شاخص بازده نقدی بخشی از شاخص بازده است که تنها متغییر آن سود تقسیم شده در مجامع است.شاخص بازده نقدی بازدهی شرکت سودهای پرداختی توسط شرکت‌های بورسی را محاسبه می کند.

شاخص صنعت و مالی

شاخص کل از شرکت های مختلف در صنایع مختلف تشکیل شده است، در سال ۱۳۸۴ شرکت های پذیرفته شده در بورس بر اساس صنایعی که در آن فعال هستند طبقه بندی شده و به ۳۶ صنعت تقسیم شدند. شرکت های پذیرفته شده در بورس به دو دسته صنعتی و مالی تقسیم بندی شدند و برای هر کدام از این دسته ها یک شاخص تعریف شد که این شاخص نمایانگر شاخص قیمت سهام شرکت های آن حوزه است.

شاخص صنعت شامل شاخص قیمت سهام کلیۀ شرکتهای بورس به جز واسطه گری های مالی است که در محاسبه و تعدیل از نحوه محاسبه و قوانین شاخص کل قیمت الگو برداری می کنند.

شاخص مالی در برگیرنده شاخص قیمت سهام شرکتهای واسطه گری های مالی است که نوع محاسبه متغییرهای آن بر اساس محاسبه شاخص قیت کل انجام می شود.

شاخص ۵۰ شرکت برتر

شاخص ۵۰ شرکت فعال نمایان گر تغییرات قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر بورس در مدت زمان مشخص است و لیست ۵۰ شرکت فعال در بورس هر ۳ ماه یکبار توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر می شود. شاخص ۵۰ شرکت برتر در واقع نشان دهنده تغییرات میانگین وزنی ۵۰ شرکت است

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

بازار امروز متعادل، نوسانی و بدون جهت بود. بسیاری از نمادهای بزرگ بازار در بین مثبت و منفی، یک‌درصد نوسان داشتند و این رفتار در روزهای انتهایی سال طبیعی است. ارزش و حجم معاملات نسبت‌به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز شاهد افت ۵۹۵ واحدی و روند اندک منفی ۲۰۱ نماد در بازار بورس و ۱۶۹ نماد در بازار فرابورس بود. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۵۹۵ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۴ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد ۲۱۸ واحدی در سطح ۳۳۸ هزار ۹۵۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۰۴ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۰۶ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۶۵

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۰۱

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۲۸ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۵۲ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۱۵ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۱۳۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۶۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۷ هزار ۱۴۴ و یک میلیون ۸۰۴ هزار ۹۶۳ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۱۸۹ و چهار میلیارد ۱۷۱ میلیون برگه سهم بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش بینی: پیش بینی یک روند صعودی را خواهیم داشت.

توضیحات: شاخص کل پولبک خود را تکمیل کرد و پیش‌بینی می‌شود که بتواند تا سطح یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد حرکت کند. (تا زمانی که کف داینامیک حفظ شود تحلیل پا برجا است)

تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی

شاخص قیمت ریالی محصولات پتروشیمی نسبت به آمار قبلی دو درصد افزایش داشته است. قیمت دلار اعلامی قبلی ۲۴۱،۴۴۸ ریال بوده و در هفته جاری نرخ دلار بورس کالا ۲۳۹،۸۴۲ ریال اعلام شد. قیمت دلاری محصولات هم نسبت به هفته قبل ۳ درصد افزایش داشته است. شاخص‌های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می‌شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.

ظرفیت بانک صادرات برای تأمین مالی سالانه ۸۰۰ میلیون یورویی فولاد مبارکه اصفهان

صیدی (مدیرعامل وبصادر ) در دیدار مدیران مجموعه فولاد مبارکه بر تقویت همکاری بانک صادرات ایران با این شرکت تاکید کرد و برای انجام مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت فولاد مبارکه اعلام آمادگی کرد و ظرفیت بانک برای تأمین مالی سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو به منظور حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت را یادآور شد. طیب‌نیا (مدیرعامل فولاد) با اشاره به وجود بیش از هشت میلیارد یورو طرح جدید در فولاد مبارکه، خواستار همراهی بانک صادرات ایران برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای این شرکت از طریق منابع صندوق توسعه ملی شد..

اخبار شرکت‌ها

ولصنم ۱۷ فروردین به مجمع می‌رود تا سرمایه شرکت از محل انباشته دو برابر شود

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-261 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از کلیه سهام‌داران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر ( آپادانی سابق)، پلاک ۶۱ برگزار می‌شود.

سخاش گزارش مجمع عمومی فوق‌العاده

با افزایش مذکور سرمایه شرکت از ۱۲.۵ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه پس از مجمع عادی سالیانه شرکت ثبت خواهد شد و به حق شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ تقدم سودی تعلق نخواهد گرفت.

منابع حاصل از این افزایش سرمایه برای گازسوز شدن پخت کلینکر شرکت هزینه خواهد شد. گازسوز شدن سبب افزایش ۱۰ درصدی سود شرکت می‌شود. با توافقاتی که با اداره گاز انجام شده است از ابتدای اردیبهشت ماه سیمان خاش گازسوز خواهد شد. برنامه افزایش سرمایه از ۲۰ به ۶۰ میلیارد تومان در سال آتی اجرایی خواهد شد. هدف از انجام این افزایش سرمایه خرید ماشین آلات جهت معدن‌کاری شرکت است. همچنین مسئولان سفارش عنوان داشتند که برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در سال آتی پیگیری خواهد شد. مجمع عادی سالیانه شرکت در ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد و مطابق معمول تقسیم سود حداکثری خواهد بود.

رشد درآمدزایی ذوب آهن در بورس کالا

ذوب‌آهن اصفهان در هفته منتهی به ۲۰ اسفند توانست رکورد نیمه دوم سال را در بخش درآمدزایی خود از بورس کالا به‌دست آورد. این شرکت در هفته فوق توانست با رشد ۳۵ درصدی درآمدها به نسبت هفته گذشته درآمدهای خود را به ۶۷۱ میلیارد تومان برساند و بیش از ۴۶ تن کالا نیز در بازارنقره‌ای معامله کند.

مجمع وغدیر

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر موفق شده در حوزه عملیاتی با افزایش بهره‌وری تولید و تبدیل سرمایه گذاری به سودآوری مطلق همراه شود. انتشار شش هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی از جمله اقدامات این شرکت بوده است.

با افزودن سهام شغدیر موجب افزایش شفافیت در دارایی خود و افزایش سرمایه در هلدینگ مالی و صنعت و معدن شده است. عرضه و پذیرش تعدادی از شرکت‌ها همچون هلدینگ صنایع و معادن وکغدیر و فروی ، گروه مالی غدیر و سیمان سفید شرق با هدف افزایش ضریب نقدشوندگی از جمله اقدامات غدیر بوده است. عرضه پتروشیمی تبریز و هلدینگ برق و انرژی غدیر از برنامه‌های آتی شرکت است. شرکت قطعاً نیازمند تجدید ارزیابی است. سهم نفت و گاز پتروشیمی در سبد سودآوری به نسبت صنایع و معادن و مالی و سرمایه‌گذاری بیش از همه است.

سه حوزه مهم برای آینده غدیر ارزیابی شده است. نفت و گاز و پتروشیمی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش؛ حوزه صنعت و معدن که شامل صنایع مختلف می‌شود و تمرکز آن بر زنجیره بالادستی است؛ اجرای پروژه‌های دانش بنیان در زنجیره ارزش و توسعه و تکمیل زنجیره فولاد در خصوص فولادهای تخصصی و آلیاژی که تنوع بخشی به اینها از اولویت‌های شرکت است.

در متوازن سازی سبد نیز وابستگی به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی منجر شده تا سبد ریسک پذیر شود و باید متوازن شود. در تصویری که از آینده کسب‌وکار وجود دارد، بخش جدیدی در حوزه فناوری‌های نو باید به غدیر اضافه شود و همچنان پتروشیمی و معدن دو ستون اصلی سبد خواهند بود. برای تضمین تولید وظیفه داریم در حوزه انرژی چون برق فعالیت کنیم.

تقویت زنجیره بالادستی تولید فولاد؛ افزایش ظرفیت تولید محصول در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و شفاف‌سازی فرایند فروش و بهره‌برداری عملیاتی از شرکت صنایع آلومینیوم جنوب و رساندن به ظرفیت اسمی تولید از جمله دستاوردهای شرکت است.

ثبت رکورد میزان تولید ماهانه در شرکت زاگرس مس سازان؛ این شرکت با تولید ۸۰ تن ماهانه کاتد در بورس کالا در حال فعالیت است و امید است به مرز دو هزار تن برسد. سال ۱۴۰۰ سال پرافتخاری برای حوزه صنعت و معدن غدیر است، برنده یک معدن شدیم و یک معدن دیگر هم در دست برنده شدن است. سال ۱۴۰۲ کارخانه تولیدی خود را در یکی از معادن به بهره‌برداری خواهیم رساند. در فولاد غدیر نی‌زیر، خرداد ۱۴۰۱ ذوب خواهیم گرفت و پروژه فولادسازی با ظرفیت یک میلیون را به سرانجام خواهیم رساند. همچنین گندله سازی این شرکت نیز آغاز شده است.

بهاباد سال گذشته یک مجموعه معدنی بدون تأسیسات بود اما امروز یک کارخانه معظم است و انشاالله بهار ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد. صندوق‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه نوآورانه داریم که آماده مجوز هستیم. در حوزه بیمه با همکاری درون گروهی با بیمه کوثر زنجیره بیمه‌ای را توسعه خواهیم داد. نزدیک به هزار میلیارد تومان از بازار حمایت کردیم در مقاطعی که نیاز بوده است.

مجمع پارس

اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است: بهای تمام شده شرکت آریاساسول در صورت‌های مالی پارس ناچیز بود. آریاساسول ریسکی ندارد. در روش ارزش گذاری آریا همه موارد لحاظ شده است. در روشی که ما داریم ما را دچار دردسر هزینه استهلاک نخواهد کرد. در حال حاضر نمی‌توانیم جزئیات صادرات محصولات را عنوان کنیم.

استایرن منومر تولیدی پارس از تیرماه سال ۹۹ صادر نمی‌کنیم و به مشتریان داخلی می‌دهیم. پروسه بازگشایی سهام پارس نیز مقرر شد در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. در خصوص گاز غنی گفته شد: این گاز از شرکت ملی گاز خریداری می‌شود و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم و حق‌العمل کار نیستیم. هشت درصد به ضریب نرخ گاز غنی اضافه شد و تا سه سال دیگر تغییر نخواهد کرد.

رخدادهای بازار جهانی

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

افزایش قیمت‌های بالادستی باعث افزایش قیمت‌های پلی‌پروپیلن آسیایی در نهم مارس شد. افزایش قیمت‌های نفت خام باعث شد تا محموله‌های داخلی چین ۳۲۵ یوان در روز و ۸۰۰ یوان در هفته رشد کند و به ۹۶۰۰ یوان در هر تن افزایش یابند. برخی از کارخانه‌ها در این منطقه به دلیل ترکیبی از هزینه‌های انرژی بالاتر و چشم‌انداز نامشخص تقاضا، تولید را کاهش دادند. موجودی در چین بالا باقی مانده است.

علی‌رغم افزایش قیمت، معامله گران به این نکته اشاره دارند که تقاضای مصرف کننده نهایی پایین مانده است. اما از سویی منابع در چین انتظار دارند که قیمت PP همچنان بالا بماند، زیرا روند قوی در بازار نفت خام صعودی باقی مانده و به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت نفت به سرعت اتفاق افتد. نهایتاً فشار هزینه برای PP بالا است و بنابراین تمایل به نگه داشتن محصول نیز حفظ می‌شود و با کم بودن تقاضا نهایی حاشیه سود تحت فشار قرار گرفته است.

قیمت پلی‌پروپیلن در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و مدیترانه شرقی (East Med) عمدتاً ثابت بود. تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از تخصیص‌های خود را در هفته گذشته فروختند و خریداران امیدوار بودند که قیمت‌های نفت خام قبل از اینکه متعهد به خریدهای اضافی شوند، تثبیت شود. خریداران ترجیح می‌دهند فقط بر اساس نیاز خرید کنند و منتظر جهت قیمت نفت خام بودند. انتظار می‌رود تقاضای شورای همکاری خلیج فارس تا قبل از ماه رمضان خوب بماند.

ارزش پلی پروپیلن ترکیه PPدر این هفته افزایش یافت؛ زیرا فشار ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه منجر به پیشنهادات بالاتر در بازار شد. در بحبوحه افزایش بیشتر قیمت نفت خام، چندین فروشنده پیشنهادات خود را در این هفته لغو کردند. بسیاری از فعالان بازار در این هفته عقب‌نشینی کرده‌اند تا پیش از توافق برای هر معامله جدید، عوامل بنیادی فعلی را ارزیابی کنند. عرضه در این هفته محدود بود و پیشنهادات بسیار کمی از فروشندگان ایرانی شنیده شده است که در کنار کمبود مواد از سوی روسیه در بحبوحه عدم اطمینان در مورد تحریم‌ها و مسائل لجستیکی، بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد کود استفاده شده در خارج از آمریکا مصرف می‌شود، اقدامات روسیه تأثیر چشمگیری بر بازار جهانی کود خواهد داشت. روسیه دومین تولیدکننده بزرگ آمونیا ، اوره و شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ پتاس و پنجمین تولیدکننده بزرگ پتاس است. براساس سهم از بازار جهانی صادرات، روسیه سهم ۲۳ درصدی از آمونیا ، ۱۴ درصدی از اوره، ۲۱ درصدی از پتاس و سهم ۱۰ درصدی از فسفات دارد.

درگیری در اوکراین، نااطمینانی در بازارهای انرژی را نیز بالا برده است. روسیه تقریباً یک سوم گاز طبیعی اروپا را تأمین می‌کند که خوراک اصلی شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ تولید کودهای نیتروژن است. اوره گرانول ایران با افزایش حدود ۷۰ دلاری قیمت به بازه قیمتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار رسید. در اروپا نگرانی خریداران برای دسترسی به عرضه در مارس و آوریل بالا است. افزایش قیمت‌های گاز انتظار می‌رود مجدداً تولید اروپا را تحت تأثیر قرار داد این در حالی است که تحریم‌های مالی و لاجستیکی روسیه فروش روسیه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان، محدود کرده است و خریداران تمایلی به خرید محموله‌های روسی ندارند.

قیمت طلا در واکنش به نگرانی‌ها از حمله روسیه به اکراین و تشدید تنش‌ها تا سقف خود در ۲۰۷۰ دلار افزایش پیدا کرد اما مذاکرات روسیه و اوکراین اگرچه بی نتیجه بود افت حدود ۱۰۰ دلاری قیمت را به دنبال داشت. دلیل دیگر افت شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ قیمت طلا این بود که سرمایه‌گذاران بعد از رشد قابل توجه، به دنبال سیو سود بودند.

با توجه به دو عامل تنش‌های سیاسی بالا و فشارهای تورمی روند قیمت طلا صعودی دیده می‌شود. با افزایش قیمت‌های انرژی، انتظارات تورمی تشدید شده است. روز چهارشنبه هفته جاری نشست فدرال رزرو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. چشم‌انداز فدرال رزرو در رابطه با تورم و سیاست‌های پولی آتی می‌تواند بازارهای جهانی و از جمله بازار طلا را با نوسانات بالایی همراه کند.

محاسبه مهریه به نرخ روز چگونه است؟

محاسبه مهریه به نرخ روز

مهریه مالی است که هنگام عقد به زوجه تعلق می‌گیرد و به صورت عرفی تعیین می‌شود. مهریه ممکن است به‌صورت سکه، طلا، اموال غیرمنقول یا وجه نقد تعیین شود. ارزش مهریه هرچقدر که باشد در سال طلاق به نرخ روز محاسبه می‌شود. چنانچه زوجی در سال ۱۳۸۸ عقد کرده و در سال ۱۴۰۰ قصد طلاق داشته باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز ۱۴۰۰خواهد بود. برای آگاهی بیشتر در این رابطه ابتدا باید به تعریف انواع مهریه پرداخت و سپس سراغ محاسبه مهریه به نرخ روز برویم.

در این مقاله به چه سوالاتی پاسخ داده خواهد؟

مهریه چیست؟

محاسبه آنلاین مهریه

  • مبلغ مهریه (ریال) *

به زبان ساده مهریه حقی است که بعد از جاری شدن صیغه عقد به خانم تعلق می‌گیرد و می‌تواند پس از عقد یا در زمان طلاق بسته به نوع آن برای دریافتش به نرخ روز اقدام کند. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه خانم حقی است که تا زمانی که خود ایشان آن را نبخشد بر گردن آقا است. اگرچه خیلی از افراد هنگام ازدواج مبالغ بالایی را به عنوان مهریه می‌پذیرند اما باید توجه داشت که این بدهی تا همیشه بر عهده آقا است و چنانچه توانایی پرداخت آن را نداشته باشد دچار چالش‌هایی خواهد شد.

زوج موظف است مهریه خانم را براساس آنچه تعیین شده پرداخت کند مگر اینکه زوجه تمام یا بخشی از آن را ببخشد. در غیر این‌صورت حتی فوت آقا باعث هدر رفتن مهریه نخواهد شد و از ارث سهمی برای مهریه خانم در نظر گرفته می‌شود. بهتر است مهریه براساس عرق روز و با سطح درآمدی زوج تعیین شده تا در آینده باعث مشکلات بین افراد نشود.

انواع مهریه

مهریه به دو دسته اصلی عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می‌شود که در صورت انتخاب هر کدام نوع پرداخت آن متفاوت است. مهریه عندالمطالبه به این معنا است که از بعد از جاری شدن صیغه عقد آقا موظف است هر زمان که خانم درخواست مهریه داشته آن را پرداخت کند. مهریه عندالاستطاعه یعنی هر زمان که آقا استطاعت مالی برای پرداخت مهریه داشت خانم می‌تواند مهریه خود را در صورت درخواست، مطالبه کند. مهریه به نرخ روز عقد تعیین می‌شود.
[readmore]3341[/readmore]

چه مواردی را می‌توان به عنوان مهریه مشخص کرد

درابتدا بهتر است بدانید که مهریه باید هر مال مشخصی و معین باشد. برای مثال اگر قرار است سکه باشد باید تعداد و نوع سکه به صورت واضح مشخص باشد. یا اگر آپارتمان در نظر گرفته شده لازم است ارزش آن مشخص شود. همچنین در صورت تعیین وجه نقد؛ باید مقدار دقیق آن را به صورت مکتوب مشخص کرد. پس آپارتمان، سکه، طلا، وجه نقد و هر اموال یا مورد دیگری را می‌توان بنا به توافق خانم و آقا به عنوان مهریه انتخاب کرد.
[readmore]2698[/readmore]

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز و نحوه محاسبه مهریه سالهای قبل

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم مهریه در هر زمان که مشخص شده باشد به نرخ روز حساب می‌شود. این محاسبات به شاخص‌های خاصی بستگی دارد. هر سال شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از جانب بانک مرکزی اعلام می‌شود.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز و نحوه محاسبه مهریه سالهای قبل

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز به این صورت است که برای مثال اگر ازدواج در سال ۷۴ صورت گرفته باشد ودر سال ۸۹ درخواست مهریه صورت گرفته و مبلغ مهریه به ازش ۱۵ میلیون تومان باشد، شاخص سال ۸۸(یعنی یک سال قبل از سالی که وصول صورت گرفته باشد) را تقسیم بر شاخص سال ۷۴(همان سالی که عقد صورت گرفته) می‌کنیم و عدد بدست آمده را ضربدر مبلغ مهریه می‌کنیم. عدد بدست آمده مهریه حال حاضر و مهریه به نرخ روز عقد می‌شود.
[readmore]3431[/readmore] نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز و نحوه محاسبه مهریه سالهای قبل

محاسبه مهریه به نرخ روز در طلاق توافقی

در طلاق توافقی مهریه بر اساس توافقی زوجین است و قانون پیش بینی خاصی در این مورد نداشته است. درواقع در طلاق توافقی، زوجین در مورد تمامی تعهدات و امورات به نتیجه رسیده سپس آن را به دادگاه اعلام می‌کنند. اگز زوجه قرار بود که مهریه را از زوج دریافت کند، نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز به این صورت خواهد بود که اگر مهریه سکه باشد، سکه ها به قیمت روز محاسبه خواهد شد و در صورتی هم که مهریه مبلغ مشخصی باشد، طبق فرمولی که در بالا گفته شد محاسبه می شود. لازم است آگاه باشید که همیشه نیاز به بخشش مهریه در طلاق توافقی نیست پس حتما در این زمینه از یک وکیل طلاق کمک بخواهید.

توجه داشته باشید که نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز در طلاق توافقی در صورتی انجام می شود که زوج به زوجه مهریه ای پرداخت کند و در صورت بخشیدن مهریه در طلاق توافقی نیازی به محاسبه مهریه نیست. [readmore]2331[/readmore]

مهریه و عدم تمکین

با توجه به تجاربی که از سوالات موکلان در این زمینه بدست آوردیم لازم دانستیم در این زمینه به شما توضیح دهیم که در صورتی که خانم از آقا تمکین خاص و عام نکند به این معنا که روابط زناشویی را انجام ندهد یا به مسائل مربوط به خانه رسیدگی نکند، مهریه ایشان محفوظ می‌ماند و عدم تمکین ارتباطی به مهریه ندارد. در صورتی که خانم از آقا تمکین نکند منفقه به ایشان تعلق نمی‌گیرد.
[readmore]1842[/readmore]

مهریه و حق حبس

حق حبس اینگونه تعریف می‌شود: زوجه بعد از جاری شدن صیغه عقد شاخص کل چطور حساب می‌شود؟ و در شرایطی که خانم دوشیزه باشد، روابط زن و شوهری با همسرش برقرار نکرده و مهریه‌ او به صورت عندالمطالبه و حال در نظر گرفته شده باشد، می‌تواند در خواست مهریه کند و تا زمانی که مهریه ایشان پرداخت نشود می‌تواند از همسرش تمکین نکند. می‌توانید در مقاله مربوط به حق حبس به صورت کامل درباره این موضوع مطالعه بفرمایید.
[readmore]2873[/readmore]

بخشیدن مهریه در محاسبه مهریه به نرخ روز

همانطور که گفته شد خانم بعد از جاری شدن صیغه عقد مالک مهریه است و در هر تاریخی که مطالبه مهریه بکند، آقا موطف به پرداخت آن است. اما اگر خانم تمایل داشته باشد می تواند مهریه اش را ببخشد. بخشیدن مهریه شرایط خاصی دارد که باید رعایت شود. به طور مثال هیچ اجباری بر روی خانم برای بخشیدن مهریه وجود ندارد و خانم با میل و اراده شخصی می تواند مهریه را ببخشید. بخشیدن مهریه باید حتما در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی بخشیده شود و در صورتی که قرار بر بخشیدن مهریه باشد نیازی به محاسبه مهریه به نرخ روز نیست. در صورتی که تمایل به مطالعه بیشتر در مورد بخشیدن مهریه دارید لینک زیر را مطالعه بفرمایید.
[readmore]1759[/readmore]

مهریه و خیانت

خیلی از خانم‌ها و آقایون از مشاوران حقوقی ما می‌پرسند که ایا در صورت خیانت خانم مهریه به ایشان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ بهتر است بدانید که مهریه در هر صورت به خانم تعلق می‌گیرد و خیانت منافاتی با وصول مهریه ندارد و در هر زمان که خانم درخواست وصول مهریه کند باید محاسبه مهریه به نرخ روز انجام شود.فقط در صورتی مهریه به خانم تعلق نمی‌گیرد که ایشان با رضایت کامل خودشان و به صورت سند مکتوب شده در دفتر ثبت اسناد مهریه خود را ببخشند. در این رابطه وکیل مهریه کمک شایانی خواهد کرد.

جمع بندی:

مهریه حق قانونی زوجه است که در هنگام عقد مشخص می‌شود و زوج متعهد می‌شود هر زمان که خانم مایل به دریافت آن باشد، مبلغ را متناسب با سال طلاق پرداخت کند. مهریه می‌تواند سکه طلا، وجه نقد یا اموال غیر منقول باشد اما در هر صورت باتوجه به ارزش آن محاسبه به نرخ روز خواهد بود. موسسه حقوقی دادسو یکی از برترین مراکز حقوقی است که می‌تواند بهترین وکیل طلاق را در اختیار شما قرار دهد تا با روشی ایده‌آل به حق و حقوق خود برسید. جهت مشاوره می‌توانید با کارشناسان ارتباط برقرار کنید.

سوالات متداول:

در رابطه با وجه نقد براسا تقسیم شاخص سال پیش از طلاق بر شاخص سالی که عقد در آن صورت گرفته انجام می‌شود و در مورد سکه، مبلغ مهریه در سال جاری خواهد بود.

فرمول محاسبه بازده سهام، محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

فرمول محاسبه بازده سهام، محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

فرمول محاسبه بازده سهام می‌تواند در استراتژی هر سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. همه ما مقداری پول به عنوان سرمایه کنار گذاشته‌ایم. کم و زیادش مهم نیست، مهم این است که بتوانیم بازده خوبی به دست بیاوریم یعنی در مدت مشخصی مقدار قابل توجهی سود به دست آورده و از این طریق سرمایه خود را افزایش دهیم.

مسلماً پیش از وارد شدن به هر سهامی باید به خوبی آن را بررسی کرده و با نحوه محاسبه بازده سهام آشنا باشیم تا با اطمینان بیشتر سرمایه گذاری انجام دهیم. از طرف دیگر سنجیدن جوانب تنها پیش از خرید سهام کارایی ندارد. یعنی اینگونه نیست که سهام را خریداری کنیم و کاری به حساب و کتابش نداشته باشیم. پس از خرید و سرمایه گذاری در هر سهم باید ببینیم که آیا توانسته‌ایم بازده خوبی از آن دریافت کنیم یا خیر. در این مقاله انواع فرمول کارامد در زمینه محاسبه بازده سهام را به شما معرفی خواهیم کرد.

بازده سهام

بازده سهام یا (Stock returns) به معنای میزان سود و تغییرات قیمتی یک سهام است که البته تغییرات قیمت حاصل افزایش سرمایه و سود سهمی در فرمول محاسبه بازده سهام به حساب نمی‌آیند. عددی که به دست می‌آید به صورت درصدی است و از روی آن می‌توانید تصمیمات مهمی در ارتباط با سهام مورد نظر را اتخاذ کنید. بنابراین بازده سودی است که به صورت مستقیم از محل سرمایه گذاری به دست می‌آورید و یا سودی است که از تغییرات قیمت ناشی می‌شود. وقتی از بازده صحبت می‌کنیم منظورمان همان بازده مثبت سهام است. در همین راستا برای آشنایی با میزان بازده واقعی بورس می توانید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

ما باید حساب و کتاب پول و سرمایه‌مان دستمان باشد. باید بدانیم که چقدر پول سرمایه گذاری کرده‌ایم، چقدر هزینه پرداخته‌ایم و در این بین چه میزان سود نصیبمان شده است. البته اینکه همه این اتفاقات در چه بازه زمانی اتفاق می افتد نیز بسیار با اهمیت است. اطلاع داشتن از بازده سهامی که در آن سرمایه گذاری کرده‌ایم و سایر اتفاقات همچون تاثیر سهام شناور در میزان قیمت می‌تواند به عنوان یک ابزار محرکه و انگیزشی کمک کننده باشد.

محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

از طرف دیگر سرمایه گذار متوجه می‌شود که آیا در نقطه مناسبی سرمایه گذاری کرده است یا خیر؟ و اگر نه، می‌تواند به فکر سرمایه گذاری‌های جایگزین در سهام پربازده‌تر باشد. لازم به ذکر است که از فرمول محاسبه بازده سهام صرفاً برای بررسی سهامی که خریداری کرده‌اید نباید استفاده کنید. اگر سهامی را مد نظر دارید در یک بازه زمانی قیمت خرید و فروش و میزان سود نقدی تعلق گرفته به آن را محاسبه کنید و اگر عددی که به دست آمد نشان دهنده بازده مناسبی بود پس می‌توانید برای ورود به آن سهم خود را آماده کنید.

در نظر داشته باشید که در بازاری همچون بورس شما باید از تمام دانش، تجهیزات و تحلیل‌ها استفاده کنید. یعنی یک سهام را با ابزار مختلف و از جوانب متفاوت بسنجید.

به هر حال اگر قرار است در بورس سرمایه گذاری کنید پس از دریافت کد بورسی باید بدانید این سرمایه گذاری چقدر برایتان سود داشته است؟ اگر این عدد، رقم کم و پایینی ست نشان دهنده این است که یک جای کار و یا شاید چندین جای کار می‌لنگد، جدا از اینکه گاهی بازار سرمایه با رکود و افت و خیز مواجه می‌شود. گاهی عدم کسب سود مناسب به علت عملکرد نادرست ما در بورس است. یا سهام خوبی انتخاب نمی‌کنیم و یا گاهی شناسایی سهام مستعد رشد انجام می‌شود اما در زمان مناسب وارد نشده و یا از آن خارج می‌شویم. تمام این مسائل در کاهش سود ما و حتی گاهی ضرر و زیانی که می‌بینیم تأثیر گذار است.

انواع فرمول محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس و یا فرمول محاسبه بازده سهام یکی از روش‌هایی است که افق‌های پیش رویمان را روشن می‌کند و به دو نوع تقسیم می‌شود.

  • بازده قیمتی
  • بازده نقدی

بازده قیمتی : این بازده به تفاوت قیمت خرید و فروش یک سهام یا دارایی اطلاق می‌شود. فرمول محاسبه بازده قیمتی به این صورت است.

بازده قیمتی

بازده نقدی: سود نقدی است که به صورت دوره‌ای به دست سرمایه گذار می‌رسد. فرض کنید شما سرمایه خود را به خرید یک مغازه اختصاص داده‌اید. اگر مغازه را اجاره دهید، اجاره بهایی که ماهیانه دریافت می‌کنید در واقع همان بازده نقدی سرمایه گذاری شماست. در مورد سهام همان سود نقدی که سالیانه دریافت می‌کنید بازده نقدی محسوب می‌شود.. فرمول این نوع از بازده نقدی به صورت زیر است

فرمول بازده نقدی

فرمول محاسبه بازده سهام نیز به این طریق محاسبه می‌شود

منظور از (P1) قیمت فروش

منظور از (P0) قیمت خرید

منظور از (D) جریان نقد است.

فرمول محاسبه بازده سهام

فرض کنید که شما سهامی را از یک شرکت دارویی به مبلغ 5000 ریال خریداری کرده‌اید (P0). پس از گذشت 6 ماه سهام خود را به قیمت 7200 ریال به فروش می‌رسانید (P1). شما شانس حضور در مجمع عادی سهام شرکت دارویی را داشته و به هر سهم مبلغ 1300 ریال نیز سود نقدی تعلق گرفته است (D). با جایگزین کردن اعداد در فرمول بازده سهام که در بالا به آن اشاره شد. به بازده کل سهام دست پیدا خواهید کرد. مطالعه مقاله "بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون" میتواند مفید باشد.

روش‌ها و فرمول‌های کاربردی دیگر

روش سود بر قیمت

این روش خیلی کاربردی نیست زیرا بازده ناشی از تغییرات قیمت در آن محاسبه نمی‌شود و تنها بازده سهامدار برای یک دوره معین اندازه گیری می‌شود.

ke=e/p

ke: بازده هر سهم

e: سود سالیانه هر سهم

P: قیمت خرید سهم

روش پیش بینی سود نقدی

در این مدل فرض بر این گذاشته می‌شود که سهامدار قرار نیست سهام خود را به فروش برساند و هیچ معامله‌ای در کار نخواهد بود. بنابراین تغییرات قیمت محاسبه نمی‌شود. تنها چیزی که به حساب می‌آید سود حاصل از نگهداری سهام است که همان سود نقدی می‌باشد. این روش بیشتر برای سهامدارانی که سهام را با اهداف بلند مدت خریداری می‌کنند جوابگو خواهد بود.

فرمول پیش بینی سود نقدی

Ke: نرخ بازده مورد انتظار سهامدار

Dt: سود نقدی مورد انتظار در پایان سال

.P: قیمت سهم در ابتدای دوره

روش بازده کل

بازده کل شامل تمام مزایایی است که در طول سال شامل سهام می‌شود همانند، سود نقدی، تغییرات قیمتی، بازده ناشی از سهام حق تقدم و بازده حاصل از اعطای سهام جایزه.

روش بازده کل

فرمول محاسبه بازده سهام با روش‌های مختلف و با استفاده از پارامترهای متفاوتی محاسبه خواهد شد و شما این اختیار را دارید با توجه به استراتژی سرمایه گذاری خود از هر یک از این روش‌ها که صلاح می‌بینید استفاده کنید.

فرمول محاسبه بازده سهام یکی از روش‌هایی است که سرمایه گذاران بازار بورس از آن برای سنجش میزان بازدهی که یک سهم برایشان داشته استفاده می‌کنند. برای این کار از فرمول‌های مختلفی استفاده می‌شود که شما با توجه به نوع سرمایه گذاری و سبکی که در پیش گرفته‌اید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

بازده سودی است که به صورت مستقیم از سرمایه گذاری و یا از طریق تغییرات قیمتی به دست می‌آورید. این کلمه کاملاً بار مثبت دارد. هر سهمی که شما خریداری می‌کنید در یک قیمت خاصی خریداری و در یک قیمت و زمان خاصی به فروش می‌رسانید.

علاوه بر این اگر به میزانی سهامداری کنید که در مجمع عادی هم شرکت داشته باشید سهامتان مشمول دریافت سود نقدی نیز خواهد بود و همه این‌ها بازدهی است که آن سهام خاص برایتان به همراه داشته است. علاوه بر این سهام جایزه و حتی سهام حق تقدم هم در زمره بازده سهام به حساب خواهند آمد.

راندمان (نرخ استفاده از ظرفیت تولید)

این شاخص، یکی از مهم ترین شاخص‌های فرآیند تولید و حتی کل سازمان می‌باشدو به طور قطع و یقین می‌توان آن را یک شاخص کلیدی عملکرد Key Performance Indicator دانست. فرمول پیچیده ای ندارد و حتی می‌توان گفت که ساده می‌باشد. مطابق تعریف عمومی راندمان و بازده هر سیستم دیگر در اینجا نیز میزان خروجی یک فرآیند به ورودی آن را راندمان می‌گوییم اما در عمل، محاسبه ی این شاخص ساده نبوده و قدری زحمت دارد، خصوصا در سازمان‌هایی که چند نوع محصول مختلف را تولید می‌کنند محاسبه آن اندکی پیچیده می‌باشد .

نحوه محاسبه راندمان تولید به این صورت است که تولید انجام شده یک محصول را در یک دوره ی زمانی مثلاً یک ماه بر توان تولید در همان دوره تقسیم می‌کنیم. حاصل، راندمان تولید می‌باشد. با ضرب حاصل کسر در عدد۱۰۰، در صد راندمان به دست می‌آید.

تصور کنید مقدار تولید انجام شده که می‌تواند بر حسب تعداد و وزن باشد از محصولی مانند موتورخودروی پراید به تعداد ۸۰۰۰ عدد باشد، توان تولید شرکت نیز ۱۰۰۰۰ عدد در ماه می‌باشد. راندمان تولید محصور موتور خودرو در این شرکت ۸۰% می‌باشد .

مقدار تولید یا خروجی فرآیند، به راحتی از آمار تولید انجام شده بدست می‌آید. اما برای محاسبه ی شاخص شما نیاز به دانستن توان تولید دارید. توان تولید همان ورودی سیستم می‌باشد که مفهوم آن توانایی و برآیند ورودی‌های فرآیند می‌باشد که شامل نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه‌ها و. . می‌باشد. این توان تولید را ظرفیت بالقوه خط تولید می‌گوییم. توان تولید یا ظرفیت خط تولید با استفاده از روش‌های زمان سنجی و ظرفیت سنجی به دست می‌آید. ضمن آنکه بایستی از اطلاعات فنی مربوط به تجهیزات خط تولید که سازنده ی تجهیزات، آن را در مدارک، درج کرده استفاده نمایید .

هر چقدر مقدار محاسبه شده راندمان به عدد ۱۰۰ نزدیکتر باشد طبیعتا بهتر خواهد بود و نشانگر آن است که شما از امکانات تولید در اختیار سازمان که شامل تجهیزات و دستگاه‌های خط تولید، نیروی انسانی و پرسنل تولید، ابزار آلات تولیدی، مواد اولیه و. .. بهتر استفاده کرده‌اید و از هزینه ی انجام شده برای تأمین منابع بهره ی بهتری گرفته‌اید .

در صورتی که راندمان تولید در شرکت شما پایین می‌باشد بایستی بررسی نمایید و مشخص کنید که عواملی که باعث شده‌اند تا شما نتوانید از ظرفیت ایجاد شده استفاده حداکثری را ببرید چه مواردی می‌باشند .

با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های حل مسئله اقدام نمایید و با محاسبه ی راندمان تولید در دوره‌های بعد نسبت به سنجش اثربخشی اقدامات طراحی شده اطمینان حاصل نمایید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.