قوانین افزایش سرمایه


ثبت افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در بورس

افزایش سرمایه شرکت ها از چهار روش سود انباشته ، آورده نقدی ، روش صرف سهام و تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد . شرکت با توجه به شرایط خود تصمیم به انتخاب هر کدام از این روش ها جهت افزایش سرمایه می گیرند ، پس از تعیین روش و سپری کردن مراحل مربوطه این افزایش سرمایه در بورس صورت می گیرد .

برای مشاوره افزایش سرمایه در بورس

برای مشاوره افزایش سرمایه در بورس

عناوین اصلی این مقاله

هر شرکت هنگام ثبت در سازمان ثبت شرکت ها مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت که از طرف سهامداران اصلی آن تامین شده است ثبت می کند . مقدار این سرمایه در طول فعالیت شرکت ثابت بوده و با دارایی شرکت که ممکن است در طی زمان تغییر کند متفاوت می باشد .

اما شرکت ها ممکن است به دلایلی مانند گسترش زیر ساخت ها ، تامین مالی پروژه های در دست اجرا ، توسعه شرکت ، بهبود ساختار مالی ، حفظ قدرت رقابت پذیری و دلایلی از این دست اقدام به افزایش سرمایه کنند . این افزایش سرمایه شرکت های بورسی از روش های مختلفی صورت می گیرد که هر شرکت با توجه به شرایط موجود یکی از این روش ها را انتخاب می کند .

پس از تایید طرح افزایش سرمایه در بورس توسط هیئت مدیره شرکت لازم است تا قوانین افزایش سرمایه این طرح به تایید حسابرس و سازمان بورس نیز برسد ، با طی کردن تمامی مراحل مربوطه در نهایت این مقدار افزایش سرمایه شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به عنوان سرمایه جدید شرکت مورد نظر ثبت خواهد گشت . در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با روش های افزایش سرمایه شرکت و مراحل انجام آن پرداخته شده است .

افزایش سرمایه در بورس چیست ؟

تمامی شرکت های فعال در بازار سرمایه در بازه های زمانی از فعالیت خود به دلایل مختلفی از جمله تامین منابع مالی طرح های توسعه ای خود ، حفظ یا افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت ، بهبود ساختار مالی شرکت و دلایلی از این دست اقدام به افزایش سرمایه کند .

افزایش سرمایه شرکت ها از چهار روش صورت می گیرد که عبارتند از افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، از محل آورده نقدی ، از روش تجدید ارزیابی دارایی ها ، از روش صرف سهام . هر کدام از این روش ها ویژگی های خاص خود را داشته و در شرایط مختلف از آنها استفاده می شود .

شرکت ها با توجه به شرایط و موقعیت خود یکی از روش های ذکر شده را برای افزایش سرمایه در بورس انتخاب می کنند .

مراحل افزایش سرمایه

هر شرکت در هنگام ثبت در اداره ثبت شرکت ها مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت که توسط سهامداران آن تامین شده است تعیین می کند . این مقدار ربطی به دارایی هایی که ممکن است در طول فعالیت خود بدست بیاورد نداشته و مقدار آن ثابت است ، اما برای افزایش سرمایه شرکت مراحلی باید طی شود که عبارتند از :

ابتدا هیئت مدیره و سهامداران شرکت با توجه به شرایط شرکت در طی جلسه ای لزوم افزایش سرمایه را مطرح و تایید می کنند .

پس از تایید هیئت مدیره طرح مورد نظر در اختیار حسابرس شرکت قرار می گیرد ، حسابرس پس از بررسی آن در صورتی که ایرادی وارد نباشد همه یا بخشی از آن را تایید می کند . لازم به ذکر است که حسابرس مجاز به رد کردن همه یا قسمتی از طرح پیشنهادی می باشد .

بعد از تایید حسابرس هیئت مدیره مدارک و مستندات طرح پیشنهادی خود را در اختیار سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها قرار می دهد که سازمان بورس نیز بعد از قوانین افزایش سرمایه بررسی طرح در صورت فراهم بودن تمامی شرایط همه یا قسمتی از طرح پیشنهادی را تایید و مجوز لازم را صادر می کند .

پس از دریافت مجوز های لازم اعلامیه افزایش سرمایه شرکت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آن و همچنین سایت کدال جهت اطلاع رسانی به سهامداران قرارا داده می شود . همچنین تاریخی برای برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت اعلام شده و آگهی جهت دعوت تمامی سهامداران به شرکت در این مجمع نیز منتشر می شود .

تمامی افرادی که حتی یک روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده سهام شرکت را خریداری کنند ، افزایش سرمایه شرکت به آنها تعلق خواهد گرفت .

پس از برگزاری مجمع فوق العاده مقدار دقیق افزایش سرمایه در بورس و ارزش هر سهم تعیین و در سایت کدال شرکت به سهامداران اعلام شده ، همچنین این مقدار در اداره ثبت شرکت ها به عنوان مقدار جدید سرمایه شرکت ثبت خواهد شد.

انواع افزایش سرمایه شرکت ها

روش های مختلفی برای افزایش سرمایه شرکت ها در بازار بورس وجود دارد که هر کدام از آنها ویژگی های خاص خود را داشته و در شرایط متفاوتی استفاده می شوند . شرکت ها با توجه به وضعیت خود اقدام به افزایش سرمایه در بورس به یکی از روش های زیر می کنند :

افزایش سرمایه از محال سود انباشته :

تمامی شرکت ها هر ساله پس از تعیین قوانین افزایش سرمایه مقدار سود خود و تقسیم آن بین سهامداران ، طبق قانون تجارت موظف هستند تا مقداری از سود خود را در حسابی تحت عنوان سود انباشته در صورت مالی شرکت نگهداری و ثبت می کنند . در صورتی که مقدار سود انباشه یک شرکت در حد مطلوبی باشد آنگاه شرکت مورد نظر اقدام به افزایش سرمایه از طریق این سود می کند .

در واقع می توان گفت در این روش هیچگونه جریان نقدی جدیدی وارد شرکت نمی شود ، از این رو سهامداران هیچ پرداختی بابت این افزایش سرمایه نخواهند داشت به همین دلیل سهامی که از این طریق به آنها تعلق می گیرد با عنوان سهام جایزه شناخته می شود .

همچنین در این روش درصد مالکیت سهامداران در شرکت تغییر نمی کند چرا که به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می یابد سهام به سهامداران تعلق می گیرد و به این دلیل که سهامداران مبلغی بابت این سهام ها پرداخت نکرده اند هیچ سهم اضافه ای به آنها تعلق نمی گیرد .

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی :

در این روش شرکت اقدام به افزایش سرمایه در بورس از محل آورده های سهامداران فعلی شرکت می کند و از آنجایی که این تامین سرمایه از منابع داخلی شرکت نبوده و از طریق سهامداران انجام شده در نتیجه شرکت قبل از عرضه اولیه سهام جدید به بازار بورس سهامی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .

حق تقدم سهام این اجازه را به سهامداران می دهد تا در صورت تمایل متناسب با میزان سهمی که در شرکت دارند بتوانند از سهام جدید با قیمت اسمی آن خریداری کنند تا از این طریق قدرت تاثیر گذاری خود در تصمیمات شرکت را همچنان حفظ کنند .

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت :

با توجه به اینکه ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت مانند زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات و . در طول زمان تغییر کرده و افزایش می یابد اما این تغییر در حساب های حسابداری آنها ثبت نمی شود . در پایان هر دوره مالی شرکت ها اقدام به ارزیابی دارایی ها کرده تا قیمت آنها را در ترازنامه خود بروز رسانی کند .

پس از بروز رسانی ارزش دارایی ها و با توجه به عدم تغییر در مقدار بدهی ها ، به منظور برقراری تساوی در ترازنامه دارایی اضافه را به حساب سرمایه خود انتقال می دهند و از این طریق افزایش سرمایه برای شرکت حاصل می شود . در این نوع افزایش سرمایه نیز مانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته هیج نقدینگی جدیدی وارد شرکت نشده و تنها یک عملیات حسابداری در تراز نامه شرکت صورت گرفته و دارایی سهامداران تغییری نمی کند .

برای مثال فرض کنید هر سهامدار تعداد 500 سهم به قیمت هر سهم 1000 تومان در دست داشته است ، پس از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و انتقال دارایی اضافه به حساب سرمایه شرکت تعداد سهام تعلق گرفته به هر سهامدار 1000 عدد و با قیمت 500 تومان می باشد . همانطور که مشاهده می کنید در این حالت تغییری در دارایی افراد ایجاد نخواهد شد .

افزایش سرمایه از محل صرف سهام :

در این روش شرکت سهام خود را به قیمتی بالاتر از ارزش اسمی سهام به سهامداران عرضه می کند . این روش درست مانند روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بوده و در اینجا نیز شرکت حق تقدم را به سهامداران خود می دهد با این تفاوت که سهام را به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی آن به سهامداران می فروشد و از این طریق اقدام به افزایش سرمایه مورد نظر خود می کند. اما آنچه باید هر معامله گری در نظر داشته باشد این است که حد ضرر در هر معامله ای را لحاظ کنند و دست از طمع بردارند.

در ادامه بخوانید: سود و زیان انباشته چیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد افزایش سرمایه شرکت ها در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون افزایش سرمایه شرکت ها پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ افزایش سرمایه شرکت ها به چه معناست ؟

✔️ یعنی شرکت های فعال در بازار بورس اقدام به افزایش سرمایه خود از روش های مختلف کنند که در متن مقاله به تعریف دقیق آن پرداخته شده است

2- ✔️ مراحل انجام افزایش سرمایه به چه صورت است ؟

✔️ شرکت ها برای افزایش سرمایه خود ملزم به طی کردن مراحلی هستند که در متن مقاله به طور کامل این مراحل بیان شده است

3- ✔️ چند روش برای افزایش سرمایه شرکت ها وجود دارد ؟

✔️ چهار روش برای افزایش سرمایه وجود دارد که در متن مقاله به ارائه کامل آنها پرداخته شده است

افزایش سرمایه شرکت

هزینه ثبت شرکت

آیا از افزایش سرمایه شرکت اطلاعاتی کاملی را در اختیار دارید؟ آیا می دانید روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص کدام است و کدام روش راحتتر است؟ شما می توانید با مطالعه این مطلب یا تماس با ما، در مورد تمام سوالاتی از این قبیل اطلاعاتی را به دست بیاورد.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

قوانین افزایش سرمایه

سرمایه شرکت عبارت است از دارایی های یک شرکت که با کم کردن تمام بدهی های آن، می توان به سرمایه شرکت پی برد.

میزان سرمایه شرکت تجاری، بیانی از میزان توان آن شرکت می باشد. برای افزایش سرمایه شرکت ، حداکثری تعریف نشده و به میزان دلخواه قابل افزایش است اما معمولاً سرمایه شرکت های سهامی دارای حداقل است.

به عنوان مثال حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و حداقل سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می­باشد. منظور از سرمایه شرکت سهامی، مجموع قیمت اسمی سهام شرکت است.

ثبت افزایش سرمایه

شرکت ها بنابر شرایط اجباری یا اختیاری بعد از ثبت شرکت، به تغییر در مقدار سهام و سرمایه خود می شوند. منظور از ثبت افزایش سرمایه شرکت ها، بالا بردن میزان اسمی مبلغ سرمایه شرکت نسبت به زمان تاسیس آن و تائید در اساسنامه است.

اما هر گونه تغییر در میزان سرمایه باید در سامانه اداره ثبت ورود و سپس آگهی آن در روزنامه رسمی چاپ شود.

یکی از مهم ترین نکاتی که گفتن آن خالی از لطف نمی باشد این است که ارزش یک شرکت با سرمایه آن شرکت یکی نیست بلکه ارزش شرکت شامل سود، تجهیزات، نیروی انسانی، خطوط تولید، ارزش برند و غیره را در بر دارد در حالی که سرمایه مقدار پولی است که برای استارت اولیه هر شرکتی مورد نیاز بوده و معمولا سهامداران در تهیه و مهیا کردن آن نقش اساسی را دارند.

دلایل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افرایش سرمایه شرکت به معنای افزایش اسمی سرمایه ثبت شده یا افزایش تعداد سهام­ های منتشر شده شرکت است. گاهی شرکت برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، گرفتن یک پروژه، اخذ وام از بانکها، رتبه بندی شرکت و . تمایل به افزایش سرمایه دارند.

ثبت افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، دو نوع قابل انجام است:

 • صدور سهام جدید
 • بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

از این دو طریق می توان به 4 روش سرمایه شرکت را افزایش داد که در ادامه ذکر می کنیم

روش های افزایش سرمایه شرکت

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

طبق ماده 158 قانون تجارت 4 روش برای افزایش سرمایه سهامی خاص از طریق راه های مذکور وجود دارد که این 4 روش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 1. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید یا همان افزایش سرمایه از محل مطالبات ( بهترین نوع افزایش سرمایه شرکت) در این حالت بایستی تمام مدارک و اسناد مربوط به امضاء بازرس شرکت نیز رسیده باشد.
 2. پرداخت مبلغ اسمی سهم به صورت نقدی: سهامداران می توانند با مبلغ نقدینگی خود، مقدار سرمایه شرکت را افزایش دهند.
 3. تبدیل اوراق قرضه به سهام: اوراق قرضه با توجه به این موضوع که به رسمیت شناخته نشده است به همین جهت اضافه کردن آن در فرآیند افزایش سرمایه نیز موضوعیتی ندارد.
 4. انتقال سود تقسیم نشده حاصله از ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت: توجه داشته باشید که انتقال دادن هر گونه اندوخته قانونی به مبلغ سرمایه شرکت طبق قانون 140 قانون تجارت به سرمایه شرکت ممنوع می باشد.

البته اگر شرکا هنوز سرمایه قبلی را کامل پرداخت نکرده باشند؛ قوانین افزایش سرمایه امکان افزایش سرمایه وجود ندارد. افزایش سرمایه از طریق افزایش قیمت اسمی سهام­ های پیشین فقط در صورتی ممکن است که کل سهامداران با این افزایش قیمت موافق باشند.

پس مراحل کلی عبارتند از:

 1. تادیه تمامی سرمایه قبلی که در شرکت وجود داشته، یعنی سرمایه قبلی شرکت کاملا به حساب شرکت واریز شود.
 2. تادیه مبلغی که افزایش یافته است. ( حالا یا از طریق آورده نقدی، یا تجهیزات یا مطالبات حال شده و یا . )
 3. تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت
 4. ثبت افزایش سرمایه در سامانه و درج در روزنامه رسمی

مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

شما به هر میزانی که سرمایه شرکت را زیاد کنید با به اندازه نیم در هزار آن مالیات پرداخت کنید.

یعنی به طور مثال شما اگر سرمایه شرکت را از 1 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش دهید باید نیم در هزار 99 میلیون تومان را به عنوان تمبر سرمایه پرداخت کنید. به طور ساده تر یعنی یک دوهزارم.

99 میلیون تقسیم بر 2000 هزار = 49500 تومان مالیات افزایش سرمایه از 1 میلیون به 100 میلیون خواهد بود

قوانین افزایش سرمایه

سوالات مهم شما

ثبت افزایش سرمایه چقدر هزینه دارد؟

افزایش سرمایه شرکت دو بخش هزینه ای دارد، یکی هزینه ثبت تغییرات شرکت در قالب یک صورتجلسه که از 600 هزار تومان می باشد و بخش دوم هم مالیات تمبر سرمایه می باشد که با توجه به میزان افزایش مشخص می گردد، جهت اطلاع از قیمت همین صفحه را مطالعه کنید.

افزایش سرمایه چقدر زمانبر است؟

مانند تمامی صورتجسلات تغییرات بین 10 الی 15 روز کاری تا درج آگهی در روزنامه رسمی می باشد.

افزایش سرمایه شرکت از چند طریق امکان پذیر است؟

 1. افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام امکان پذیر می باشد.
 2. مبلغ اسمی را به صورت نقدی می توان پرداخت کرد.
 3. تبدیل و تغییر اوراق قرضه به سهام
 4. مطالبات و پرداخت های نقدی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت وارد شده به سهام تبدیل شود.
 5. انتقال سود تقسیم نشده و عواید حاصل از آن با اضافه کردن ارزش های جدیدی که سهام بدست آورده

برای افزایش سرمایه چه صورتجلسه ای لازم است؟

افزایش سرمایه شرکت تنها در اختیار مجمع فوق العاده سهامداران است. یعنی صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده. مجمع فوق العاده سهامداران با گرد هم آمدن بیش از نیمی از سهامدارن دارای حق رای رسمیت می­یابد اما چنانچه تعداد شرکت کنندگان در مجمع به این حد نرسد در دور دوم تشکیل مجمع، حضور بیش از یک سوم سهامدارن دارای حق رای کفایت می­کند. یک تصمیم در صورتی تصویب می­شود که بیش از دو سوم سهامداران به آن رای مثبت بدهند.

شرایط افزایش سرمایه شرکت

شرایط افزایش سرمایه شرکت

در تمام اساسنامه های شرکت های مختلف، بر میزان و مبلغ سرمایه به شکل دقیق اشاره می شود که طبق قانون 83 لایحه ی قانونی اصلاح، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

یکی از مهمترین ملزومات دیگر در افزایش سرمایه، حق تقدم با سهامداران قدیمی است بدین منظور که اگر شرکتی به دنبال افزایش سرمایه باشد، اولویت اصلی برای خرید سهام، با سهامداران قدیمی می باشد.

البته این حق قابلیت نقل و انتقال دارد و سهامداران جدید می توانند با خرید این حق از سهامداران قدیمی آن را به دست بیاورند.

از دیگر ملزومات مهم در افزایش سرمایه شرکت می توان به این نکته اشاره کرد که سرمایه قبلی شرکت ها بایستی تمام تادیه شود چرا که در غیر اینصورت افزایش سرمایه از هیچ طریقی امکان پذیر نخواهد بود.

روند افزایش سرمایه شرکت بدین صورت است که تمام اعضای هئیت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را اعلام می کنند و مجمع نیز با انجام بررسی های مختلف؛ نظر خود را در مورد افزایش سرمایه شرکت اعلام کنند.

مدارک لازم برای افزایش سرمایه شرکت

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، امضا شده توسط سهامداران
 • لیست سهام داران و میزان سهام قبل و بعد از افزایش همراه با امضا
 • نسخه ای از گزارش بازرس قانونی
 • اساسنامه شرکت
 • مشخصات عمومی اعضا جهت ثبت در سامانه

هزینه افزایش سرمایه شرکت

نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

تمام سهامداران شرکت های سهامی با مسئله افزایش سرمایه روبه رو هستند چرا که این موضوع تواند مزایا و فواید بسیار زیادی را برای شرکت ها داشته باشند که در بسیاری از موارد افزایش سرمایه ضروری و اجباری می باشد.

برای مثال اگر شرکت شما بعد از گذشت زمان به شرکت مادر تبدیل شود بایستی مقدار سرمایه را افزایش داد که مقدار سرمایه برای این گونه شرکت ها در حدود یک صد میلیارد ریال می باشد که اگر سرمایه یک شرکت مادر کمتر از این مقدار باشد بی شک، بایستی در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به افزایش آن داشته باشند.

نوع، اندازه و فعالیت تمام شرکت ها می تواند بر مقدار و میزان سرمایه اولیه و افزایش سرمایه شرکت تاثیر مستقیمی داشته باشد که برای کسب اطلاعات در این موارد می توانید با ما در تماس باشید.

افزایش سرمایه شرکت

شما می توانید پاسخ تمامی سوالات خود را چنانچه در این مطلببه دست نیاورده اید در تماس با ما به دست آورده و با آگاهی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه شرکت داشته باشید.

همکاران ما نیز سعی بر آن دارند تا بتوانند تا با به روز کردن اطلاعات خود از قوانین تجارت بهترین و مناسب ترین راه ها را برای افزایش سرمایه شرکت به شرکت های علاقمند ارائه دهد. برای کسب اطلاعات می توانید همین حالا با همکاران ما تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمایید.

افزایش سرمایه شرکت و نحوه درخواست افزایش سرمایه شرکت ها

طبق تعاریفی که از شرکت ها شده است ممکن است شرکاء و یا سهامداران بعد از ثبت شرکت و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه شرکت نمایند. در این مقاله مطالعه می کنید: مدارک افزایش سرمایه شرکت و هزینه افزایش سرمایه شرکت.

افزایش مبلغ سرمایه در شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصولاً به منظور افزایش اعتبار شرکت ها می باشد.

افزایش سرمایه انواع شرکت ها

افزایش سرمایه شرکت یکی از روش های تامین مالی شرکت ها و موسسات است.

شرکت ها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش مبلغ سرمایه می کنند.

در برخی از مواقع افزایش سرمایه نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد.

این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد.

افزایش سرمایه شرکت

نکته بسیار مهم این می باشد که زمانی تصمیم به افزایش مبلغ سرمایه دارید باید کلیه پرداخت سرمایه تعهدی انجام شده باشد.

لینک های سریع برای افزایش سرمایه انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مختلف:

افزایش مبلغ سرمایه در انواع شرکت ها

روش های افزایش مبلغ سرمایه شرکت ها

معمولاً روند افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل قوانین افزایش سرمایه کافی در خصوص افزایش مبلغ سرمایه به سهامداران و شرکاء شرکت ارائه می کند.

این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران و شرکاء شرکت قرار می گیرد.

سپس درصورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه گزارش بازرسین، افزایش مبلغ سرمایه صورت می گیرد.

باید توجه داشت که افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص از چه روشی انجام شود، اثرات متفاوتی در این تغییرات قیمت دارد.

دلایل افزایش سرمایه شرکت ها

معمولاً در شرکت ها و موسسات غیر تجاری افزایش سرمایه به یکی از دلایل زیر صورت می پذیرد:

 • ورود سهامدار یا شریک جدید
 • افزایش مبلغ سرمایه توسط سهامداران
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق مطالبات
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق افزایش اعتبار
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق ارزش گذاری کارشناس
 • افزایش مبلغ سرمایه از طریق سود انباشته شرکاء و یا سهامداران

افزایش مبلغ سرمایه برای انواع شرکت های تجاری

اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم، می توان ۶ دسته کلی در نظر گرفت:

 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته سهامداران و یا شرکاء (احتیاج به پرداخت مبلغی از طرف سهامداران و شرکاء نیست و شخصیت حقوقی به دلیل اینکه سود انباشته قابل توجهی دارد، تصمیم می‌ گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد)
 • افزایش نقدی سرمایه از محل آورده نقدی شرکاء و یا سهامداران (در این روش باید سهامداران و شرکاء آورده نقدی خود را به حساب شرکت واریز کنند)
 • افزایش مطالباتی سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و یا شرکاء
 • افزایش تجدید ارزیابی سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (توسط کارشناس دادگستری ارزیابی می شود)
 • افزایش تعداد سهام برای سرمایه به روش افزایش تعداد سهام (مثلاً از ۱۰۰ سهم به ۲۰۰ سهم)
 • افزایش سرمایه به روش افزایش ارزش اسمی سهام (مثلاً از مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال)

انواع افزایش سرمایه

پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان جهت افزایش سرمایه شرکت

مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیئت مدیره، پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان، در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند.

پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی قوانین افزایش سرمایه عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد. لازم به ذکر است که انتخاب بازرس می بایست در سال مالی افزایش مبلغ سرمایه صورت پذیرفته باشد.

مدارک افزایش سرمایه شرکت

مدارک افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت یا موسسه (اساسنامه – تقاضانامه تاسیس – شرکتنامه – روزنامه رسمی تاسیس – روزنامه رسمی آخرین تغییرات از جمله تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و حق امضاء و انتخاب بازرسین دارای تاریخ)
 • ارائه لیست کامل شرکاء و میزان سهم الشرکه یا میزان سهام سهامداران و تعداد سهام آن ها.
 • ارائه مدارک هویتی شرکاء و سهامداران (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
 • ریز مطالبات سهامداران یا شرکاء
 • گزارش کارشناس دادگستری در صورت لزوم
 • موارد تکمیلی در موسسه ثبتی شرکت ذهن ناب به شما اعلام خواهد شد.

سخن آخر در زمینه افزایش سرمایه انواع شخصیت های حقوقی

برای کسب اطلاع از هزینه افزایش سرمایه شرکت تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری بعد از تکمیل مدارک افزایش سرمایه شرکت و ارسال فرم و مدارک خواسته شده حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای افزایش سرمایه انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد.

هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه, چه مقدار سهام و چه تعداد سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

ما با ارائه مشاوره رایگان و ارایه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود. هزینه کمتر خود را با مشاوره های دقیق ما را حس کنید.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت تغییر سرمایه شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]

پاسخ سوالات متداول در زمینه افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه همیشه باید از طریق نقدی باشد؟

خیر افزایش سرمایه می تواند از روش های زیر باشد:

 • مطالبات سهامداران و یا شرکاء
 • ورود شریک یا سهامدار جدید
 • ارزش گذاری کارشناس دادگستری بر دارائی های شرکت

لازم به ذکر است نحوه تصمیم گیری در زمینه افزایش سرمایه هیچ تاثیری در هزینه افزایش سرمایه متقاضی ندارد.

هیات مدیره باید افزایش سرمایه را تائید کند؟

درصورتی که مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار کرده باشد می بایست هیات مدیره افزایش سرمایه و عملی شدن افزایش سرمایه را انجام دهد در غیر اینصورت مجمع می تواند افزایش سرمایه را انجام دهد. توجه داشته باشید در صورت تفویض اختیار افزودن سرمایه به هیات مدیره صورتجلسات ۲ مورد می باشد و در هزینه افزایش سرمایه افزودن مبلغ قرارداد دارید.

حق الثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت به چه مقدار است؟

با توجه به جدولی که در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد برای هر میزان افزایش سرمایه حق الثبت متفاوتی تعیین شده است. بیشترین حق الثبت بابت افزایش سرمایه مبلغ ۵۳۰٫۰۰۰ ریال می باشد که به ازای مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به بالا می باشد. توجه داشته باشید که حق الثبت بیشتر از ۵۳۰٫۰۰۰ ریال نمی باشد.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص نحوه و شرایط به صورت کلی

شرکت ها بنا بر دلایل متفاوتی بعد از ثبت شرکت سهامی خاص مجبور به افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می شوند که این امر به دلیل اهمیتی که دارد باید با رعایت نکات و مقرراتی که در قانون تجارت گنجانده شده، همراه باشد. ما در این مقاله سعی بر اشاره و توضیح موارد مدارک افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و هزینه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص داریم.

در حالت کلی به مجموع دارایی های یک شرکت از بدو تاسیس تا به اکنون سرمایه ان شرکت گفته می شود که شامل وجوه نقدی و غیرنقدی (اعم از زمین، ملک، ابزار و وسایل) است و از ارکان مهم تجارت و به دست آوردن سود می باشد.

در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از گزارش بازرسین شرکت در این باره، اقدام به تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه شرکت می نمایند.

برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص (به هر طریقی) میبایست ابتدا مطابق ماده ۱۶۹ بعد از تصمیم گیری، از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع کلیه صاحبان سهام رسیده.

سپس اظهارنامه افزایش سرمایه در ۴ نسخه و صورتجلسات آن در ۳ نسخه تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره برسد.

نکته: افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص امری اختیاری است.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

انواع افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در واقع در لایحه اصلاحی قانون تجارت، مطابق ماده ۱۵۷ آن افزایش سرمایه سهامی خاص با دو روش کلی انجام می گیرد لیکن تمامی مواردی که در ادامه مقاله گفته می شود ذیل این دو روش کلی است.

انواع افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد و در صورت مشاوره با موسسه ذهن ناب تماس حاصل فرمائید:

 • افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
 • افزایش سرمایه از طریق تبدیل یا انتقال اندوخته قانونی یا سود سهام شرکت به سهام جدید
 • افزایش سرمایه از طریق تعویض یا تبدیل اوراق قرضه به سهام
 • افزایش سرمایه از طریق تبدیل اندوخته شرکت به سهام جدید
 • افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقد
 • افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی
 • افزایش سرمایه از طرق آورده نقدی
 • افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
 • افزایش سرمایه از طریق ادغام دو شرکت
 • افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

۱. افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت سهامی خاص

چنانچه افزایش سرمایه شرکت با صدور سهام جدید همراه باشد، یکی از موارد زیر اتفاق می افتد.

الف) افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران شرکت سهامی خاص

در مواردی که شرکت سود انباشته قابل توجهی نداشته باشد، از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به این کار می نماید. در این روش که نیازمند تامین منابع جدید از طرف سهامداران می باشد، شرکت حق استفاده از آن را ابتداء به سهامداران می دهد.

به عبارتی اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران قرار می گیرد. حال سهامدار در مهلت پذیره نویسی خود (مدت زمان دو ماه برای معاملات این اوراق) یک از این دو روش را می تواند انجام دهد.

فروش حق تقدم شرکت سهامی خاص

چنانچه سهامدار به هر دلیلی تمایل به استفاده از حق تقدم خود را نداشته باشد، می تواند این اوراق را معامله کند.

پرداخت مبلغ اسمی سهام شرکت سهامی خاص

سهامداران می بایست در طول مدت پذیره نویسی به ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال به شرکت پرداخت نمایند. پس از طی شدن مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن، حق تقدم تبدیل به سهم عادی می شود.

ب) افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران

مطالبات حال شده سهامداران به طلبی گفته می شود که سهامداران از شرکت دارند و در این روش می توانند از آن مبلغی که از شرکت طلب دارند، برداشت نمایند و یا آن را به سرمایه خود تبدیل کند.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است از آنجایی که همه سهامداران از شرکت طلب ندارند معمولاً روش الف و ب را با هم ترکیب می کنند.

ج) افزایش سرمایه از طریق تبدیل یا انتقال اندوخته قانونی یا سود سهمی شرکت به سهام جدید

یکی از بهترین روش ها برای افزایش سرمایه شرکت تحویل سهام سرمایه به سهامدارن به جای وجه نقد می باشد.

سود سهم موجب کاهش یافتن قیمت سهام شرکت در بازار می گردد زیرا این امر با افزایش تعداد سهام سرمایه و کاهش ارزش ویژه سهام همراه است.

چ) افزایش سرمایه از طریق تعویض یا تبدیل اوراق قرضه به سهام

درخصوص شرایط افزایش سرمایه از این طریق در لایحه اصلاحی قانون تجارت به تفصیل توضیح داده شده است اما به دلیل این که در حال حاضر اوراق قرضه در هیچ شرکتی وجود ندارد، توضیح آن بی فایده تلقی می گردد.

ح) افزایش سرمایه از طریق تبدیل اندوخته شرکت به سهام جدید

در مواردی که شرکت مطابق قانون تجارت دارای اندوخته اختیاری باشد و تصمیم داشته باشد این اندوخته ها را بین سهامداران خود تقسیم نماید، این اندوخته را در ابتدا به سهام تبدیل نمونده و سپس سهام را در اختیار سهامداران قرار میدهد.

نکته: طبق تبصره ۲ماده ۱۵۸ لایجه اصلاحی انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد.

د) افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقد

شرکت می تواند اقدام به صدور سهام جدید نماید و تمام مبلغ این سهام را از اشخاص خریداری کننده در زمان خرید سهام و به صورت وجه نقد دریافت کنند.

۲. افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی

آورده غیرنقدی عبارت است از اینکه سهامداران در عوض وجه نقد سرمایه شان را به صورت:

 • کالا (زمین، ماشین آلات، اثاثیه و غیره)
 • حقی بر اموال (به شرکت اجازه می دهد تا از منافع مال خود استفاده کند مانند سرقفلی ملک)
 • صنعت و هنر (شریک تعهد می دهد برای شرکت کار کنند و نتیجه هنر خود را تسلیم شرکت کند)

به شرکت وارد می نماید.

در این روش تقویم بهاء آورده نقدی اهمیت زیادی دارد زیرا سهامداران نسبت به آورده خود در منفعت یا ضرر شرکت سهیم می باشند و باید برای اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار باشد.

۳. افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

این روش که از کمترین اهمیت برخوردار است، به عملیاتی گفته می شود که به منظور شفاف سازی دارایی های نقدی شرکت می پردازد.

حال به چگونگی آن می پردازیم. شرکت ها دارایی هائی از جمله ملک، تجهیزات، تاسیسات را بر اساس الزامات حسابداری در قسمت دارایی های غیرجاری و به قیمت تمام شده خرید ثبت می کنند.

در نتیجه اگر یک قطعه زمین را با قیمت ۵۰۰ میلیون ریال خریداری کرده باشد و ارزش روز زمین به ۵۰۰۰ میلیون ریال رسیده باشد، شرکت می تواند پس از ارزیابی های کارشناسی و اخذ مجوز ها در ترازنامه خود قیمت زمین را به ۵۰۰۰ میلیون ریال تغییر داده و ما به تفاوت آن را به حساب سرمایه واریز نماید.

۴. افزایش سرمایه از طریق ادغام دو شرکت

ادغام قانونی دو یا چند شرکت هنگامی اتفاق می افتد که یک قرارداد مابین شخصیت های حقوقی عقد شود. حال اگر چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام شوند به طوری که تنها شرکت پذیرنده باقی مانده باشد.

به آن ادغام ساده یا یک جانبه و در صورتی که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام و شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد گردد، ادغام ترکیبی یا چند جانبه گفته می شود. در هر دو مورد نیز کلیه دیون و مطالبات و تعهدات به شرکت پذیرنده یا جدید منتقل می گردد.

۵. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

در این روش که مبلغ اسمی هر سهم افزایش می یابد هر کدام از سهامداران باید ما به تقاوت سهام خود را به شرکت پرداخت نمایند. به عبارت دیگر تمامی مبلغ افزایش یافته توسط سهامداران پرداخت می شود.

نکته: این روش را تنها در صورتی می توان طبق تشریفات مصوب در قانون تجارت انجام داد که برای سهامداران تعهدی ایجاد نکند در غیر این صورت باید تمامی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده حضور یافته و به آن رای مثبت دهند.

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه شرکت سهامی خاص اظهارنامه آخرین تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و بازرسین)
 • ارائه لیست کامل سهامداران و میزان سهام سهامداران و تعداد سهام آن ها و ارزش هر سهم
 • ارائه مدارک هویتی سهامداران و انتخاب بازرسین شرکت و اعضاء هیات مدیره
 • مدارک مرتبط با افزایش سرمایه (میزان مطالبات فیش های واریزی بررسی کارشناس دادگستری)
 • ریز مطالبات سهامداران یا اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت به صورت کامل.
 • در صورت مجوزی بود موضوع اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح
 • در صورتی که یکی از سهامدارن حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه)
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

هزینه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر
 • حق الثبت صورتجلسه افزایش سرمایه با توجه به میزان افزایش سرمایه
 • تنظیم صورتجلسه و اظهارنامه افزایش سرمایه
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده توسط موسسه
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه افزایش سرمایه
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثریت سهامداران یا شرکاء
 • اخذ کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • هزینه پست و ارسال اوراق به اداره ثبت شرکت ها

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

در صورتجلسه افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شرکت سهامی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد در محل قانونی شخصیت حقوقی یا محل اعلام شده را مشخص کنید و در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه جلسه را تعیین کنید.

دستور جلسه افزایش سرمایه سهامی خاص

دستور صورتجلسه را مورد نظر افزایش سرمایه افزایش تعداد سهام یا ارزش سهام می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

۱- پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت که همگی موید ضرورت افزایش سرمایه شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آرا و با عنایت به مواد ۱۶۵ و ۱۵۸ و ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون تجارت تصویب نمود که سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ …………….. ريال به مبلغ …………….. ریال از محل مطالبات نقدی حال شده/سود انباشه/نقدی/ غیرنقدی و کارشناسی شده سهامداران از طریق قوانین افزایش سرمایه صدور سهام جدید یا افزایش ارزش هر سهم, افزایش یافت لذا پس از افزایش تعداد سهام یا ارزش سهم ماده قانونی اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: (قابلیت تفویض اختیار به هیات مدیره دارد)

۲- ماده قانونی اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ….. ریال منقسم به ….. سهم ….. ريالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد. (تعداد سهم از ….. سهم به ….. سهم افزایش یافته است یا ارزش سهام از مبلغ ….. ریال به مبلغ ….. ریال)

پیوست های صورتجلسه افزایش سرمایه مطالباتی

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

در صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست میزان سهام سهامداران قبل از افزایش سرمایه و بعد از افزایش سرمایه مشخص شود. حتماً‌ ارزش سهام را درست بنویسید. گزارش هیات مدیره و بازرسین پیوست صورتجلسه شود و میزان افزایش سرمایه سهامداران و بدهکاران در یک برگه نوشته شود و به تائید بازرسین, هیات مدیره و هیات رئیسه برسد.

اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

توجه داشته باشید اظهارنامه افزایش سرمایه را پیوست صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.

سخن آخر در زمینه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

برای ثبت تغییرات سرمایه شرکت سهامی خاص قوانین افزایش سرمایه و تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه و سایر موارد مربوط به آن، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ما با ارائه مشاوره رایگان و ارایه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود. هزینه کمتر خود را با مشاوره های دقیق ما حس کنید.

درصورتی که تمایل به ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص خود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه قوانین افزایش سرمایه ثبتی ذهن ناب بدهید, فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید.

به همراه مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات که در مطالب فوق ذکر شده است برای موسسه ثبتی ذهن ناب توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت تغییرات شرکت سهامی خاص شما به ثبت برسد.

آیا ثبت برند به افزایش سرمایه مرتبط می شود؟

خیر ثبت برند با ثبت افزایش سرمایه مرتبط نمی باشد

آیا بعد از افزایش سرمایه می بایست دفتر نویسی صورت پذیرد؟

بله بعد از افزایش سرمایه می بایست دفاتر سهام اصلاح گردد.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و تنظیم صورتجلسات تغییر سرمایه شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

[iphorm name=”قوانین افزایش سرمایه فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]

افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

پرداخت سرمایه تعهدی

https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2021/02/capital-increase-zehnenaab.jpg 400 600 کامیار کبریتی https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2020/12/zehnenaab-logo.png کامیار کبریتی 2021-02-04 09:12:24 2021-04-02 18:15:12 افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

محاسبه مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، معافیت های مالیاتی، قوانین و شرایط، نحوه محاسبه مالیات حق التمبر افزایش سرمایه همواره از اساسی ترین موارد مربوط به شرکت ها می باشد که در این مطلب قصد داریم به طور مفصل به آنها بپردازیم.
مالیات حق تمبر جزو مالیات های مربوطه بر دارایی می باشد که از قوانین مالیات های مستقیم تبعیت می کند و شامل مواد ۴۴ الی ۵۱ این قانون می باشد.
دلایل متعددی من جمله قصد به توسعه و گسترس فعالیت های شرکت، افزایش اعتبار شرکت و … ممکن است موجبات افزایش سرمایه را فراهم آورد که در هر صورت ملزم به پرداخت مالیات افزایش سرمایه خواهید بود.
شرکت ها در صورتی که شامل موارد مربوطه در معافیت های مالیاتی نباشند، الزاماً باید مالیات حق تمبر افزایش سرمایه را پرداخت نمایند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تنطیم صورت جلسه افزایش سرمایه و همچنین دریافت نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه به مقالات اختصاصی هر موضوع مراجعه کنید.

آشنایی با مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

حق التمبر می تواند مربوط به صدور یا تمدید کارت بازرگانی، پروانه کسب و یا افزایش سرمایه باشد. لذا برای محاسبه مالیات باید با نرخ مالیات پرداختی متناسب با آن آشنایی داشته باشید که مالیات حق تمبر افزایش سرمایه نیم در هزار است.
لازم به ذکر است برای پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه باید در زمان مقرر اقدام به پرداخت آن نمایید، در غیر این صورت جریمه های متعددی متوجه شما خواهد شد.

آشنایی با مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص حق التمبر

معافیت از پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت ها

 • شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد مشمول معافیت مالیاتی هستند. این معافیت مشروط بر این است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را به واحد مربوطه تسلیم کرده باشند که مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان می باشد. (ماده ۱۳۲ ق . م . م بند ت)
 • شرکت های تعاونی (تولید و مصرف) نیز مشمول معافیت های مالیاتی می باشند.
 • از جمله دیگر شرکت های مشمول معافیت های مالیاتی، شرکت های دانش بنیان هستند که البته در حوزه فناوری فعالیت داشته باشند.
  نکته : متقاضیان توجه داشته باشند حتی در صورتی که مشمول معافیت مالیاتی باشید نیز ملزم به تسلیم اظهارنامه های افزایش سرمایه یا سال مالی خواهید بود. در غیر این صورت باید جریمه پرداخت نمایید.

قوانین و ضوابط مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 • اگر جزء شرکت های قوانین افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی نباشید، ملزم به پرداخت حق التمبر خواهید بود.
 • بنابر ماده ۵۱ ق . م . م در صورتی که متقاضی از قواعد و ضوابط تخلف کند ملزم به پرداخت دو برابر جریمه می باشد .
 • به موجب ماده واحده اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از دو در هزار در ماده ۴۸، نیم در هزار یاد می شود.
 • اوراقی من جمله برات، سفته و مانند آن به نسبت مبلغ آن ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ مي گردد. (ماده ۴۵ ق . م . م)
 • بنابر ماده ۴۷ ق . م . م كليه قرارداد ها و اسناد مشابه که بین بانک و مشتریان مبادله می شود، در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق التمبر باید پرداخت نمایند.
  من جمله: قرارداد هاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري، ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانك ها، برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري و … .

قوانین و ضوابط مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

نحوه محاسبه مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

برای محاسبه کردن نیم در هزار با در نظر گرفتن ماده ۴۸ ق . م . م میزان سرمایه را باید به ۰.۰۰۰۵ تقسیم کنیم.
به این معنا که ابتدا باید نرخ محاسبه مالیات را به دست آوریم که برای این امر باید عدد ۰.۵ را تقسیم بر ۱۰۰۰ نماییم.
عبارت به دست آمده همان عدد ۰.۰۰۰۵ می باشد و نرخ بدست آمده را باید در سرمایه شرکت ضرب نمایید، به عنوان نمونه سرمایه شرکتی که ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال می باشد، نیم در هزار آن عبارتست از ۵۰.۰۰۰ ريال.

مهلت پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

تمامی شرکت های نامبرده در ماده ۲۰ قانون تجارت به غیر از شرکت تعاونی بر حسب سهم الشرکه یا ارزش سهام به قرار نیم در هزار مشمول مالیات خواهد شد.
بنابر تبصره این ماده، حق التمبر سهام یا سهم الشرکه باید پس از گذشت ۶۰ روز از ثبت قانونی شرکت و برای افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.
لازم به ذکر است افزایش سرمایه برای شرکت هایی که قبلاً کاهش سرمایه داده اند تا میزانی که حق التمبر پرداخت شده است مشمول پرداخت حق التمبر نخواهند بود.

مراحل پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 • در ابتدا باید به سامانه https://tax.gov.ir به بخش پیش ثبت نام مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شخصیت یعنی حقیقی یا حقوقی، شماره همراه بنام، اطلاعات هویتی اعضاء هیئت مدیره و … نام کاربری و رمز عبور دریافت نمایید.
 • پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، بخش پرداخت الکترونیک مالیات را انتخاب کنید و اطلاعاتی من جمله سال عملکرد، منبع مالیاتی و … را تکمیل و حق التمبر مربوط به تغییرات سرمایه (یعنی پرداخت نیم در هزار افزایش سرمایه) را انتخاب کرده و شناسه واریز یا قبض را وارد کنید.
 • در انتها پس از بررسی موارد و تایید اطلاعات از طریق درگاه بانکی اقدام به پرداخت مالیات بر افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص نمایید.

لازم به ذکر است با داشتن شناسه واریز و شماره قبض از طریق دستگاه خودپرداز یا درگاه های بانک ملی نیز می توانید اقدام به پرداخت مالیات افزایش سرمایه نمایید.

مراحل پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص حق التمبر

پرداخت مالیات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص در موسسه حقوقی عرفان

موسسه تدبیر توسعه عرفان در زمینه خدمات حقوقی ، ثبتی و کلیه امور وابسته پذیرای متقاضیان در داخل و خارج از کشور می باشد .
بهره گیری از متخصصان و گروهی از وکلای مجرب در این موسسه موجبات تسریع انجام خدمات و هم چنین جلب رضایت مشتریان را فراهم آورده است چنانچه متقاضیان می توانند از طریق شماره ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۶۰ با کارشناسان در ارتباط باشند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.