سرمایه گذاری حقیقی


مقاله نشریه
بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیما بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران 3/20/2008 12:00:00 AM

سرمایه گذاری حقیقی

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Falah Shams M F, Azizi S. Investigation of Factor Effect Individuals Investment intention in Tehran Stock Exchange. QJER 2009; 8 (4) :1-20
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-3901-fa.html

فلاح شمس میرفیض، عزیزی شهریار. بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار) 1387; 8 (4) :20-1

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
  • خوانندگان

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

این نشریه ی دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

خروج نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی از بورس

از ابتدای سال انجام شد؛

از ابتدای سال 1401 تا پایان تابستان، معامله گران حقیقی به صورت خالص 23 هزار و 235 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج کرده اند.

به گزارش مدار اقتصادی، روندهای قیمتی که در بسیاری از نمادها مشاهده می‌شود سرمایه گذاری حقیقی حاکی از ضعف نقدینگی در بازار سرمایه است و افت پله به پله معاملات خرد سهام نیز نشانه‌ای از این موضوع است. این در حالی است که نگاهی به آخرین روند ورود و خروج سرمایه گذار حقیقی نشان می دهد که خالص خروج نقدینگی حقیقی‌ در شهریورماه امسال، معادل سه هزار و 104 میلیارد تومان بوده است. در سرمایه گذاری حقیقی هفته گذشته معامله‌گران حقیقی به صورت خالص 687 میلیارد تومان نقدینگی از این بازار به بیرون برده اند.

نگاهی بر روند خرید و فروش ها نشان می دهد که در مرداد ماه نیز سرمایه گذاران حقیقی، نقدینگی خود را از این بازار خارج کرده اند، به طوری که خالص خروج نقدینگی در مردادماه امسال، معادل 4 هزار و 13 میلیارد تومان بوده است. در تیرماه نیز معامله گران حقیقی 6 هزار و 140 میلیارد تومان خروج نقدینگی را ثبت کردند. در خردادماه اما بیشترین میزان خروج پول سهام داران حقیقی به ثبت رسید. در آن ماه، 7 هزار و 976 میلیارد تومان نقدینگی معامله گران حقیقی از بازار سرمایه خارج شد. اردیبهشت ماه 1806 میلیارد تومان و فروردین ماه نیز 196 میلیارد تومان خالص خروج نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی بوده است.

پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در­صدد است تا رفتار سرمایه­گذاران حقیقی «بورس اوراق بهادار تهران» را از منظر بروز خطاهای رفتاری و ارتباط میان آن­ها بررسی کند. برای این منظور صورت­وضعیت سبد سرمایه‌گذاری آن­ها طی دوره پنج­ساله از سال 1391 تا 1395 بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می­دهد که سرمایه­گذاران حقیقی تصمیم­های معاملاتی ضعیفی می­گیرند؛ به­طوری­که سهام خریداری­شده توسط آن­ها عملکرد ضعیف‌تری از سهام فروخته­شده دارد، به­عبارت­دیگر دچار خطای معاملاتی هستند؛ همچنین همراستا با اثر تمایلاتی، سرمایه­گذاران نسبت به فروش سهامی که قیمت آن افزایش یافته و نگهداری سهامی که با افت قیمت مواجه شده است، تمایل دارند. درنهایت اینکه آن­ها بازده گذشته سهم را به­عنوان معرف بازدهی آینده در نظر می­گیرند (سوگیری نماگری). در ادامه تجزیه­و­تحلیل خطاهای شناختی چندگانه به­منظور بررسی اینکه آیا سرمایه­گذاران با یک خطای شناختی، مستعد بروز سایر خطاهای شناختی نیز هستند، صورت پذیرفت. نتایج نشان می­دهد که رفتار برخی از سرمایه‌گذاران نشان­دهنده بیش از یک خطای شناختی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamics of the Behavior of Individual Investors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Naser Jamshidi 1
  • Hasan Ghalibaf asl 2

The aim of this study is to investigate the behavior of individual investors from the perspective of behavioral errors and relationship between them in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we examined the portfolio statement of individual and institutional investors during a five-year period from 2012 to 2016. The result show that individual investors make poor trading decisions: stocks they purchase underperform those سرمایه گذاری حقیقی they sell. On the other hand, both individual investors tend to sell stocks that have appreciated in price, but not those that have depreciated in price (consistent with a disposition effect). Finally, they appear to believe that past returns are indicative of future returns (a representativeness bias). In the following, the analysis of multiple cognitive errors is done to determine whether investors with a cognitive error are prone to other cognitive errors. The results indicate that the behavior of some investors represents more than one cognitive error.

خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه باید صرفاً با تکیه بر دانش و تحلیل خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند اما در حال حاضر خدمات مشاوره‌ای برای معرفی ابزار‌های جدید اهمیت فراوانی دارد تا نقدینگی به سمت مناسبی سوق پیدا کند و سرمایه‌گذاران بسته به شرایط خود بتوانند مدیریت بهتری بر دارایی‌شان داشته باشند.

خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

مشاوره در بورس باید توسط افراد متخصص که از دانش تحلیلی مناسبی برخوردارند، صورت گیرد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی است که عموماً این افراد از آن‌ها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، یک مشاور بورس مطمئن، باید دارای تجربه کافی در این حوزه باشد. همچنین با اتکا به تجربه، اصول روانشناسی بازار و مدیریت ریسک، نقش پررنگی در حوزه بازارهای مالی ایفا کند.

سرمایه گذاران حقوقی هم مثل سرمایه گذاران حقیقی در بازار سرمایه نیاز به تحلیل های مختلف از بازار سرمایه و وضعیت کلان اقتصادی دارند. یک شرکت برای کسب بازدهی مناسب در طول زمان، باید از تحلیل های تخصصی در حوزه فعالیت خود استفاده کند.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما ترکیبی از نیروی جوان، خلاقیت، سرعت عمل و تخصص، توانایی ارائه "گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار و شرکت های بورسی"، "بررسی صنایع مختلف در بازار سرمایه" "مشاوره در راستای بهبود کسب و کار شرکت ها در زمینه مالی شرکتی ، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک"‌ را دارد.

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما

سرمایه گذاری آنلاین در بورس کاریزما

گروه مالی کاریزما به پشتوانه تجربه بالا در زمینه فعالیت در بازار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، دارای زنجیره کامل خدمات مالی و با بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و دارای متنوع ترین صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یک هلدینگ مالی آماده ارائه خدمات متنوع به مشتریان حقیقی و حقوقی خود می باشد. گروه مالی کاریزما در حال حاضر متشکل از هشت شرکت تخصصی و بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل فعال می باشد که زنجیره خدمات کاریزما را برای مشتریان گرامی ایجاد کرده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.