تاریخچه ایجاد نئو


نئو بانک و بانکداری مدرن

مکتب نئوکلاسیک

مکتب نئوکلاسیک یا ماژینالیسم، یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایه‌قرار دادن نظریات کلاسیک‌ها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار فرد و بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد.

فهرست مندرجات

۱ - توصیف اجمالی

[ویرایش]
بین ۱۵ تا ۲۰ سال اوایل دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ و به‌وجود آمدن مشکلات و حتی بحران‌هایی در اوضاع زندگی اجتماعی اقتصادی مردم، به‌ویژه در جوامع سرمایه‌داری، وجود فقر و اختلاف طبقاتی، شکل‌گیری کارتل‌ها و تراست‌ها و حاکمیت آن‌ها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکلات دیگر، همگی حکایت از این امر داشتند که با وجودی که حدود یکصد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه حل‌های کلاسیک می‌گذشت، هنوز بسیاری از مشکلات، حل نشده باقی مانده بود. از همین‌رو زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب نهایی‌گرایی به‌وجود آمد. بی‌ثباتی مالی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای سرمایه‌داری از دیگر مسائل و مشکلات این دهه بود؛ به‌طوری‌که در خلال بیست سال (۱۸۷۳-۱۸۹۳) بیش از چهار بحران اقتصادی و مالی در آن کشورها به‌وقوع پیوست.


بعد از انتشار کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" جان استوارت میل (John Stuart Mill: ۱۸۰۶-۱۸۷۳) در سال ۱۸۴۸میلادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی برای مدت بیست سال رونقی نداشت؛ تا اینکه در سال ۱۸۷۰ ویلیام استنلی جونز (William Stanley Jevons: ۱۸۳۵-۱۸۸۲) که در دانشگاه لندن به‌عنوان دانشجوی دوره فوق لیسانس در رشته اقتصاد مشغول تحصیل بود، در سن بیست و چهار سالگی، اصل فایده یا مطلوبیّت را در تجزیه و تحلیل اقتصادی خود به‌کار برد. جونز در سال ۱۸۷۱، کتابی تحت عنوان "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر کرد. هدف او از انتشار این کتاب تجدید نظر در اصول اقتصادی مکتب کلاسیک با استفاده از مفهوم مطلوبیت نهایی و ریاضیات مربوط به آن بود. در همان زمان، اقتصاددان دیگری به‌نام کارل منگر (Carl Menger: ۱۸۴۰-۱۹۲۱) در اتریش و بر همان اساس، علم اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در سال ۱۸۷۴ یک اقتصاددان فرانسوی به‌نام لئون والراس (Léon Walras: ۱۸۳۴-۱۹۱۰) در سوئیس افکار علمی جونز و منگر را به محافل اقتصادی آن کشور معرفی نمود. این سه دانشمند، بنیانگذار مکتبی هستند که در تاریخ عقاید اقتصادی به دو صورت نامگذاری شده است:
نئوکلاسیک؛ نام مکتب نئوکلاسیک به این دلیل به آن‌ها داده شده که نهایتا به نتایج کلاسیک‌ها رسیدند و به‌نوعی عقاید آن‌ها را احیا کردند و در واقع نظریه‌شان زاییده افکار کلاسیک‌هاست، به آن‌ها داده شده است.
نهائیون؛ مکتب نهائیون (مارژینالیست‌ها) نیز به این علت به آنها اطلاق شده که اصل مطلوبیت نهایی، مورد توجّه و کاربرد تحلیل‌گران این مکتب اقتصادی بوده است. از این‌رو، افکار این اقتصاددانان در تاریخ عقاید اقتصادی "انقلاب نهائیون" نام‌گذاری شده است.

۲ - کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها

[ویرایش]
نئوکلاسیک‌ها (که در واقع قرائت تکاملی نهائیون محسوب می‌شوند)، با وجود داشتن تفاوت‌هایی با ‌اندیشه کلاسیک، بسیاری از پایه‌های فکری آن‌را حفظ کردند.

بازارهای رقابتی، نفع شخصی عوامل اقتصادی، اقتصاد غیرمتمرکز و دست نامرئی، مفاهیمی بود که در اقتصاد اثباتی، از طرحشان اجتناب می‌شد و نئوکلاسیک‌ها وام‌دار کلاسیک‌ها بودند.

معروف است که مارشال عنوان نئوکلاسیک را به این خاطر وضع نمود که پیوند ناگسستنی مکتب جدید (مکتب نئوکلاسیک) با اقتصاد کلاسیک را نشان می‌دهد. اما پذیرش این امر، با دشواری‌هایی روبرو است. یکی از دشواری‌ها از جنبه روش‌شناختی است. زیرا عقاید کلاسیک‌ها تقریبا از نوعی متدولوژی کلان‌گرایانه برخوردار است. تولید و توزیع، براساس طبقات اجتماعی مطرح است و در آن، نظریه ارزش مبتنی بر هزینه تولید است. اما نظریه نئوکلاسیک و نهایی‌گری با نظریه تعادل عمومی گره می‌خورد و براساس عقلانیت (در مفاد مطلوبیت‌گرایی) و انتخاب فرد مطرح است. گذشته از این، در فرآیند یادشده حتی نام علم اقتصاد نیز تغییر کرد. به بیان دیگر، از ابتدایی‌ترین عقاید کلاسیک تا سال ۱۷۸۹، برای علم اقتصاد از اصطلاح اقتصاد سیاسی استفاده می‌شد. اما از آن به بعد و از زمان‌ اندیشه نئوکلاسیک، واژه علم اقتصاد به‌کار برده شد.

[۶] گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما، بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس کلاسیک جدید، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ش۷۰، ص۳۸.

در متون اقتصادی از نهائیون و نئوکلاسیک‌ها تحت عنوان یک مکتب واحد یاد می‌شود. نئوکلاسیک‌ها‌ اندیشه تکامل یافته نهائیون هستند. اما از جمله تفاوت‌هایی که بین نظریات نهائیون اولیه و نئوکلاسیک‌ها وجود داشت می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱) تفکرات نئوکلاسیک برای مشخص کردن قیمت بازاری کالاها، خدمات و منابع بر روی عرضه و تقاضا، هر دو تاکید داشته در حالی‌که مارژینالیست‌های اولیه تنها بر روی تقاضا تاکید داشتند.
۲) اقتصاددانان نئوکلاسیک، نقش زیادی را برای پول در اقتصاد (بیش از عقیده مارژینالیست‌ها) قائل بودند.
۳) اقتصاددانان نئوکلاسیک، تجزیه و تحلیل نهایی را به ساختار بازارهای فراتر از رقابت کامل بسط و گسترش دادند.

۳ - آرا و عقاید مکتب نئوکلاسیک

[ویرایش]
مهم‌ترین آرا و عقاید مکتب نئوکلاسیک بدین شرح هست:

۳.۱ - اصل نهایی یا حدی

نئوکلاسیک‌ها اصل نهایی یا حدی را که ریکاردو (David Ricardo: ۱۷۷۲-۱۸۲۳) در نظریه رانت خود بسط داده است؛ به تمام نظریه اقتصاد تعمیم داده‌اند.

۳.۲ - تاکید بر اقتصاد خرد

در این مکتب، به‌جای توجّه به اقتصاد در سطح کل، فرد و واحدهای تولیدی، کانون توجه نهایی‌گرایان است. نهائیون به تصمیمات فردی، شرایط بازار، محصول واحدهای تولید و این‌گونه مسائل توجه دارند.

۳.۳ - تاکید بر شرط تاریخچه ایجاد نئو رقابت کامل

نئوکلاسیک‌ها تجزیه و تحلیل خود را براساس فرض رقابت کامل قرار داده‌اند. بنابراین فرض می‌شود واحدهای تولیدی، کوچک، خریداران، گوناگون، فروشندگان، زیاد، کالاها، همگن و قیمت‌ها، یکنواخت هستند.

۳.۴ - نظریه قیمت

نظریه قیمت، نشات گرفته از تقاضا؛ نئوکلاسیک‌ها، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی در مشخص کردن قیمت‌ها به‌حساب می‌آورند. این فرض در مقابل اقتصاددانان کلاسیک، که عرضه را به‌عنوان تعیین‌کننده اصلی ارزش مبادله می‌دانستند، قرار دارد.

۳.۵ - تاکید بر مطلوبیت ذهنی

از نظر نئوکلاسیک‌ها، تقاضا به مطلوبیت نهایی که یک پدیده ذهنی است، بستگی دارد. هدف آن‌ها ساختن نظریه‌ای بود که پیش‌بینی کند، چگونه افراد با دنباله‌روی از منافع شخصی خود، رفتار خود را در بازارها تنظیم کرده و در نتیجه، باعث دستیابی به دستاورد بهینه در اقتصاد خواهند شد.

۳.۶ - روش تعادلی


نئوکلاسیک‌ها بر این باورند که نیروهای اقتصاد، عموما به‌سمت تعادل تمایل دارند؛ که در حقیقت، ایجاد تعادل به‌وسیله عملکرد نیروهای مخالف به‌وجود خواهد آمد.

[۷] گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما، بررسی و ارزیابی سیر تاریخچه ایجاد نئو تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس کلاسیک جدید، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ش۷۰، ص۳۹-۴۰.

۳.۷ - رفتار اقتصادی عقلایی


نئوکلاسیک‌ها فرض می‌کنند که مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج،‌ اندازه‌گیری مطلوبیت نهایی کالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل می‌کنند. از نظر نئوکلاسیک‌ها، انسان اقتصادی، موجودی است که در هر صورت، به‌طور منطقی و با روشی کاملا عقلایی در تعقیب منافع شخصی خود (که متضمن نفع اجتماعی نیز هست)، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد.

۳.۸ - حداقل دخالت دولت

نئوکلاسیک‌ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد که به‌وسیله کلاسیک‌ها مطرح شده بود، دفاع کرده و آن‌را به‌عنوان بهترین سیاست قلمداد می‌کنند. در بسیاری از موارد، اگر دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچ‌گونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد.

۳.۹ - کالاهای عمومی

مکتب نئوکلاسیک در ابتدا یک نظریه اقتصاد بازار بود. بعدها تحلیل بخش عمومی فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه و بررسی نئوکلاسیک‌ها قرار گرفت. اولین حرکت تعیین‌کننده و نخستین نشانه این حرکت "نظریه کالاهای عمومی" بود. کالاهای عمومی توسط نئوکلاسیک‌ها بدین ترتیب تعریف و مشخص شد که برخلاف کالاهای خصوصی در آنها اصل استفاده و کاربرد انحصاری مصداق ندارد؛ یعنی مصرف نهایی بر آن‌ها تطبیق نمی‌کند.

۳.۱۰ - اقتصاد سیاسی جدید


‌اندیشه اساسی اقتصاد سیاسی تاریخچه ایجاد نئو جدید در این است که دولت، جزء اصلی اتحاد و عنصر یک‌پارچه کننده جامعه و اقتصاد است و سیاستمداران نیز مثل سایر افراد از طریق حفظ منافع خود هدایت و ارشاد می‌شوند و حافظ منابع خویش‌اند. احزاب سیاسی در قیاس با بنگاه‌های تولیدی جدید، به‌صورت واحدهای تولیدی دیده می‌شوند؛ که به‌دنبال منافع خاص خود تاریخچه ایجاد نئو هستند و عینا مثل فرآیند بازار با تعقیب منافع و مصالح شخصی در شرایط رقابتی و در جهت تقویت مصالح عموم و خیر و صلاح جامعه اثر می‌گذارند به‌طوری‌که می‌توان تعقیب منافع خصوصی را به‌وسیله سیاستمداران در شرایط خاص و معین، خدمت به مصالح عمومی تلقّی کرد.

[۹] اوتما، رایسینگ و همکاران، تاریخ عقاید تاریخچه ایجاد نئو و‌اندیشه‌های اقتصادی،‌هادی صمدی، تهران، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۲۷۹-۲۸۰.

۴ - توسعه مکتب نئوکلاسیک

[ویرایش]
آلفرد مارشال (Alfred Marshall: ۱۸۴۲-۱۹۲۴) اقتصاددان معروف انگلیسی، فرانسیس اجورث (Francis Ysidro Edgeworth: ۱۸۴۵-۱۹۲۶)، هنری ویکستید Henry Wicksteed: ۱۸۷۷-۱۹۲۷)) و آرتور پیگو (Arthur Cecil: ۱۸۷۷-۱۹۵۹ Pigou) در تکامل نظریه نئوکلاسیک نقش زیادی داشتند. مارشال بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰ تاثیر به‌سزایی در طراحی و توسعه نظریه نئوکلاسیک داشت. او درصدد بود که مکتب کلاسیک را با نئوکلاسیک آشتی دهد. تمایز کوتاه‌مدت و بلندمدت، تکامل تعدیل جزئی، حساسیت قیمت تقاضا، مازاد تولیدکننده و مصرف‌کننده، ترسیم تعادل پایدار، تمایز بین صنایع هزینه کاهشی و هزینه افزایشی و قدرت تعادل عرضه و تقاضا در استخراج قیمت از تلاش‌های وی در اقتصاد است. مارشال همچنین بنیان‌گذار مکتب کمبریج در انگلستان بود.

[۱۱] بابر، ویلیام، سیر‌اندیشه‌های اقتصادی، تهران، حبیب‌الله تیموری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰، چاپ اول، ص۲۲۷-۲۴۲.

۴.۱ - نئوکلاسیک‌های اتریشی

نئوکلاسیک‌های اتریشی از سال ۱۸۷۰ تا آغاز جنگ جهانی اول، شهر وین جایگاه یکی از شکوفاترین مکتب‌های نظری نئوکلاسیک بوده است. مکتب اتریش بسیار فردگرایانه، ذهن‌گرایانه و انتزاعی است. این مکتب را کارل منگر (Carl Menger: ۱۸۴۰-۱۹۲۱) که خود از مؤسسین مکتب نئوکلاسیک بود، بنا نهاد. اما سرآمد این مکتب، در اتریش بوم باورک (Böhm-Bawerk: ۱۸۵۱-۱۹۱۴) بود. فریدریک فون ویزر (Friedrich: ۱۸۵۱-۱۹۲۶ Freiherr von Wieser) از دیگر اقتصاددانان مطرح این مکتب (مکتب اتریش) بوده است.

۴.۲ - نئوکلاسیک‌های سوئدی

نئوکلاسیک‌های سوئدی اندیشه بسیار نزدیک به مکتب اتریش، عقاید ویکسل (Knut Wicksell: ۱۸۵۱-۱۹۳۶) و مکتب سوئد (مکتب سوئد یا استکهلم) است. می‌توان از نات ویکسل به‌عنوان مهم‌ترین بنیان‌گذار این مکتب نام برد. وی فردی سنّت‌گریز، با رفتارهای مخالف آداب و مخالف سرسخت رسوم اجتماعی بوده است.

۴.۳ - نئوکلاسیک‌های آمریکایی

ئوکلاسیک‌های آمریکایی، این شاخه تا حدودی از پیوند دو ریشه اروپایی این مکتب پدید آمد. یکی از آن دو ریشه، ریشه آلمانی اتریشی بود و دیگری‌ اندیشه مارشال بود. جان باتیس کلارک (John Bates Clark: ۱۸۴۷-۱۹۸۳) نه تنها خود، یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان نئوکلاسیک، بلکه نظریه‌پرداز رده اولی بود که در آمریکا پدیدار شد و این شاخه از نئوکلاسیک‌ها را پدید آورد. ایروینگ فیشر (Irving Fisher: ۱۸۶۷-۱۹۴۷) دیگر نظریه‌پرداز مطرح این مکتب به‌حساب می‌آید.

۴.۴ - مکتب لوزان

لئون والراس اهل فرانسه بود، اما پرحاصل‌ترین سال‌های حیات علمی‌اش را در سوئیس گذراند. او را مؤسس مکتب لوزان (و نئوکلاسیک‌های ایتالیایی) می‌دانند. تفاوت‌هایی بین عقاید اقتصاددانان لوزانی با سایر شعبه‌های نئوکلاسیک وجود دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که شدّت توجه لوزانی‌ها به منشا لذّت‌گرایانه و ذهن‌گرایانه اقتصاد، کمتر از مکتب اتریش است. ویژگی دوم اقتصاددانان مکتب لوزان، تاکید آن‌ها بر وجود پیوندهای معنادار بین متغیرهای اقتصادی و توجه به تعادل عمومی است. گذشته از این کاربرد ریاضیات در این مکتب، نسبت به مکتب اتریش بسیار زیاد است. ویلفردو پارتو (Vilfredo Pareto: ۱۸۴۸-۱۹۲۳)، انریکو بارونه (۱۹۲۴-۱۸۵۹) و مافئو پانتالئونی (۱۹۲۴-۱۸۵۷) اقتصاددانان معروف این مکتب فکری هستند. همچنین اقتصاددان بزرگی چون هیکس، ساموئلسون، ارو و‌هاهن نیز در جرگه مکتب لوزان قرار دارند.

۵ - نقد اقتصاد نئوکلاسیک

[ویرایش]
در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد نئوکلاسیک به‌دلایل متعددی مورد حمله قرار گرفت. لیبرال‌های اصلاح طلب مخالفت کرده‌اند که معیار کارآیی، ملاحظات برابری را نایدیده می‌گیرد؛ زیرا قیمت‌های بازار هم‌اکنون دلالت بر یک توزیع خاص اساسی ثروت دارد؛ که نویسندگان نئوکلاسیک آن‌را مفروض در نظر می‌گیرند. گروه دیگری از منتقدان نئوکلاسیک یعنی مکتب نئوریکاردیون، ادعا کرده‌اند که اقتصاد نئوکلاسیک به رسالت مکتب کلاسیک قدیم خیانت کرده است. به این دلیل که مکتب نئوکلاسیک بر الگوی عرضه و تقاضا پافشاری کرده است. طبق نظر پیرو سرافا و شاگردانش، تقاضای نسبی یا مطلوبیت، در عمل هیچ نقشی در تعریف قیمت نسبی کالا در تعادل بلندمدت ایفا نمی‌کند و بنابراین نقش‌اندکی در تعیین توزیع اجتماعی ثروت دارد. طبق نظر گروه سرافا اقتصاد نئوکلاسیکی نمایانگر انحرافی از تحلیل عمیق‌تری است که توسط دیوید ریکاردو ارائه شده است و بعدها توسط کارل مارکس گسترش یافته است.

[۱۳] مورگوس، اسپرو، آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب نئوکلاسیک، سیدحسین میرجلیلی، مجله اقتصادی، ۱۳۸۱، ش۱۵-۱۶، ص۷۱-۷۲.

همچنین پیش از آن‌ها کینز به منطق نظریات نئوکلاسیک نسبت به تطبیق آن با واقعیت زمان و مکان حمله می‌کند و معتقد است که در شرایط قرن بیستم، بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه‌بندی‌های کارگری و کارفرمایی، وضع تعادل اشتغال، به‌طور کامل به هم خورده است. از این لحاظ، از آن‌جا که در جامعه صنعتی قرن بیستم،‌ اندیشه‌های نئوکلاسیک، دور از منطق اقتصادی است، مکانیسم‌های اقتصادی بازارهای مختلف، کار خود را به‌طور شایسته انجام نمی‌دهند.

نئو بانک تحولی در بانکداری مدرن

نئو بانک تحولی در بانکداری مدرن

نئو بانک تحولی در بانکداری مدرن

استفاده از خدمات درون بانکی و شلوغ بودن باجه ها از کابوس افراد است که امروزه در دنیای مدرن بسیاری از افراد زمان زیادی را در صف های بسیار شلوغ بانک سپری میکنند که همین امر یکی از موضوعاتی است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور هوش مصنوعی سبب شده است سیستم های بانکی قدیمی برچیده شوند.

شاید با خودتان بگین چطور ممکنه یک بانک در کل سیستم خود را منقضی کند و یا شیوه ارائه خدمات آن تغییر کند با تیم تکولایف همراه باشید تا این موضوع یعنی نئو بانک را با یک دیگر مورد بررسی قرار بدهیم.
استفاده از بانک داری و در پی آن ظهور بانک داری مدرن در اروپا و کشور های آسیایی زمانی آغاز شد که نیاز شدید به مکانی امن جهت نگهدارای کالا های با ارزش مردم نظیر پول طلا و جواهر در بین جوامعه احساس شد.

پس پیشینه بانک و بانکداری به قرن ها پیش باز می‌گردد ، اما امروز به دلیل مشکلات بسیار زیاد و کم شدن وقت و زمان با توجه به پیشرفت تکنولوژی سیستم جدیدی به نام نئوبانک شکل گرفت این نام در سال ۲۰۱۶میلادی با دریافت مجوز از سوی استارلینگ در انگلستان معروف شد و باید ظهور این موضوع را در کشور انگلستان دید.

بانکداری جدید

حال بیاید به معرفی آن بپردازیم:

Neobank یعنی نوعی بانک داری دیجیتال که توسط شرکت های استارت آپ در داخل ایران و کشور های دیگر فعالیت خود را آغاز کرده است ، این خدمات سبب شده است تا برای افرادی که ترجیح میدهند تمام کار های خود را به صورت غیر حضوری در مکانی انجام بدهند راه اندازی شده است.

استفاده از اپلیکیشن های کاربر پسند سبب شده است تا سیستم های بانکداری مجازی راه اندازی شده که به نئو بانک مشهور است در داخل این برنامه هایی که رابط کاربری بسیار آسانی دارند می‌توانید به خوبی کارهای بانکی و مورد نیاز خود را بدون مراجعه حضوری برطرف کنید.

ویژگی های استفاده از این روش جا به جایی مبلغ از طریق بلوتوث و تکنولوژی ای اف سی بر روی موبایل های هوشمند می‌توانید به راحتی برای دیگران که در اطراف شما هستند پول کارت به کارت کنید و وجه مورد نظر خود را انتقال بدهید این موضوع سبب شده است تا در آینده دیگر کاربرد دستگاه های پوز و خودپرداز ها از بین برود.

در داخل اپلیکیشن های بانکداری مدرن امکان شخصی سازی طرح رنگ و موارد مختلف وجود دارد که توسط کاربر می‌تواند به روز رسانی شود و تغییر کند که همین موضوع باعث می‌شود کاربر احساس راحتی کند.

بانکداری جدید

مزیت نئو بانک

از اصلی ترین و اولین موضوعی که می‌شود مطرح کرد کم شدن هزینه های بین بانکی و خدمات انجام شده در بانک داری سنتی است که دیگر افرادی وجود ندارند ، که کار های بانکی را تاریخچه ایجاد نئو انجام بدهند و دیگر باجه ای وجود نخواهد داشت و همین موضع هزینه ها را بسیار کاهش میدهد که در نهایت موجب کم شدن هزینه ها و کارمزد می‌شود.

دومین مزیت این است که شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی و مشاهده دقیق حساب های خود در زمینه حسابرسی حساب های خود در وقت و هزینه صرفه جویی شود.

سومین مزیت این سیستم پایین آوردن زمان مورد نیاز برای انجام خدمات بانکی و میان بانکی است.

محبوبیت روز افزون نئو بانک در سرتاسر دنیا یکی دیگر از مزیت هایی است که سبب شده تمامی دولت ها به تکاپو افتاده و در پی راه اندازی این سیستم بیوفتند.تاریخچه ایجاد نئو

مشکلات پیش رو برای راه اندازی نئو بانک

به مشکلاتی که در پیش رو این تکنولوژی جدید است ، استفاده آن در کنار بانکداری سنتی است که به صورت کلی در کنار این بانک داری سنتی سبب می‌شود بسیاری از مشکلات حل شود ، اما در بعضی کشور ها و بعضی موارد این موضوع به صورت مستقل راه اندازی و پیگیری می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود که نیازمند به یک سیستم امنیتی بسیار خوبی باشند.

چرا که به دلیل راه اندازی به صورت مستقل سیستم ها به شدت ضربه پذیر می‌باشند و نمیتوانند در مقابل مشکلات ائم از مشکلات هک و …

به تازگی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با گفتگو در زمینه راه اندازی سیستم های مدرن بانکداری در ایران فعالیت های خود را آغاز کرد به و گفته است تا ۲سال دیگر در ایران سیستم بانک داری نوین راه اندازی خواهد شد اما نسبت به این موضوع که آیا واقعا در دوسال آینده این سیستم در ایران راه اندازی می‌شود و یا خیر باید بگوییم هیچ چیز در حال حاضر مشخص نیست اما به تازگی خبر هایی در مورد این موضوع به گوش می‌رسد.

اما برای راه اندازی همچین سیستم بانک داری بزرگی نیازمند به زیر ساخت های مورد نیاز است که باید به صورت کاملی صورت بگیرد و دچار مشکل نشود چرا که در زمان استفاده از این خدمات و جا به جایی مشترکان حضوری بانک ها از طریق اینترنت مشکلاتی بسیار در این زمینه ممکن است رخ بدهد.

آنتولوژیOntology(ONT) چیست؟ +کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال

Ontology چیست

ارز دیجیتال آنتولوژی ONT چیست؟ هر آن چیزی که باید در مورد ارز انقلابی برای کسب و کارها بدانید

اگر بخواهید بدانید Ontology چیست باید گفت آنتولوژی گونه­ ای از شبکه بلاک‌ چین است که همه فعالیت‌های آن مانند نقل و انتقال ارز و انجام مبادلات، توزیع شده هستند. آنتولوژی توانسته است با ترکیب مبادلات داده‌ای، سیستم شناسایی هویت و پروتکل‌های مربوطه که همه آنها به صورت توزیع‌شده کار می­کنند، زیرساخت­های زنجیره­ای قابل اعتماد و همتا به همتا ایجاد نماید. این زیرساخت­ها به صورت واسط­های میان شبکه­ای، صنعتی و برنامه‌ای عمل می­ نمایند. لازم به توضیح است که در دوره ارز دیجیتال به نقد و بررسی پارامترهای ارزهای دیجیتال آینده دار پرداخته شده است.

از آنجا که همه این توانایی ­ها به صورت یکپارچه با همدیگر فعالیت می‌کنند، بنابراین یک مجموعه کاری می‌تواند از طریق این پلتفرم، مانند شرکت‌هایی که در شبکه بلاک‌ چین بین المللی فعالیت دارند، عمل نماید. به عبارت دیگر، آنتولوژی به کاربرها و مشاغل موجود در شبکه زنجیره­ای، سیستم و برنامه کاربردی متقاطع عرضه می‌کند.

تاریخچه ابداع آنتولوژی چیست؟

آنتولوژی در سال ۲۰۱۷ به وسیله شرکتی به نام Onchain راه‌اندازی و توسعه داده شد. اریک ژانگ و دا هونگفی مدیریت این شرکت چینی را برعهده داشتند. هدف از ابداع آنتولوژی، ایجاد یک پلتفرم عمومی برای انواع پروژه‌ها است که در حال برداشتن قدمی بزرگ در جهت از بین بردن موانع میان بیزینس و بلاک چین می‌باشد.

در واقع اگر بخواهیم بگوییم Ontology چیست، این کلمه ریشه یونانی دارد و ترکیب دو کلمه onto به معنی هستی و logy به معنای شناسایی را دارد، که به معنای هستی شناسی می­توان ترجمه نمود. آنتولوژی توانسته انقلابی را پدید آورد که به کسب‌ و‌ کارهایی که دارای سنخیتی با شبکه‌های توزیع‌شده نیستند، امکان می‌دهد تا از تکنولوژی بلاک چین استفاده نمایند.

در حال حاضر، کسب و کارهایی که بخواهند از یکپارچه‌سازی بلاک چین در زیرساخت­های خود بهره برند، لازم است اطلاعات وسیعی از بلاک چین به دست آورند. از آنجا که پروژه آنتولوژی با همکاری شرکت سازنده نئو توسعه یافته‌ است، هدف اصلی آن بوده که آنتولوژی و نئو به موازات یکدیگر، فناوری بلاک چین به دنیای کسب و کار وارد ‌‌کنند.

اگر به تازگی با ارزهای دیجیتال آشنا شده اید و می خواهید بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید پیشنهاد می کنیم از دوره آموزش ارز دیجیتال استفاده نمایید.

Ontology چیست

آنتولوژی چه مسائلی را می‌تواند حل کند؟

شبکه‌های اعتمادسازی در حال حاضر با انواع گوناگونی از مسائل تاریخچه ایجاد نئو مواجه هستند، که به طور خلاصه به این موارد می­توان اشاره نمود:

  • ضعیف بودن در محفاظت کردن از حریم خصوصی،
  • عدم استفاده از مقادیر داده،
  • انحصاری بودن در مدیریت داده،
  • تایید هویت غیر موثر،

اینها همه مسائلی را برای بلاک چین به وجود آورده است. آنتولوژی با اکوسیستم قابل اعتماد و قدرتمند قادر است راه حل این مسائل را بیابد.
شرکت‌ها و بیزینس­ها این امکان را خواهند یافت که توسط ابزارهایی که آنتولوژی تولید می‌کند، روش­های اعتمادسازی را اجرا کرده و آن‌ها را با احتیاجات کسب‌وکار خود مطابقت دهند. اساسا موافقت مقدماتی بلاک چین آنتولوژی، موقعیت استفاده از فناوری بلاک چین را در سطح بین المللی در میان تاریخچه ایجاد نئو شرکت‌ها تولید می‌نماید. این سیستم نیاز به نمودار یادگیری را از بین برده و امکان سفارشی سازی تولید انبوه را فراهم می‌سازد.

رابطۀ بین آنتولوژی و نئو چیست؟

فناوری NEO که در ابتدای تاسیس Antshares نامیده می­شد، یک بستر برای برنامه­های غیر متمرکز شبکه بلاک چین می­باشد. مؤسسین شرکت OnChain، در واقع پایه گذاران بلاک چین نئو (NEO) نیز می­باشند. آنها توانستند موفقیت بزرگی در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشند، و پروژه‌‌ی ارز دیجیتال آنتولوژی در حال حاضر چند میلیارد دلار ارزش دارد.

بنیانگذاران آنتولوژی همچنین توانستند با ترکیب آنتولوژی و نئو، روشی را برای کسب و کارهای گوناگون به کار برند تا بدون آنکه تمامی سیستم‌‌های کنونی خود را تغییر دهند، فناوری بلاک چین را در داخل شرکت­ها و مشاغل نصب نموده و راه اندازی نمایند.

Ontology چیست

مزایای آنتولوژی چیست؟

  • موسسه Onchain درصدد است تا به دیگر سازمان­های مالی و دیگر بلاک چین‌ها کمک کند تا بتوانند بلاک چین‌های مخصوص خود را بسازند.
  • آنتولوژی و نئو دو فناوری جداگانه هستند و به طور جداگانه پایه ریزی شده‌اند. ولی Onchain از اکوسیستم نئو استفاده می­کند و در آینده با یاری گرفتن از NEOx که یک پروتکل میان شبکه­ای است، امکان اتصال همه چیز به یکدیگر را به وجود خواهد آورد.
  • هدف گروه بنیانگذار آنتولوژی این بود که تولید بلاک چین را به یک پروسه خیلی ساده تبدیل کند، این امر برای مشغله­هایی که هیچگونه دانشی درباره‌‌ی تکنولوژی بلاک ‌چین ندارند راه بسیار ایده­آلی است.
  • به دلیل آنکه Ontology و نئو به وسیله یک شرکت یکسان تولید شده‌‌اند، در یک راستا با یکدیگر کوشش می‌‌کنند تا بتوانند بلاک‌چین را به حوزه بیزینس­ها وارد نمایند. تکنولوژی آنتولوژی، از اپلیکیشن­های کاربردی غیرمتمرکز یعنی dApp ها حمایت می­کند. اتریوم نیز پشتیبانی از dApp ها را دارد و به نظر می­رسد که آنتولوژی و نئو، در این رابطه رقیبی برای اتریوم هستند.
  • بنیانگذاران Ontology سرمایه ای که برای راه اندازی کوین‌‌های آنتولوژی و نئو نیاز داشتند را بدون آنکه ICO برپا کنند، از طریق سرمایه‌‌گذاران خصوصی و اِیردراپ گردآوری نمودند.

کاربرد فناوری Ontology چگونه است؟

برای آنکه منظور از ایجاد فناوری آنتولوژی را بهتر درک کنید، بهتر است با یک نمونه واقعی، این موضوع را قیاس کنید. فرض کنید که پرونده مدارک پزشکی شما در دفتر کار دکتر شما ذخیره می‌‌شود.

در هر ملاقات شما با دکترتان، او نکاتی در مورد این تاریخچه ایجاد نئو که نوع بیماری شما چه بوده و چه توصیه­ها و چه داروهایی برای شما تجویز کرده است، ثبت خواهد نمود. او همچنین، اطلاعاتی از قبیل نوع آلرژی‌‌ شما و نوع دارویی که به‌طور دوره­ای مصرف می‌‌کنید، ثبت می­نماید.

نئو بانک چیست و چه مزیت هایی دارد؟

احتمالا شما نیز نام نئو بانک (Neo Bank) به گوشتان خورده باشد و به دنبال پاسخی برای پرسش نئو بانک چیست؟ هستید. نئو بانک به روش جدیدی از بانکداری گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها به جای بانکداری سنتی از آن استفاده می‌شود. ما در این مقاله به بررسی این روش از بانکداری، مزایای آن برای مدیران و مشتریان خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.

نئو بانک چیست؟

امروزه تکنولوژی و فناوری‌های جدید در روند زندگی افراد تاثیر گذار بوده است و به همین خاطر بسیاری از امور و کارها به راحتی و بدون دردسر انجام می‌شود. عصر دیجیتالی امروز علاوه بر آسان نمودن کارها، در سرعت بخشیدن به امور و کاهش هزینه‌ها نیز موثر است. این موضوع یعنی دیجیتالی شدن عصر جدید در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بانک‌ها رخ داده است که به روند رو به رشد آن‌ها کمک زیادی کرده است.

در همین راستا یکی از جدیدترین روش‌های بانکداری، نئو بانک است. حال در تعریف نئو بانک (neo Bank) چیست؟ باید بگوییم، نئو بانک به بانکی مجازی گفته می‌شود که هیچ شعبه فیزیکی ندارد و تمامی امورات بانکی و مالی به‌صورت آنلاین و از طریق اسمارت‌فون‌ها و کامپیوترها انجام می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت با این روش بانکداری می‌توان تمامی امورات مالی را در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه انجام داد.

تاریخچه نئو بانک

قبل از بیان ویژگی‌های نئو بانک، تاریخچه ایجاد نئو بهتر است نگاهی به تاریخچه این روش از بانکداری داشته باشیم. ایده اصلی این روش نوین به کشور انگلستان بر می‌گردد که در سال 2015 مطرح شد. البته در آن زمان کسی به این روش جدید از بانکداری اعتمادی نداشت و بسیاری از کارشناسان این طرح را شکست خورده قلمداد می‌کردند. اما تنها به یک سال زمان نیاز بود تا طراحان نئو بانک مجوزهای لازم برای راه اندازی این روش را کسب کنند و نئو بانک در سال 2016 بر سر زبان‌ها افتاد.

نئو بانک و بانکداری مدرن

نئو بانک و بانکداری مدرن

این روش از بانکداری برای بسیاری از مدیران بانکی بسیار جذاب بود و به همین دلیل مدیران بانکی بسیاری از کشورها از این روش استقبال خوبی داشتند. نئوبانک به‌صورت کلی برای مشتریان بسیار کاربردی است و آن‌ها می‌توانند امورات خود را در سریعترین زمان ممکن و بدون حضور در صف‌های طولانی انجام دهند.

اما علاوه بر مشتریان بانک‌ها، نئو بانک برای مدیران بانکی نیز مزیت‌های فراوانی دارد که در ادامه به مزایای این روش اشاره خواهیم کرد.

مزایای نئو بانک برای مدیران

مدیران بانکی همواره به دنبال راه‌حل‌های هستند تا با کمترین هزینه مالی، بیشترین بهره‌وری و سود را داشته باشند. آن‌ها برای این کار استراتژی‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که استفاده از نئو بانک یکی از استراتژی است. با همه این تفاسیر نئو بانک مزایای مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

1- استفاده از نیروی انسانی کمتر

مدیران ارشد بانک‌ها برای ارائه خدمات به روش بانکداری سنتی به نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیاز دارند. آن‌ها برای اداره هر بخش از بانک به افرادی همچون بانکدار، مسئول IT، حسابدار، مدیر منابع انسانی و … نیاز دارند. در همین راستا برای استفاده از نیروی انسانی بیشتر باید هزینه‌های مالی زیادی را متحمل شد. حال مدیران برای کاهش‌ هزینه‌های مالی ناشی از استخدام افراد می‌توانند از نئو بانک برای ارائه خدمات بانکی بهره ببرند. در این روش نوین، استفاده از نیروی انسانی به حداقل می‌رسد که در پی آن‌ هزینه‌های اعم حقوق، بیمه، پاداش و … کارکنان نیز به کاهش می‌یابد.

نئو بانک و بانکداری مدرن

نئو بانک و بانکداری مدرن

2- کاهش خطاهای انسانی

یکی از مشکلات بزرگ در بانکداری به روش سنتی، اشتباهات ناشی از خطاهای انسانی است. شاید بخشی از این معضل با آموزش‌های دوره‌ای بانک‌ها کاهش پیدا کند اما هیچگاه خطاهای انسانی به صفر یا به حداقل‌ترین حالت ممکن نمی‌رسد. این چالش به قدری برای مدیران ارشد بانکی مهم است که همواره به دنبال‌ راه‌حل گوناگونی برای حذف اشتباهات ناشی از خطای انسانی هستند.

در روش جدید بانکداری یعنی neo Bank خطاهای انسانی به حداقل می‌رسد و امورات بانکی به شکل دقیق و صحیحی انجام خواهد شد. دلیل کاهش خطاهای انسانی در نئو بانک، عدم دخالت مستقیم انسان‌ها در انجام کارها بانکی است.

3- کاهش هزینه‌ها

راه‌اندازی شعبات فیزیکی بانکی هزینه‌های بسیار زیادی دارد. آن‌ها برای ایجاد شعبه‌های مختلف و ارائه خدمات باید ساختمان‌های مختلفی را خریداری کنند که این موضوع هزینه بسیار زیادی را در پی خواهد داشت. خرید ملک تنها بخشی از هزینه‌های بانکداری سنتی است، برای ساخت و راه‌اندازی بانک‌ها، برای موضوعات دیگری اعم از ایجاد زیرساخت‌های شبکه اینترنتی، استخدام افراد و … نیز باید منابع مالی جداگانه‌ای در نظر گرفت.

اما در نئو بانک دیگر خبری از هزینه‌های سرسام آور و بسیار زیاد نیست و مدیران ارشد تنها با تقبل هزینه محدودی برای را‌ه‌اندازی زیرساخت‌های لازم مانند توسعه اپلیکیشن بانکی و استفاده منابع انسانی محدود و … می‌توانند شعبه‌های آنلاین بانکی را راه‌ اندازی کنند.

4- گزارش دهی دقیق از رفتار مشتریان

یکی دیگر از مزیت‌های نئو بانک، هوش مصنوعی فوق‌العاده آن است که می‌تواند دستیار خوبی برای مدیران ارشد بانکی باشد. بانکدارن با استفاده از هوش مصنوعی نئو بانک می‌توانند گزارش‌های مختلفی همچون از رفتار و الگو مشتریان خود بدست آورند و استراتژ‌ی‌های بانکی خود را بر اساس تحلیل‌های بدست آمده تدوین کنند.

5- افزایش سرعت کار

یکی دیگر از معضلات بانکداری به روش سنتی، کنید کار در انجام فرایندهای بانکی است. البته به لطف فناوری و ایجاد تکنولوژی‌های جدید در بانک‌های فیزیکی، سرعت انجام فرایندها تا حدودی بیشتر شده است اما به اندازه‌ای نیست موجب رضایت مشتریان و مدیران باشد.

اما با پدید آمدن نئو بانک سرعت انجام امورات بانکی نیز افزایش یافته است و مشتریان می‌توانند در سریعترین زمان ممکن امورات بانکی خود را انجام دهند. سرعت بالا نئو بانک به مدیران کمک می‌کند تا روند بهتری در مشتری مداری داشته باشند.

مزایای نئو بانک برای مشتریان

یکی از ملال آورترین کارها برای هر فردی، انجام امورات بانکی است. صف‌های طولانی، هزینه‌های زیاد، هزینه زمانی از جمله دلایلی است که یاعث می‌شود افراد از انجام کارهای بانکی فراری باشند. اما با پدیدآمدن نئو بانک، این مشکلات به حداقل رسده و افراد به راحتی می‌توانند کارهای بانکی خود را در اسرع وقت به انجام برسانند. حال این روش برای مشتریان مزایای دارد به‌صورت کلی که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

جمع بندی

ما در این مقاله به بررسی روش جدیدی از بانکداری به نام نئو بانک پرداختیم و برخی از مزایای آن را برای شما بیان کردیم. نئو بانک روش جدیدی از بانکداری است که مشتریان می‌توانند تمام کارها و امورات بانکی خود را آنلاین انجام دهند. این روش از بانکداری برای مدیران نیز مزایای متنوعی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌ها، دسترسی به گزارش‌های تحلیلی دقیق، کاهش خطاهای انسانی اشاره کرد.

بانکداری باز

نئوبانک یک بانک دیجیتال بدون شعبه است که کلیه عملیات آن به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام می‌شود. برخلاف بانک‌های سنتی، نئوبانک‌ها مکان فیزیکی خاصی ندارند ، اما در عوض ۱۰۰درصد به صورت دیجیتالی کار می کنند.

کیف پول

تاریخچه استفاده از کیف پول، ارتباط تنگاتنگی با روی کار آمدن اسکناس دارد. دلیل اصلی استفاده از کیف پول این بود که اشخاص تمام پول و سرمایه خود را در طی روز جابجا نکرده و تنها مقدار مورد نیاز روزانه خود را به همراه داشته باشند. با استفاده از کیف پول، هر میزان وجه که جهت گذراندن امور روزانه مورد نیاز بود، قابل حمل شد. به این ترتیب کیف پول به یکی از وسایل ضروری هر شخص تبدیل شد.

پوز هوشمند

نسل جدیدی از پایانه ای فروشگاهی می باسد که مجهز به سیستم عامل اندروید بوده و تجمیع دستگاه های چون :

دستگاه سیار – مایفر – اسمارت – پد امضا دیجیتال – بارکد خوان – تک بعدی – دو بعدی – چاپگر – دوربین – NFC

پوز بانکی

با هدف تامین انواع پوز های ثابت و سیار و ارائه انواع کیوسک های اطلاعاتی و انواع ATM بانکی راه اندازی شده است

که باعث افزایش سرعت در انجام کار ها و تراکنش ها ، کاهش هزینه ها و دقت در انجام عملیات بانکی می شود

کیوسک بانکی

کیوسک بانکی، دستگاهی می‌باشد که در راستای ایجاد پول الکترونیک و عدم وابستگی مردم به پول نقد بوجود آمده است، این دستگاه به غیر از پرداخت پول، کلیه خدمات و سرویس‌های بانکی که از طریق دستگاه خودپرداز ارائه می‌شود را فراهم نموده و برخی از خدمات و سرویس‌های جدید را نیز شامل می‌شود

درگاه بانکی

درگاه پرداخت یک سرویس مرچنت است که توسط یک ارائه دهند خدمات پرداخت یا یک پرداخت یار ارائه می‌شود و عملیات مجوزدهی به کارت اعتباری و پردازش پرداخت‌های مستقیم را برای کسب‌وکار الکترونیک، خرید اینترنتی، مدل فیزیکی و مجازی کسب و کار و تجارت خشت و ملات سنتی انجام می‌دهد.

QR پرداخت

پرداخت با کد QR یک روش پرداخت بدون تماس است که با اسکن یک کد QR از طریق موبایل انجام می‌گیرد. این روش پرداخت یک جایگزین برای انتقال وجه الکترونیکی در محل فروش، با استفاده از درگاه پرداخت است. فناوری کدهای QR سعی دارد تا در بسیاری از مواقع توجه ما را به خود جلب کند. کدهای QR‌ را در همه جا می‌توان دید از قفسه‌های سوپرمارکت گرفته تا مسیرهای پیاده‌روی

کریپتو کارنسی

کریپتوکارنسی یا رمزارز به دسته‌ای از پول‌های تاریخچه ایجاد نئو دیجیتال یا مجازی گفته می‌شود که در آن‌ها از رمزنگاری(کریپتوگرافی) برای تراکنش‌های مالی استفاده شده‌است؛ به طوری که رمزگشایی آن‌ها بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است. این نوع ارزها توسط مرکز خاصی کنترل نمی‌شوند، سریع و مقرون به صرفه‌اند و محدودیت جغرافیایی را از میان برداشته‌اند؛ و از همه مهم‌تر با دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی ایجاد شده‌اند. پس از تولد بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز کارا در سال ۲۰۰۹ ، تا به امروز بیش از ۱۹۰۰ رمزارز بوجود آمده‌است؛ جدای تعدادی که اسکم و نامعتبرند، تعداد قابل توجهی از آن‌ها بر جنبه‌ی خاصی از بیت‌کوین متمرکز شده و به ارتقا و یا رفع مشکلات آن بخش پرداخته‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.