تعیین هدف سرمایه گذاری


تیم سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان جهت توانمندسازی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، فایل excel مورد نیاز جهت تحلیل مولفه های مالی را آماده نموده است. چنان چه تمایل به دریافت این فایل نمونه دارید، می توانید درخواست خود را با موضوع “دریافت فایل excel تحلیل مولفه های مالی” به آدرس پست الکترونیک صندوق گیلان ([email protected]) ارسال نموده یا در زیر همین پست آدرس پست الکترونیک خود را یادداشت بفرمایید.

حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی

بنا به تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.

در اصل حاکمیت شرکتی بازوی اجرایی هیات مدیره برای هدایت شرکت به سمت اهداف تعیین شده است. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع آنها توسط مدیران می باشد.

قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در گروه توسعه ملی بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب 11/08/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت تعیین هدف سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ 24/04/ 1397 تدوین شده و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

باشد که با این مهم گامی مهم در راستای ارتقا و اعتلای بیشتر گروه توسعه ملی برداشته شود.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین و اصلی ترین ارکان راهبری شرکتی محسوب می شود. کمیته حسابرسی گروه توسعه ملی به عنوان نماینده هیات مدیره در راستای نظارت بر کار مدیریت مالی ارشد، حسابرسان درون و برون سازمانی، کسب اطمینان از انجام اقدامات صحیح و اصلاحی توسط مدیران فعالیت می کند. همچنین این کمیته را می توان به عنوان نماینده سهامداران برای حفاظت از منافع و حقوق آنان دانست.

در راستای اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، کمیته انتصابات گروه توسعه ملی با هدف نظام مند نمودن و ارتقا فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت اقدام به تشکیل این کمیته نموده است. در اصل این کمیته در چارچوب قوانین و ساختار مقرر شده رد آیین نامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی با سنجش ریزبینانه و تخصصی دانش و مهارت های حرفه ای و عمومی داوطلبین پست های سازمانی، افزایش اثربخشی فرآیند انتصاب را تضمین می کند.

به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و عادلانه در خصوص سیاست ها و راهبردهای کلان مرتبط با نیروی انسانی، کمیته پاداش و جبران خدمات گروه توسعه ملی با بررسی، مرور عملکرد و میزان بهره وری و اثربخشی نیروی انسانی نسبت به حقوق و دستمزد، پاداش، خدمات رفاهی و تمامی مواردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اقدامی برای جبران خدمات نیروی انسانی محسوب می شود، تصمیم گیری می کند.

کمیته سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با حضور مدیران ارشد و متخصص با اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص توسعه و تعدیل سرمایه گذاری ها، بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری، خرید، فروش یا حفظ مالکیت سهام و انواع اوراق بهادار و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران سرمایه گذاری تشکیل شده و به صورت منظم و ادواری با هدف حفظ صیانت از سهام سهامداران و اتخاذ بهترین تصمیم در امر سرمایه گذاری برگزار می شود.

در راستای اجرایی نمودن ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیته واگذاری و فروش گروه توسعه ملی با حضور مدیران ارشد جهت آماده سازی و انجام تشریفات مربوط به ارزشگذاری و اخذ مصوبه از هیات مدیره و اخذ مجوز از بانک ملی ایران تشکیل می گردد.

کمیته حقوقی گروه توسعه ملی به عنوان بازوی اصلی در تصمیمات هیات مدیره و مدیران ارشد با هدف مشاوره و بررسی جوانب حقوقی تصمیمات اخذ شده، نظارت و پیگیری پرونده های حقوقی، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پاسخ به ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی پیش آمده، نظارت، بررسی و مستند سازی تخلفات احتمالی نیروی انسانی گروه و شرکت های زیر مجموعه، گرد آوری و تنظیم مجموعه قوانین و مقررات مهم و مرتبط با امور جاری و ارائه آن به مدیران ارشد و هیات مدیره تشکیل شده است. حضور این کمیته در بین کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی گروه توسعه ملی گواه حرکت قانون مندانه و اصولی در مسیر رشد و تعالی سازمان است.

گروه توسعه ملی با دیدگاه توجه و ایجاد محیط امن و قابل پیشرفت برای تعیین هدف سرمایه گذاری منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان نسبت به تشکیل کمیته منابع انسانی با موضوع بررسی و تشکیل نمودار و ساختار سازمانی مناسب، تعریف شرح وظایف و پست های سازمانی، نظارت بر برنامه ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان، نظارت بر حسن اجرای وظایف نیروی انسانی و انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان اقدام نموده است.

کمیته ی برنامه و بودجه گروه توسعه ملی با تایید این حقیقت که توسعه بدون برنامه غیر ممکن است، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مامورریت ها و برنامه های اجرایی تشکیل شده است. این کمیته با محوریت موضوعاتی همچون انجام مستمر تحقیق و مطالعه پیرامون اهداف تبیین شده، تهیه طرح های اجرایی توسعه، نظارت و هدایت انجام هزینه در ردیف برنامه های پیش بینی شده و سایر موضوعات مربوطه به صورت ادواری و منظم برگزار می گردد.

کمیسیون معاملات گروه توسعه ملی با هدف بررسی معاملات جاری و آتی بر اساس آیین نامه معاملات با حضور مدیران ارشد جهت تایید صلاحیت معاملات تشکیل شده است

کارگروه وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکلات بسیار رایجی که اکثر سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند تشکیل شده است محوریت اصلی این کارگروه بازپس گرفتن مطالبات از شرکت های زیرمجموعه و سایر شرکای تجاری گروه می باشد.

کمیته ارزیابی عملکرد گروه توسعه ملی در راستای راهبری و استقرار نظام مدیریت عملکرد، تدوین معیارها و شاخص های ارزیابی، مقایسه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد برنامه های اجرایی، بازبینی و در صورت نیاز توسعه یا تعدیل برنامه های در دست اقدام و آتی اقدام نموده است و به صورت ادواری و منظم با حضور معاونت ها و مدیران ارشد گروه توسعه ملی با هدف افزایش بهره وری و سنجش دقیق عملکرد گروه برگزار می شود.

مولفه‌های مالی و اقتصادی تاثیرگذار در جذب سرمایه

مولفه های مالی و اقتصادی موثر در جذب سرمایه گذار

همه افراد هر روز در معرض نوعی ریسک قرار می‌گیرند، خواه رانندگی و پیاده‌روی در خیابان ، خواه سرمایه‌گذاری یا مواردی دیگر. شخصیت، سبک زندگی و سن سرمایه‌گذار از مهمترین عواملی است که برای مدیریت سرمایه‌گذاری فردی و اهداف ریسک در نظر گرفته می‌شود. هر سرمایه‌گذار مشخصا دارای پروفایل ریسک‌پذیری متفاوتی است که بر اساس قدرت مقاومت او در برابر تغییر شرایط مشخص می‌شود. وقتی صحبت سرمایه‌گذاری به میان می‌آید باید در نظر داشت که رابطه‌ی تنگاتنگی میان ریسک، خطر و پاداش وجود دارد. به قول معروف «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود». به طور کلی، با افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاران برای جبران پذیرفتن این ریسک‌ها، انتظار بازده یا پاداش بیشتری را دارند. در ادامه پس از بررسی انواع ریسک های سرمایه گذاری، به بررسی مولفه های مالی و اقتصادی تاثیرگذار در جذب سرمایه می پردازیم.

در مقالات پیشین در ارتباط با “مسیر تبدیل استارتاپ از ایده تا عرضه‌ی اولیه سهام” صحبت نمودیم و به بررسی مراحل سرمایه گذاری استارتاپ ها پرداختیم. در این مقاله با تمرکز بر شاخص های مالی و اقتصادی به نحوه جذب سرمایه گداران و نحوه تصمیم گیری آنها می پردازیم.

در شکل زیر شماتیکی از این رابطه بیان شده است. برای این که بتوانید درک کنید که چه تعیین هدف سرمایه گذاری عوامل و فاکتورهایی در یک کسب و کار برای سرمایه‌گذاران جذاب است، ابتدا باید با ریسک‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوید و بدانید که سرمایه‌گذاران چگونه و از طریق چه راه‌هایی، کسب و کار‌ها را می‌سنجند.

رابطه‌ی ریسک یا خطر با بازگشت سرمایه یا پاداش

رابطه‌ی ریسک یا خطر با بازگشت سرمایه یا پاداش (برگرفته از Investopedia)

ریسک در سرمایه گذاری

به طور کلی در اصطلاح مالی، ریسک اختلاف درآمد یا آورده‌ی واقعی یک کسب و کار نسبت به درآمد یا سود مورد انتظار آن کسب و کار، در گذر زمان رشد استارتاپ است. ریسک یا خطر در واقع احتمال از دست دادن بخش یا تمام سرمایه‌ی اولیه‌ای است که وارد کسب و کار کرده‌اید.

به صورت کمی، ریسک معمولاً با در نظر گرفتن رفتارها و نتایج تاریخی کسب و کار ارزیابی می شود. در امور مالی، «انحراف معیار» یک معیار متداول مرتبط با ریسک است. انحراف معیار به اندازه‌گیری نوسانات ارزش دارایی‌ها در مقابل میانگین‌ ارزش‌ دارایی‌های پیشین کسب و کار در یک بازه زمانی مشخص است.

بر اساس طبقه بندی سایت Investopedia و wallstreetmojo ریسک‌های مالی به دو بخش کلی سیستماتیک و غیر سیستماتیک بخش‌بندی شده که دارای زیر بخش‌های دیگری از قبیل شکل زیر هستند.

ریسک‌های مالی یک کسب و کار

شماتیکی از ریسک‌های مالی یک کسب و کار

در ادامه به شکل خلاصه به تعریف انواع ریسک‌ها پرداخته می‌شود:

 • ریسک بازار: به ریسکی گفته می‌شود که ممکن است یک سرمایه‌گذاری به دلیل تغییرات و تحولات اقتصادی در برابرش قرار گرفته و ممکن است ارزش و سرمایه‌ی خود را از دست دهد. اصلی‌ترین بخش‌های ریسک بازار به قسم زیر است:
  • ریسک سهامی
  • ریسک نرخ بهره/ سود
  • ریسک ارز

  تاثیر ریسک افقی بر سرمایه

  شماتیکی از تاثیر ریسک افقی بر سرمایه

  • ریسک طول عمر: هر وقت هر سرمایه‌گذاری بیش از زمان پیش‌بینی شده‌ی سرمایه‌گذاران به طول می‌انجامد، دچار این قبیل ریسک‌ها می‌شود که عموما وارد سرزمینی ناشناخته شده که عموما نمی‌توان درکی از خطرات پیش رو داشت.
  • ریسک سرمایه‌گذاری خارجی: به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج از کشور به وقوع می پیوندد، در واقع سرمایه‌گذاران با عواملی چون پایین آمدن شاخص اقتصادی GDP آن کشور، بالا رفتن تورم، ناآرامی‌های مدنی و … مواجه می‌شوند.

  حال که با خطرات و ریسک‌های یک سرمایه‌گذاری آشنا شدید، جدا از این‌که خودتان می‌توانید از روش‌های مدیریت و شناخت ریسک برای پایین آوردن و مطمئن کردن کسب و کار خود اقدام کنید، دید بهتری از روش تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار‌ها بر یک کسب و کار دارید. در ادامه به شاخص‌های پر اهمیت یک کسب و کار برای سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود، تا بتوان دید بهتری برای سنجش یک کسب و کار پیدا کرد و با ریسک‌های آن آشنا شد.

  شاخصه‌های مالی سنجش کسب و کار‌ها

  عموما سرمایه‌گذاران برای شناسایی ریسک کسب و کار از روش‌های مختلف ارزیابی شرکت‌ها مانند روش نسبت‌ها یا نرخ بازگشت سرمایه و … استفاده می‌کنند. عموما قبل از پذیرش سرمایه‌گذار خارجی، هر بنیان‌گذاری خود به نوعی در حال سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارش است، پس بهتر است که با برخی از این شاخص‌های مالی آشنا شوید تا بتوانید پیش‌بینی درستی به سرمایه‌گذار از کسب و کارتان ارائه دهید.

  از برخی شاخص‌های اقتصادی مانند IRR و NPV می توان برای تعیین میزان مطلوبیت یک پروژه و ارزش افزوده ایجاد شده توسط آن شرکت استفاده کرد. در حالی که یکی از این شاخص‌ها به صورت درصدی استفاده می‌شود، دیگری به صورت رقم واحد پولی (دلار، ریال و …) بیان می‌شود.

  ارزش فعلی (PV) و ارزش فعلی خالص (NPV)

  ارزش فعلی (PV) آن ارزشی است که است که خالص جریانات نقدی ورودی در حال حاضر برای شرکت دارند. خالص ارزش فعلی (NPV) همان ارزش فعلی است که میزان کل سرمایه‌گذاری انجام تعیین هدف سرمایه گذاری تعیین هدف سرمایه گذاری شده در پروژه از آن کم می‌شود. به بیانی دیگر در فرمول‌های‌ زیر آورده شده است:

  شاخص سود آوری (PI)

  شاخص دیگری که از PV و NPV می‌توان استخراج کرد، شاخص سود آوری (PI) می‌باشد که به شکل درصد بیان شده و به قرار فرمول زیر است:

  به طور مثال اگر در ابتدا یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ واحدی روی طرح انجام شده باشد و سپس در سال اول ۵۰ واحد درآمد و در سال دوم ۵۰ واحد هزینه و ۱۵۰ واحد درآمد در شرکت وجود داشته باشد (آورده شده در شکل ۱-۴)، با در نظر گرفتن نرخ بهره/ تنزیل ۱۰% شاخص‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود.

  جریانات درآمد – هزینه‌ی شرکت (برگرفته از آموزه‌های مهندس پورمددکار)

  درواقع ارزش خالص فعلی گویای آن است که اگر روی این طرح ۱۰۰ واحد پولی سرمایه گذاری شود با توجه به نرخ بهره / تنزیل ۱۰% (عموما در حالت واقعی نرخ سود بانکی برابر با نرخ تنزیل در نظر گرفته می‌شود) نه تنها بعد از دو سال ۱۰۰ واحد پولی به سرمایه‌گذار بازگشت داده می‌شود بلکه ۲۰ واحد پولی اضافی هم به آن داده می‌شود، به معنای دیگر نه تنها اصل ارزش سرمایه نگه داشته می‌شود، بلکه ۲۰ واحد پولی سود نیز به آن پول اضافه خواهد شد. اگر نرخ تنزیل بالاتر گرفته می‌شد امکان منفی شدن این شاخص هم وجود دارد.

  بعد از مشخص شدن سود‌دهی طرح باید میزان سوددهی به صورت نسبی و بدون واحد مشخص شود تا دید آیا آن طرح با توجه به سودده بودن برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر، برای رسیدن به این مهم از شاخص‌هایی به نام نرخ بازده داخلی یا نرخ بازگشت سرمایه استفاده می‌کنند.

  نرخ بازده داخلی (IRR) و نرخ بازگشت سرمایه (ROR/ROI)

  نرخ بازده داخلی (IRR = Internal Rate of Return) نرخی است که سود و زیان یک پروژه را مشخص می‌کند. تحلیل‌گران اقتصادی معمولا از این فاکتور در کنار ارزش خالص فعلی (NPV) استفاده می‌کنند. این مسئله به این دلیل است که هردو روش، مشابه‌اند ولی متغیرهای متفاوتی دارند.

  با کمک ارزش خالص فعلی، می‌توانید به یک نرخ تنزیل مشخص برای شرکت خود دست پیدا کنید و سپس ارزش فعلی سرمایه‌گذاری را محاسبه کنید. اما در نرخ بازده داخلی، باید بازگشت واقعی جریان‌های نقدی پروژه را محاسبه و سپس این نرخ بازگشت را با نرخ مانع شرکت (Hurdle Rate) مقایسه کنید. اگر نرخ بازده داخلی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری شما، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند خواهد بود. ضرورتا IRR نرخی است که در آن NPV مربوط به یک سرمایه‌گذاری، برابر صفر است. فرمول IRR به قرار فرمول زیر است:

  که در رابطه بالا:

  • Ct = سود خالص برای دوره زمانی مورد نظر
  • t = تعداد دوره زمانی
  • r = نرخ بهره در دوره زمانی مورد نظر
  • I = میزان سرمایه‌گذاری

  در مثال ذکر شده در بخش قبلی میزان IRR به قرار زیر است:

  هر سرمایه‌گذاری با توجه به زمینه‌ی طرح و ریسک‌های مورد انتظار، شاخصی به نام حداقل نرخ جذب کننده (MARR = Minimum Acceptable Rate of Return) برای خود تعریف می‌کند که اگر شاخص IRR بیشتر از آن باشد حتما بر روی طرح سرمایه‌گذاری می‌کند و اگر کمتر باشد ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد.

  نرخ بازده (RoR = Rate of Return/ Return on Investment) را می توان برای هر سرمایه‌گذاری، از وسیله نقلیه و املاک و مستغلات گرفته تا اوراق قرضه، سهام و هنرهای زیبا اعمال کرد. RoR با هر دارایی کار می کند به شرط آنکه دارایی در یک زمان خریداری شود و در دوره ای در آینده جریان نقدی ایجاد کند. سرمایه گذاری‌ها، تا حدی بر اساس نرخ بازده گذشته ارزیابی می‌شوند، که می‌تواند در مقایسه با دارایی‌های همان نوع برای تعیین جذاب ترین سرمایه گذاری‌ها ارزیابی شود. بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند قبل از انتخاب سرمایه گذاری ، نرخ بازده مورد نیاز را انتخاب کنند. این نرخ از فرمول زیر به دست می‌آید:

  نقطه‌ی سر به سر (Break Even Point)

  در مقالات پیشین در ارتباط با دره مرگ و روش های تامین مالی آن صحبت نمودیم. چنان چه علاقه مند به این مقاله هستید میتوانید از طریق کلیک بر روی عبارت “راهکارهای تامین مالی در دره‌ی مرگ استارتاپ‌ها” اقدام نمایید.

  تجزیه و تحلیل نقطه‌ی سر به سر در اقتصاد، کسب و کار و حسابداری هزینه به نقطه‌ای اشاره دارد که در آن هزینه کل با درآمد کل برابر می‌شود. برای تعیین تعداد واحدها یا ارزش و میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین کل هزینه ها (هزینه های ثابت و متغیر) از تحلیل نقطه سر به سر استفاده می شود.

  به طور خلاصه:

  • در نقطه سر به سر، شرکت هیچ ضرر و زیانی نمی کند.
  • نقطه سر به سر در جایی رخ می دهد که میانگین درآمد = میانگین هزینه‌ی کل (AR = ATC)
  • نقطه سر به سر در جایی رخ می دهد که درآمد کل = هزینه کل (TC = TR)

  طبق تعریف به دیاگرام زیر خواهیم رسید:

  نقطه‌ی سر به سر تعدادی و ارزشی

  دیاگرامی از نقطه‌ی سر به سر تعدادی و ارزشی

  تعریف فرمولی نقطه‌ی سر به سر

  (هزینه متغیر در واحد محصول – قیمت فروش در واحد محصول) / هزینه‌های ثابت = نقطه سر به سر تعدادی

  • هزینه‌های ثابت (Fixed Costs) به هزینه‌هایی گفته می‌شود که با تغییر میزان محصول و تولید تغییری نمی‌کنند. (عموما در طی سال در نظر گرفته می‌شود، مانند، حقوق، اجاره، تجهیزات ساختی و …)
  • قیمت فروش در واحد محصول (Price) به قیمت هر کدام از محصولات به صورت واحدی گفته می‌شود.
  • هزینه متغیر در واحد محصول (Variable Costs) به هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای تولید یک واحد از محصول به صورت مستقیم نیاز است.

  قابل ذکر است که قیمت فروش واحد محصول منهای هزینه متغیر واحد محصول، حاشیه سود هر واحد است. به عنوان مثال، اگر قیمت فروش کتاب 100 هزار تومان و هزینه‌های متغیر آن 5 هزار تومان برای ساخت کتاب باشد، 95 هزار تومان حاشیه سود در واحد محصول است و به جبران هزینه‌های ثابت کمک می‌کند.

  اصولا نقطه‌ی سر به سر در اولین مراحل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌ها صورت می‌گیرد، زیرا دلایل زیادی وجود دارد تا به آن نقطه نرسید یا به عنوان استراتژی خود مشخص کنید که چه قدر از آن ارزش را می‌خواهید صرف چه هزینه‌هایی کنید. به همین دلیل در اولین مرحله این شاخص تحلیل می‌شود تا در صورت منطقی بودن به مراحل بعدی رجوع شود. به طور مثال در مرحله‌ی بعدی با رسم جریان درآمد – هزینه در دو حالت عادی و تجمعی، زمان رسیدن به نقطه سر به سر تجمعی و عادی را محاسبه می‌کنند، تا با تحلیل آن دو نمودار، به میزان ریسک‌های احتمالی موجود در روند رشد کسب و کار بپردازند.

  تیم سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان جهت توانمندسازی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، فایل excel مورد نیاز جهت تحلیل مولفه های مالی را آماده نموده است. چنان چه تمایل به دریافت این فایل نمونه دارید، می توانید درخواست خود را با موضوع “دریافت فایل excel تحلیل مولفه های مالی” به آدرس پست الکترونیک صندوق گیلان ([email protected]) ارسال نموده یا در زیر همین پست آدرس پست الکترونیک خود را یادداشت بفرمایید.

  Server Error in '/fa/journal' Application.

  Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

  Compiler Error Message: BC30456: 'ToSafeString' is not a member of 'String'.

  Source Error:


  Source File: C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb Line: 31

  Warning: BC40056: Namespace or type specified in the Imports 'SID.Website' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
  Source Error:

  C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb

  Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0

  تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده تعیین هدف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا

  خرید و دانلود فایل مقاله

  با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در تعیین هدف سرمایه گذاری اختیار داشته باشید.

  مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مصطفی هاشمی تیله نوئی - گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

  جواد نیک کار - گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

  الهه ملک خدایی - دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

  چکیده مقاله :

  موضوع مقاله: هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.اهداف مقاله:تعیین تاثیرنسبت تعداد کارکنان به کل دارایی های شرکت بر کارایی سرمایه گذاری شرکتبررسی اثر نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش بر کارایی سرمایه گذاری شرکت شناسایی تاثیر نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها بر کارایی سرمایه گذاری شرکت تعیین تاثیر توانایی حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت بررسی تاثیر نسبت مالیات به کل دارایی های شرکت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت روش تحقیق مقاله: بدین منظور پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 103 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سالهای 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش بااستفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد.دستاوردهای مقاله: نتایج نشان داد که، معیارهای نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی، نسبت تحقیق و توسعه به فروش ونسبت مالیات به کل دارایی ها تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارند. افزون بر این، نتایج نشان داد معیارهای نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و شاخص راهبری شرکتی تاثیر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد.می توان ادعا کرد، در ارتباط با بحث دانش افزایی این پژوهش با استفاده از شاخص های کمی برای معیار مسئولیت اجتماعی که از اطلاعات مالی شرکتها برداشت شده به بررسی این موضوع پرداخته است. در پژوهش های دیگر از پرسشنامه استفاده شده استکه با توجه به نقص انجام کار با استفاده از پرسشنامه (که معمولا در ایران به دست افراد صاحب نظر و نمونه هدف نمی رسد)نویسندگان را بر آن داشت با توجه به پیشنه استفاده شده و مبانی نظری متغیرهای استفاده شده به بررسی این موضوع بپردازند.

  کلیدواژه ها:

  کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

  کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MANAGECONF03_141 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

  نحوه استناد به مقاله :

  در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

  هاشمی تیله نوئی، مصطفی و نیک کار، جواد و ملک خدایی، الهه،1397،تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران،https://civilica.com/doc/826223


  در داخل تعیین هدف سرمایه گذاری متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
  برای بار اول: ( 1397، هاشمی تیله نوئی، مصطفی؛ جواد نیک کار و الهه ملک خدایی )
  برای بار دوم به بعد: ( 1397، هاشمی تیله نوئی؛ نیک کار و ملک خدایی )
  برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

  مدیریت اطلاعات پژوهشی

  اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

  تعیین هدف سرمایه گذاری

  فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

  Planning and Budgeting

  Download citation:
  BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
  Send citation to:

  Emamverdi G, Boland-Ghamat Z. Threshold and Asymmetric Effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Economic Growth in Selected Countries of OPEC and OECD. JPBUD. 2019; 23 (4) :113-135
  URL: http://jpbud.ir/article-1-1752-fa.html

  امام وردی قدرت الله، بلند قامت زهرا. تعیین حد آستانه‌ ای و بررسی اثر نامتقارن سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD). فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1397; 23 (4) :135-113

  1- استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، [email protected]
  2- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد (گرایش علوم اقتصادی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  هدف این پژوهش، بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها با در نظرگرفتن اثرهای نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه‌ای (در صورت وجود) است. در راستای این هدف، 12 کشور از گروه کشورهای اوپک و 15 کشور از گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتخاب شده‌اند. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای پانل متوازن، ضمن یافتن مقادیر آستانه‌ای و آزمون معناداری آماری این آستانه‌ها، نتایج نشان می‌دهند که اثرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها یک رابطه غیرخطی و نامتقارن است. بدین منظور، با استفاده از روش بوت‏استرپ و کمینه‌­سازی مجموع مجذورهای باقیمانده ­ها و بیشینه ­سازی ضرایب تعیین، مقادیر آستانه ­ای شاخص توسعه مالی، به ‏ترتیب برای گروه کشورهای منتخب اوپک، و برای گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد شده‌اند. در ادامه، برای بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرهای ثابت در سال‌های 2014-1995 بررسی می‌شود که نتایج این‏گونه است: با توجه به توسعه‌نیافتگی در بخش مالی کشورهای منتخب اوپک، میزان اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پایین‌تر است و حتی در کشورهایی که شاخص توسعه مالی آن‌ها کم‏تر از حد آستانه اول برآورد شده بود، نه‌تنها بر سرمایه‌گذاری اثر کاهنده دارد، بلکه به عملکرد ضعیف و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. درکشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعمیق مالی به‏ مراتب بهتر است و در تمامی آستانه‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

  نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
  دریافت: 1398/1/28 | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار الکترونیک: 1399/1/30اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.